Klembów – ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach

Klembów - ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach

UG Klembów prosi  właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie do dnia 25 marca 2024 r.  załączonej poniżej ankiety o ilości zagospodarowanych bioodpadów w przydomowych kompostownikach za rok 2023.

Pozyskane informacje umożliwią Gminie ustalenie ilości bioodpadów wytwarzanych i zagospodarowanych przez mieszkańców u źródła, które nie są oddawane do gminnego systemu gospodarowania odpadami. Zgodnie z nowymi zasadami obliczenia poziomów recyklingu (rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021r.), dane te będą uwzględniane w sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, co przyczyni się do zwiększenia poziomów recyklingu odpadów komunalnych, które musi osiągnąć Gmina.

O wypełnienie ankiety proszeni są mieszańcy, korzystający ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którzy kompostują bioodpady w przydomowych kompostownikach.

Ankietę o kompostowaniu bioodpadów można:

– przesłać online, klikając w adres formularza

– złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Klembowie w pokoju nr 8,

– wysłać na adres e-mail: odpady@klembow.pl,

– wysłać pocztą na adres Urząd Gminy w Klembowie ul. gen. Franciszka  Żymirskiego 38, 05-205 Klembów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 8, telefonicznie pod nr 29 753 88 10, 29 753 88 19 lub za pośrednictwem e-maila: odpady@klembow.pl.

Obraz Manfred Antranias Zimmer z Pixabay

Więcej informacji z Gminy Klembów

Kto marzy o przetwórni odpadów obok swojego domu?

Wyniki wyborów w Klembowie

Mieszkańcy Klembowa niemal jednogłośnie wybrali na wójta Rafała Mathiaka, mieszkańca Starego Kraszewa, który już dał się im poznać na tym stanowisku w pierwszej [...]
0 komentarzy
Klembów - Pasieka Cztery Pory Miodu wyróżniona w konkursie o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego

Klembów – Pasieka Cztery Pory Miodu wyróżniona w konkursie o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego

Za nami XVII edycja konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, podczas którego kapituła konkursu nagrodziła najlepsze i najsmaczniejsze produkty z Mazowsza.  W konkursie [...]
0 komentarzy

W Powiecie musimy znaczyć więcej!

Adrian Mlonek: energetyczny kandydat, energetyczna kampania. Adrian Mlonek chce być przedstawicielem młodego i średniego pokolenia w Radzie Powiatu Wołomińskiego. Mówi, że szanuje starszych [...]
0 komentarzy
Klembów - wygrana walka Faustyny Andrzejewskiej

Klembów – wygrana walka Faustyny Andrzejewskiej

Faustyna Andrzejewska to utalentowana nastolatka o imponującym dorobku sportowym w dziedzinie kick-boxingu. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Klembowie, kontynuuje swoją edukację w Liceum [...]
0 komentarzy
Tłuszcz - ogłoszenie o sterylizacji i kastracji psów właścicielskich w 2024 roku

Darmowe zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich z terenu Gminy Klembów

UG Klembów kontynuuje  akcję darmowych zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich. Akcja, która ma na celu kontrolę populacji zwierząt oraz zapewnienie [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.