Kobyłka – projekt zagospodarowania Placu 15-go Sierpnia

projekt zagospodarowania Placu 15-go Sierpnia

Plac 15 sierpnia w Kobyłce od lat czeka na to, aby miasto nadało mu nowe oblicze. Przez lata powstały różne koncepcje. W obecnej kadencji w efekcie konsultacji z mieszkańcami powstała dokumentacja projektowa i kosztorysowa.

Jak wynika z dyskusji na forach społecznościowych Plac 15 sierpnia w Kobyłce od lat czeka na to, aby miasto nadało mu nowe oblicze. W poprzednich kadencjach stworzono kilka koncepcji, które nie weszły jednak w fazę projektową. Trwające przez kilka ostatnich miesięcy konsultacje z mieszkańcami, którzy mówili i pisali jak ten Plac sobie wyobrażają, powstał projekt budowlano-wykonawczy i dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

O założeniach projektowych Burmistrz Kobyłki Edyta Zbieć poinformowała w jednym ze swoich wpisów na profilu na FB:
– Nadszedł czas, żeby pokazać Państwu projekt budowlano-wykonawczy i dokumentację projektowo-kosztorysową zagospodarowania Placu 15-go Sierpnia – dokumenty przygotowywała dla nas firma Artur Cebula i Anna Kunkel Architekci z siedzibą w Sowiej Woli Folwarcznej.
W projekcie uwzględniono nasze założenia, (wynikające z konsultacji), czyli aranżację placu jako miejsca spotkań oraz organizacji okazjonalnych imprez plenerowych na terenie miasta. Przewidziano budowę fontanny posadzkowej (wodotrysku), budowę pieszych nawierzchni utwardzonych, aranżację placu/miejsca spotkań oraz organizacji okazjonalnych imprez plenerowych, instalację kontenerowej toalety publicznej, instalację pergoli oraz innych elementów małej architektury (ławki, kosze, stojaki rowerowe), instalację nowych elementów oświetlenia terenu, montaż kamer monitoringu wizyjnego oraz nowe nasadzenia i aranżacje zieleni. Od razu wspomnę – w ramach inwestycji nie przewidziano wycinek drzew.

Projekt nie przewiduje więc zmiany sposobu użytkowania terenu, a jedynie prace związane z jego rewaloryzacją oraz wzbogaceniem istniejącego programu rekreacyjnego. Przewiduje zachowanie historycznego układu ulic otaczających Plac 15. Sierpnia wraz z alejami drzew przy ul. Napoleona i ks. Konowrockiego. Nowe elementy zagospodarowania terenu nawiązują do znanych z ikonografii elementów układu urbanistycznego placu – okrągła fontanna posadzkowa do widocznych na archiwalnych fotografiach form zieleni komponowanej, główna aleja oddzielająca część parkowo-rekreacyjną od części placu publicznego – do dawnego przejazdu z ul. gen. F. Żymirskiego do ul. Napoleona. Wszystkie projektowane elementy małej architektury oraz latarnie parkowe / miejskie swoją formą mają nawiązywać do historycznego kontekstu centrum miasta o bogatych tradycjach.
Strefa sakralno-patriotyczna. W części północnej Placu 15. Sierpnia ze względu na istniejące obiekty – kapliczkę oraz zespół obelisków pamiątkowych przewidziano aranżację strefy sakralno-patriotycznej. Naturalną granicą strefy jest istniejąca i przewidziana do przebudowy jedynie w zakresie nawierzchni aleja łącząca ul. Napoleona i ul. ks. Konowrockiego. Wokół kapliczki projekt przewiduje demontaż wygrodzenia z elementów stalowych na betonowej podmurówce oraz aranżację niewielkiego placu pozwalającego na zatrzymanie się przy zabytku. W nawierzchni przewidziano montaż opraw gruntowych dla iluminacji obiektu a wokół placu nasadzenia roślin w formie ozdobnej rabaty. Przy zespole obelisków przewidziano również aranżację kwietnika oraz pozostawienie fragmentu trawnika bez nasadzeń jako rezerwy dla ewentualnych zgromadzeń przy pomnikach.
Strefa parkowo-rekreacyjna. Centralną część Placu zaprojektowano jako parkowo-rekreacyjną z fontanną posadzkową w roli punktu kulminacyjnego programu. Pośrodku fontanny przewidziano instalację pomnikowej rzeźby konia z brązu, nawiązującego do herbu miasta. Aleje parkowe/dojścia piesze w tej części terenu promieniście zbiegają się w tym miejscu, dzięki czemu dla każdej z nich koń stanowi punkt odniesienia. Na krawędziach placu ze strony zachodniej i wschodniej przewidziano zachowanie istniejących podwójnych szpalerów drzew oraz nowe nasadzenia w formie zieleni kurtynowej, umożliwiającej pewną izolację przestrzeni rekreacyjnej od ruchliwych ulic miasta – szczególnie ul. Napoleona, która pełni na tym odcinku również funkcję drogi powiatowej. Wzdłuż ul. Napoleona projekt zachowuje istniejącą ścieżkę rowerową.
Strefa publicznego placu / usług publicznych. Południową część Placu 15. Sierpnia, w projekcie stanowi publiczny plac miejski umożliwiający realizację usług publicznych – organizację imprez plenerowych, wystaw czy sezonowych targów. Główne ciągi komunikacyjne są w tej części ukształtowane równolegle do ul. ks. Marmo, od której dodatkowo oddziela plac pas zieleni oraz projektowane pergole – mogące służyć za stelaże dla plenerowych wystaw. W środkowej części strefy przewidziano aranżację utwardzonej przestrzeni, na której okazjonalnie można ustawić scenę plenerową.
Wszystkie elementy zagospodarowania terenu zaprojektowano jako dostępne dla osób niepełnosprawnych, wszystkie ciągi piesze są dostosowane do poruszania się dla wózków inwalidzkich (nawierzchnie utwardzone). Projektowana toaleta kontenerowa jest również dostępna dla osób niepełnosprawnych. Krawędzie chodników bezpośrednio przed przejściami dla pieszych są wykończone płytami z fakturą/ostrzegawczymi dla osób niewidomych i niedowidzących.
Projekt przewiduje nowe nasadzenia w celu utworzenia wielopiętrowych kompozycji roślinnych. Dobór gatunkowy nasadzeń cechuje różnorodna forma i wysokość. Drzewa liściaste: klon pospolity 'Crimson King’, jarząb szwedzki; krzewy i pnącza: berberys Thunberga 'Red Carpet’, cis pospolity 'Repandens’, glicynia kwiecista 'Ludwik Lawin’, hortensja bukietowa 'Polar Bear’, hortensja krzewiasta 'Annabelle’, jaśminowiec wonny 'Aureus’, krzewuszka cudowna 'Foliis Purpureis’, róża 'Aspirin Rose’, róża Dolomiti, sosna kosodrzewina odm. Pumilio, śnieguliczka Chenaulta 'Hancock’, tawuła japońska 'Albiflora’, a także rośliny okrywowe: barwinek pospolity 'Alba’, trzmielina Fortune’a 'Coloratus’.

 

Więcej informacji z Kobyłki

Pytania i odpowiedzi – po spotkaniu Mieszkańców w MOK Kobyłka

Mieszkańców, którzy przyszli na spotkanie z Burmistrz Edytą Zbieć interesowało bardzo wiele rzeczy związanych z Miastem. Nie tylko planowane remonty czy budowy dróg [...]
0 komentarzy
WOŚP

30. Finał WOŚP w Kobyłce

30 stycznia w Szkole nr 3 w Kobyłce na odbędzie się 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – w tym roku Orkiestra gra [...]
0 komentarzy
wniosków o nagrody i stypendia sportowe w Kobyłce

31 stycznia – termin składania wniosków o nagrody i stypendia sportowe w Kobyłce

Do 31 stycznia należy składać wnioski o przyznanie nagród, wyróżnień i stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w Kobyłce. Zmiany nastąpiły w związku z [...]
0 komentarzy

10. Bieg „Policz się z cukrzycą” i Amatorski Turniej Charytatywny Piłki Siatkowej w Kobyłce

30 stycznia 2022 r. odbędzie się 30. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY – WOŚP Kobyłka. W tym roku orkiestra zagra dla okulistyki dziecięcej, dla [...]
0 komentarzy
Porozmawiajmy o Kobyłce

Porozmawiajmy o Kobyłce

Burmistrz Edyta Zbieć zaprasza Mieszkańców 21 stycznia na godz. 18.00 do MOK. Porozmawiajmy o Kobyłce. Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy, dawno się już nie [...]
0 komentarzy
PGK Kobyłka poszukuje pracownika

PGK Kobyłka poszukuje pracownika

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o. o. poszukuje osoby na stanowisko specjalista ds. finansowo-księgowych. Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku [...]
0 komentarzy
Wyłączenia prądu,

Planowane wyłączenia prądu w Kobyłce

11 stycznia 2022 r. w godz. 9.00 – 13.00 nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Kobyłki. ul. ks. Franciszka Marmo 13, [...]
0 komentarzy
Karta Mieszkańca Kobyłki - zniżka na basenach

Karta Mieszkańca Kobyłki – zniżka na basenach

Posiadacze Karty Mieszkańca Kobyłki mogą już korzystać ze zniżek na basenach w Ząbkach i Markach. Zniżki wynoszą od 2 do 8 złotych w [...]
0 komentarzy
XLIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Kobyłka

W Sylwestra kasa UM Kobyłka będzie czynna krócej

W piątek 31 grudnia (Sylwester) kasa w Urzędzie Miasta Kobyłka czynna będzie do godz. 11:00.   Więcej informacji z Kobyłki [...]
0 komentarzy
Ogólnopolska Karta Seniora dla Mieszkańców Kobyłki

Ogólnopolska Karta Seniora dla Mieszkańców Kobyłki

Od 3 stycznia 2022 r. Kobyłka włącza się do programu „Ogólnopolska Kartą Seniora”. Jest to możliwe dzięki porozumieniu o partnerstwie ze Stowarzyszeniem MANKO [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.