Kobyłkowskie podsumowanie projektu Szkoła Bliżej Nauki

W dniu 24 września 2018 r. delegacja Urzędu Miasta Kobyłka oraz nauczyciele zaangażowani w realizację projektu „Szkoła bliżej nauki” uczestniczyli w spotkaniu podsumowującym pierwszy rok projektu realizowanego wspólnie z Centrum Nauki Kopernik.

Uczniowie z Kobyłki w roku szkolnym 2017/2018 mieli okazję brać aktywny udział w zajęciach w Majsterni w Centrum Nauki Kopernik. Pracowali w grupach nad budową wahadła, mostów, wyrzutni. Później zwiedzali wystawy według wcześniej przygotowanych wskazówek swoich nauczycieli. Nauczyciele zaś uczestniczyli w ośmiu warsztatach w Centrum Nauki Kopernik:

W ostatnim kwartale 2017 r. do wszystkich 38 szkół z Mazowsza trafiło po 10 zestawów edukacyjnych „Woda” oraz 50 zestawów „Micro:bit” służących do nauki programowania. Stworzona przez ekspertów Centrum Nauki Kopernik zawartość pudełka „Woda” pozwala w interdyscyplinarnym ujęciu poznać chemiczne, fizyczne i optyczne właściwości wody.

Każda szkoła w czerwcu 2018 r. otrzymała w ramach projektu, zgodnie ze zgłoszonym wcześniej zapotrzebowaniem, doposażenie pracowni przedmiotowych zakupione przez Miasto Kobyłka. Są to najróżniejsze urządzenia: preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych, przyrządy do pomiarów, sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne, sprzęt ochronny i sprzęt techniczny, różne mapy lub modele – zależnie od potrzeb danej szkoły. Kwota wydatkowana na doposażenie to 159 740,46 zł.

Rok szkolny 2018/2019 przyniesie kolejną wizytę klasową w Centrum Nauki Kopernik, ze ścieżką zwiedzania przygotowaną przez nauczycieli. We wrześniu 2018 r. rozpoczął się najważniejszy etap działań – praca nad projektami z udziałem naukowców i udział w ich badaniach. Centrum Nauki Kopernik zaangażowało w tym celu czworo badaczy, którzy chcą pewien element swoich badań zrealizować z uczniami. Są to osoby zaangażowane w popularyzowanie nauki, prowadzące zajęcia w szkołach, otwarte na kontakt i współpracę z nauczycielami. Efekty wspólnych działań uczniów, nauczycieli i naukowców zostaną zaprezentowane w czerwcu 2019 r. Naukowcy i projekty badawcze:

  • Magdalena Osial – chemik, projekt „Koroduj” na temat korozji, który obejmie badanie wpływu czynników zewnętrznych na wytrzymałość metali oraz wpływ produktów korozji na wzrost roślin.
  • Dariusz Aksamit – fizyk medyczny, projekt „Radon – zmierz to” poświęcony naturalnej promieniotwórczości, głównym zadaniem będzie zbudowanie układu do odczytu detektorów radonu i wykonanie pomiarów w domu, szkole, okolicy.
  • Barbara Pietrzak – ekolog, biolog ewolucyjny. Projekt pod nazwą „Środowisko czyni zwierzę” to próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób środowisko, np. obecność drapieżników, kształtuje zachowania rozwielitek (Daphnia).
  • Marcin Grabowski – entomolog (specjalista od owadów), projekt „M3 dla pszczoły” poświęcony owadom i testowaniu różnych rodzajów domków dla owadów pod kątem zasiedlania ich przez zapylacze.

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 1 im. Zofii Nałkowskiej oraz Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 3 im. Karola Wojtyły będą realizowały projekt „Środowisko czyni zwierzę”. Zespół Szkół Publicznych Nr 2 wybrał projekt „Koroduj”. W czasie realizacji ww. projektów naukowcy we współpracy z nauczycielami będą opracowywali publikacje popularnonaukowe z przebiegu i wyników projektów. Na początku października ruszą projekty badawcze w szkołach. W trakcie ich realizacji grupy uczniów i nauczycieli wspólnie zaplanują pracę nad badaniem, rozdzielą zadania, ustalą sposób zbierania danych, ich analizy i prezentacji wyników. Każdy z zespołów projektowych po zakończeniu badawczego etapu prac (np. pobieraniu próbek) przeprowadzi analizę zebranych danych, opracuje wnioski z badań oraz przygotuje prezentację dotyczącą całego procesu realizacji projektu badawczego w szkole. Nauczyciele będą dokumentowali postępy prac w dziennikach laboratoryjnych, które będą stanowiły bazę wiedzy dla naukowca przygotowującego publikację popularnonaukową. Projekt zakończy opublikowanie artykułów popularnonaukowych oraz konferencja podsumowująca dla nauczycieli, planowana na czerwiec 2019 roku.

Źródło: UM Kobyłka

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.