Kolejne 120 inwestycji w subregionie warszawskim wschodnim ze wsparciem Mazowsza

Władze Mazowsza wspierają lokalne samorządy w realizacji kolejnych inwestycji. Tym razem pieniądze z budżetu województwa pomogą m.in. w przedsięwzięciach drogowych, sportowych oraz w remontach strażnic i zakupie sprzętu dla strażaków ochotników w subregionie warszawskim wschodnim . Suma dofinansowania to ponad 7,6 mln zł. Dziś umowy z beneficjentami podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc. W spotkaniu wzięli również udział radni województwa mazowieckiego.

Od maja władze regionu podpisują umowy z mazowieckimi samorządowcami. Dotyczą one udzielenia pomocy z budżetu województwa na inwestycje w ramach samorządowych programów wsparcia. Wicemarszałek Wiesław Raboszuk podkreśla, że na wiele z tych inwestycji mieszkańcy czekają od dawna. – Wiemy jak trudne jest zarządzanie samorządowym budżetem i wyznaczanie priorytetów inwestycyjnych. Wysoka inflacja czy podwyżki cen tego zadania nie ułatwiają. Nasze programy wsparcia są w wielu przypadkach jedynym optymalnym rozwiązaniem umożliwiającym realizację ważnych dla lokalnych społeczności projektów infrastrukturalnych, społecznych czy z zakresu bezpieczeństwa. Tylko w tym roku na realizację naszych autorskich programów wsparcia przeznaczyliśmy w sumie ponad 350 mln zł.

 

Jak zauważa członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, programy wsparcia przygotowane przez samorząd województwa cieszą się ogromną popularnością. – Wynika to zapewne z zakresu pomocy, na jaką mogą liczyć lokalne samorządy. Szansę na wsparcie mają zarówno inwestycje związane z budową dróg, hal sportowych, ochroną klimatu czy zakupem specjalistycznego sprzętu dla czuwających nad naszym bezpieczeństwem strażaków ochotników, jak i zadania związane z integracją seniorów. Każde sołectwo, gmina, powiat czy miasto mogą z tych środków skorzystać, by stworzyć coś, co wpłynie na ich rozwój i zwiększy komfort życia mieszkańców.

 

#Mazowszedlasportu

10 inwestycji sportowych w subregionie warszawskim wschodnim

 

„Mazowsze dla sportu 2022” to jeden z autorskich programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego od 2018 roku. Od początku jego trwania dzięki ponad 60 mln zł udało się wybudować lub zmodernizować 502 obiekty sportowe.

 

W tym roku z 255 nadesłanych wniosków na dofinansowanie może liczyć aż 189 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczył rekordowe 41 mln zł.subregionie warszawskim wschodnim 10 obiektów sportowych uzyskało wsparcie w wysokości ponad 2 mln zł. Wyremontowane lub zmodernizowane zostaną boiska i sale sportowe. Powstaną też nowe obiekty m.in. skatepark w Wieliszewie czy pumtracki w Malcanowie i Radzyminie.

#Mazowszedlastrażypożarnych

 Blisko 2,7 mln zł dla jednostek OSP z subregionu warszawskiego wschodniego

 

Na Mazowszu funkcjonuje około 2 tys. jednostek OSP. Samorząd Mazowsza od kilkunastu lat wspiera strażaków ochotników. W tym roku podjął decyzję o przeznaczeniu 463 mazowieckim jednostkom OSP aż 11,8 mln zł na zakup ciężkich, średnich lub lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu ratowniczego czy środków ochrony osobistej strażaka. Wśród dofinansowanych jednostek jest 60 OSP z subregionu warszawskiego wschodniego, do których na zakup sprzętu trafi prawie 1,9 mln zł.

 

Kolejne ponad 6,5 mln zł z budżetu Mazowsza trafi do 240 mazowieckich gmin i miast na remonty i modernizacje strażnic OSP. Ponad 790 tys. pomoże w realizacji 29 tego typu strażackich inwestycji w subregionie warszawskim wschodnim.

 

#FOGR

Blisko 2,9 mln zł na realizację 17 zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych

 Władze Mazowsza przyznały również dotacje na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji (dawny FOGR). W tym roku wpłynęły aż 372 wnioski z prośbą o dofinansowanie. Wsparcie otrzyma 280, z czego 266 dotyczy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a 14 – małej retencji. Na ten cel ze środków budżetu województwa przeznaczono kwotę w wysokości blisko 46 mln zł. W subregionie warszawskim wschodnim wsparcie w wysokości blisko 2,9 mln zł otrzyma 16 inwestycji drogowych i jedno zadanie związane z renowacją Jeziora Wieliszewskiego.

 

W latach 1999-2021 władze regionu przeznaczyły blisko 350 mln zł na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dotacjami objęto ponad 5,6 tys. inwestycji.

#Mazowszedlaseniorów 

Ponad 75 tys. zł dla rad seniorów z subregionu warszawskiego wschodniego

Mazowsze dla seniorów to nowy program wsparcia samorządu Mazowsza, w ramach którego każda gmina mogła złożyć jeden wniosek na jeden projekt swojej rady seniorów. Radni województwa mazowieckiego podjęli decyzję o dofinansowaniu 35 projektów, na których realizację przeznaczyli 642,7 tys. zł. To działania wspierające rozwój rad seniorów i ich inicjatywy, takie jak m.in. organizacja dni seniora, szkolenia z dostępności cyfrowej czy kampanie promujące zdrowie i aktywność fizyczną osób starszych. Wsparcie w wysokości ponad 75 tys. zł trafi także do 4 rad seniorów z subregionu warszawskiego.

 

Więcej informacji z Mazowsza

PGE umożliwia elektroniczne złożenie oświadczenia w ramach Tarczy Solidarnościowej i wydłuża pracę Biur Obsługi Klienta

Do 30 listopada 2022 r. samorządy, MŚP i podmioty użyteczności publicznej powinny złożyć oświadczenie dot. maksymalnej ceny prądu. PGE Obrót, wychodząc naprzeciw potrzebom [...]
0 komentarzy

Ostatnie dni na złożenie wniosku o Dobry start

Do tej pory na Mazowszu Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił ponad 687 tys. świadczeń z programu „Dobry start” na kwotę ponad 206 mln złotych. Wnioski można [...]
0 komentarzy

Rozstrzygnięcie nadzorcze ws. powołania Dyrektora Teatru Dramatycznego

Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy z 2 sierpnia 2022 r., na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego, na pięć sezonów artystycznych, powołana została Pani Monika Strzępka. [...]
0 komentarzy

Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

Rozpoczęła się kolejna cykliczna międzynarodowa kampania przeciwko przemocy wobec kobiet 25 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet – tym samym rozpoczynamy [...]
0 komentarzy
smog

Warszawa bez smogu

5852- taka jest dokładna liczba kotłów i pieców jaka pozostała do wymiany na terenie stolicy, wynika z danych Urzędu Miasta Warszawa. Liczbę podano [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.