Kolejne 48,6 mln zł w 2023 r. na inwestycje w szpitalach i instytucjach kultury. Jest decyzja sejmiku!

Kolejne 48,6 mln zł w 2023 r. na inwestycje w szpitalach i instytucjach kultury. Jest decyzja sejmiku!

Zakup sprzętu medycznego i modernizacja oddziałów szpitalnych oraz zakup wyposażenia i rozbudowa instytucji kultury – radni województwa zdecydowali o przekazaniu środków na kolejne inwestycje na Mazowszu! Mowa o ponad 48 mln zł, które jeszcze w tym roku władze regionu przeznaczą na niezbędne zakupy i prace remontowe.

 Jak zauważa marszałek Adam Struzik, sytuacja finansowa województwa jest stabilna, co pozwala na wygenerowanie kolejnych środków na inwestycje.

– Dzięki decyzji radnych, nasze szpitale i instytucje kultury zakupią niezbędny sprzęt medyczny i wystawienniczy, a także przeprowadzą konieczne remonty i rozbudowy. Tych 48 mln zł to tylko ułamek z ponad 2 mld zł, które w tym roku przeznaczymy na inwestycje.

Dodatkowe 32 mln zł w 2023 r. dla szpitali

Do marszałkowskich placówek medycznych trafią jeszcze w tym roku dodatkowe 32 mln zł. Jak zauważa członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, to bardzo duże wsparcie, które placówki przeznaczą na zakup sprzętu.

– Potrzeby są olbrzymie, a my gdy tylko możemy i gdy tylko mamy środki, staramy się je zaspokajać. Chodzi przecież o bezpieczeństwo i komfort leczenia mieszkańców naszego województwa.

– Zwiększenie planu wydatków majątkowych dotyczy realizacji 33 zadań w obszarze ochrony zdrowia. Skala pilnych potrzeb inwestycyjnych w wielu marszałkowskich placówkach ochrony zdrowia jest na tyle duża, że każda możliwość przeznaczenia na ten cel dodatkowych środków budżetowych zasługuje na wykorzystanie, z oczywistą korzyścią dla mieszkańców Mazowsza – podkreślił Krzysztof Strzałkowski, przewodniczący sejmikowej Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej, przewodniczący klubu radnych Koalicja Obywatelska.

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. otrzyma jeszcze w tym roku 7,3 mln zł na przebudowę oddziału chorób wewnętrznych wraz z pododdziałem kardiologicznym i gastroenterologicznym oraz oddziału chirurgii ogólnej i gastroenterologicznej w Szpitalu św. Anny w Warszawie (łączna wartość 21,2 mln zł, w tym 7,2 mln zł w 2023 r. i ponad 13,9 w 2024 r.), a także zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Szpitala Kolejowego w Pruszkowie (56,8 tys. zł).

Z kolei szpital bródnowski 6,6 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego przeznaczy na przebudowę pomieszczeń drugiego piętra budynku „C” dla potrzeb zespołu oddziałów kardiologii, chorób wewnętrznych i nadciśnienia tętniczego (4,9 mln zł w 2023 r. i 26,9 mln zł w 2024 r.), dokumentację pod przebudowę pomieszczeń VI piętra budynku „C” dla potrzeb zespołu oddziałów chorób wewnętrznych i gastroenterologii (542 tys. zł), modernizację poddasza technicznego w budynku „C” (772 tys. zł), przebudowę punktu pobrań wraz zakupem I wyposażenia (313 tys. zł) i modernizację sal chorych wraz z węzłem sanitarnym w zespole oddziałów chorób wewnętrznych i gastroenterologii (92 tys. zł).

Ponad 6,6 mln zł pozwoli szpitalowi w Międzylesiu na zakup angiografu wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb pracowni angiografii i hemodynamiki (5,8 mln zł), zakup zestawu do endosonografii (581,6 tys. zł), zakup urządzeń NAS wraz z wyposażeniem (141 tys. zł) oraz zakup dwóch maceratorów dla oddziału neurologii (57,8 tys. zł).

Środki trafią także do szpitala dziecięcego przy ul. Niekłańskiej. Placówka przeznaczy ponad 546 tys. zł na zakup: myjni-dezynfektora z wbudowaną suszarką z wyposażeniem (237,6 tys. zł), łóżek intensywnego nadzoru (158,4 tys. zł), holterów EKG z wyposażeniem (83,1 tys. zł), wirówek laboratoryjnych z wirnikiem horyzontalnym (49, 6 tys. zł) i lasera z wyposażeniem (17,8 tys. zł).

Szpital dziecięcy w Dziekanowie Leśnym otrzyma blisko 2,2 mln zł na zakup: sprzętu medycznego do leczenia dzieci z kamicą układu moczowego (2 mln zł), zestawu do badania chlorków w pocie u noworodków (93 tys. zł) i fotela ginekologicznego (42 tys. zł).

Szpital zakaźny w Warszawie otrzyma ponad 1,1 mln zł na zakup oprogramowania i sprzętu do wykonywania kopii bezpieczeństwa w ramach realizacji planu działania w zakresie cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia.

Z kolei Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie za dodatkowe 436,5 tys. zł zakupi licencję bazy danych.

Środki trafią także do stacji pogotowia Meditrans w Warszawie. Za 420 tys. zł placówka zakupi myjnię samochodową ze ścieżką dekontaminacyjną.

Wsparcie trafi także do placówek medycznych w regionie. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu otrzyma ponad 857,6 tys. zł na zakup zestawu do badań EUS dla pracowni endoskopii. Z kolei szpital w Ostrołęce ponad 387 tys. zł z budżetu Mazowsza przeznaczy na dokumentację pod przebudowę i adaptację części pomieszczeń apteki szpitalnej na potrzeby pracowni leków jałowych oraz prawie 700 tys. zł na zakup sprzętu medycznego. Ponad 475 tys.  otrzyma szpital w Ciechanowie na zakup zmywarki tunelowo-taśmowej do naczyń i tac wchodzącej w skład wyposażenia kuchni szpitalnej. Z kolei szpital wojewódzki w Płocku za ponad 1,4 mln zł zmodernizuje ogrodzenie, szczyt budynku głównego oraz dach przychodni specjalistycznej. Ponad 1,4 mln zł jeszcze w tym roku trafi także do szpitala psychiatrycznego w Gostyninie. Otrzymane środki placówka przeznaczy na zakup pierwszego wyposażenia pawilonu 4 (718 tys. zł w 2023 r. i 454 tys. zł w 2024 r.) i przebudowę budynku kotłowni, a także modernizację węzłów cieplnych i przebudowę szpitalnej sieci ciepłowniczej (724,5 tys. zł w 2023 r. i 8,2 mln zł w 2024 r.). Ponad 1,1 mln zł otrzyma Szpital Mazowiecki w Garwolinie sp. z o.o. na montaż instalacji fotowoltaicznej.

Dodatkowe 16 mln zł w 2023 r. dla instytucji kultury

Dodatkowe środki otrzymają także instytucje kultury. Jak zauważa przewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Ludwik Rakowski, dokonana przez sejmik nowelizacja budżetu na rok 2023 oznacza wsparcie mazowieckich instytucji kultury kwotą ponad 16 mln zł.

– Środki zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne i wyposażenie teatrów i muzeów, a także Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego – Biblioteki m.st. Warszawy.

– Te pieniądze pozwolą naszym placówkom także na dostosowanie obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, przygotowanie nowych wystaw czy budowę nowych obiektów – zaznacza wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Radom

Do radomskich instytucji kultury trafi ponad 8,2 mln zł. Z tej puli aż 6,4 mln zł otrzyma Muzeum Wsi Radomskiej, które przebuduje i rozbuduje system energetyczny (3,6 mln zł). Przeprowadzi również budowę sanitariatu wraz ze zmianą dawnej hydroforowni na sanitariat (1 mln zł). Przebuduje infrastrukturę techniczno- estradową przy „Scenie pod dębem” (1,6 mln zł) oraz wykona dokumentację pod wymianę poszycia dachowego i elementów elewacji w budynku edukacji muzealnej (15,5 tys. zł).

Ciechanów

Do ciechanowskich placówek trafią jeszcze w tym roku w sumie blisko 2 mln zł. Muzeum Szlachty Mazowieckiej przeznaczy w latach 2023 – 2025 ponad 21 mln zł (1,8 mln zł w 2023 r., 8,8 mln zł w 2024 r. oraz 10,7 mln zł w 2025 r.) na budowę centralnego magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury na terenie Muzeum Pozytywizmu. Z kolei Muzeum Romantyzmu w Opinogórze przeznaczy 140 tys. zł na zakup systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku dworku oraz 22 tys. zł na dostosowanie placówki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Płock

152 tys. zł trafi do Teatru Dramatycznego w Płocku. Otrzymane środki placówka przeznaczy na dostawę i montaż systemu dozoru wizyjnego CCTV. Z kolei Muzeum Mazowieckie w Płocku zakupi makietę kościoła św. Marcina w Gostyninie (35 tys. zł).

Dodatkowe środki – ponad 408 tys. zł otrzyma sierpecki skansen. Placówka zakupi program do ewidencji i zarządzania zbiorami, powstanie także portal do ich prezentacji online (276 tys. zł). Obiekty Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zostaną także przyłączone do miejskiej sieci wodociągowej. Na ten cel placówka przeznaczy 132 tys. zł.

Warszawa

Do stołecznych instytucji kultury trafi w sumie blisko 1,6 mln zł. Z tej puli ponad 852 tys otrzyma Państwowe Muzeum Archeologiczne na zakup dwóch tachimetrów manualnych (92 tys. zł) oraz wyposażenia laboratoryjnego dla działu konserwacji muzealiów (760 tys. zł).

Dzięki wsparciu w wysokości ponad 202 tys. zł Warszawska Opera Kameralna zakupi konsoletę dźwiękową (170 tys. zł) oraz wytwornicę dymu (32,4 tys. zł). Z kolei biblioteka na Koszykowej zakupi skanery i stacje robocze (75 tys. zł) oraz aktualizacje oprogramowania (75 tys. zł).

Ponad 125 tys. zł otrzyma Muzeum Niepodległości na produkcję dokumentalnego filmu telewizyjnego oraz wystawy plenerowej „Entuzjastki, siłaczki, bojowniczki. Kobiety Mazowsza 1863-1918″.

Z kolei Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury przeznaczy 107 tys. zł na zakup mobilnego zestawu nagłośnienia. Dzięki dodatkowym środkom – 330 tys. zł na 2023 r. i 2024 r. Muzeum Sportu i Turystyki zrealizuje gablotę olimpijską medalistów, a Muzeum Literatury otrzymane 50 tys. zł przeznaczy na zakup programu księgowego.

Dodatkowe środki w wysokości ponad 3,8 mln zł otrzyma Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Zostaną one przeznaczone na kolejny etap modernizacji bursy (1,2 mln zł w 2023 r., 4,9 mln zł w 2024 r i 3,4 mln zł w 2025 r.) oraz na zakup i dostawę systemu nagłośnieniowego (2,6 mln zł).

Siedlce

Radni województwa mazowieckiego podjęli także decyzję o zwiększeniu o kolejnych 12 mln zł środków na budowę obiektu wystawienniczo-edukacyjnego na potrzeby muzeum w Treblince.

 

Więcej informacji z Mazowsza

Jedyna taka noc w roku

Przed nami Noc Muzeów, którą w tym roku obchodzimy 18 maja – w Międzynarodowym Dniu Muzeów. Mazowieckie placówki przygotowują wiele atrakcji i każdy [...]
0 komentarzy
Informacje z Mazowsza

Informacje z Mazowsza

W tym wydaniu programu informacyjnego samorządu województwa mazowieckiego „Informacje z Mazowsza” mówimy m.in. o rekordowych inwestycjach drogowych na Mazowszu, ponad 5 mln zł [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 20 do 24 maja planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego. [...]
0 komentarzy

Przywrócenie dwutorowego ruchu pociągów na liniach R8 i R2

Koleje Mazowieckie informują, że w związku z zakończeniem prac na linii nr 8 i linii nr 2 zostanie przywrócony dwutorowy ruch pociągów: od [...]
0 komentarzy

Mazowieckie miasta, miasteczka i wsie w obiektywie

Architektura, zabytki, pejzaże mazowieckich miast, miasteczek i wsi to temat tegorocznej edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”. Samorząd Mazowsza nagrodzi najlepsze zdjęcia wykonane [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.