Kolejne dofinansowania dla Ząbek i Tłuszcza

Perkowski

Miasto Ząbki otrzymało dotację na utworzenie miasteczka Ruchu Drogowego, a Gmina Tłuszcz uzyskała dofinansowanie dla Biblioteki w Jarzębiej Łące.

W projekcie pn. „Podniesienie poziomu czytelnictwa w Gminie Tłuszcz poprzez stworzenie warunków lokalowych w Jarzębiej Łące” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Gmina Tłuszcz otrzymała dofinansowanie w kwocie 390 150,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 520 200,00 zł., a termin jego realizacji przewidziano na lata 2019-2020.
W ramach tego zadania pozyskany od PKP budynek dworca kolejowego w Jarzębiej Łące uzyska nową funkcję – będzie się tam mieściła filia Biblioteki Publicznej w Tłuszczu. Istniejący od lat dwudziestych XX wieku budynek przejdzie całkowitą modernizację polegającą na wymianie dachu, elewacji, stolarki okiennej  i drzwiowej, wymianie instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania  i wentylacji. Dzięki przebudowie zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku zostaną zachowane elementy dworca kolejowego (rozkład jazdy, elementy poczekalni). Połączenie nowej funkcji użytkowej  z dawnym budynkiem dworca pozwoli zachować jego znaczenie historyczne.
Jeszcze większą kwotą dofinansowania mogą pochwalić się Ząbki, Miasto otrzymało z budżetu państwa dotację w wysokości 1 500 000 zł. na miasteczko Ruchu Drogowego wraz z placem manewrowym do nauki jazdy i funkcją parkingu publicznego. Umowę w tej sprawie podpisali 5 lipca br.  Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki i burmistrz Ząbek Robert Perkowski.
– Środki z budżetu państwa objęte ustawą budżetową na rok 2018 w części dotyczącej województwa mazowieckiego pozwoliły na wygospodarowanie środków na realizację projektów społecznie ważnych, dla codziennego funkcjonowania mieszkańców Mazowsza – podsumował Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki.

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.