Kolejne drogi w Gminie Klembów oddane do użytku

Zakończyła się budowa nawierzchni asfaltowej pomiędzy miejscowościami Krusze ? Tłuszcz. Zakres inwestycji objął wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości ok. 855 m, utwardzenie poboczy oraz budowę rowów odwadniających. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 383 664,21 zł, z czego 695 tys. dofinansowano ze środków rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych. Powyższa droga stanowi istotny łącznik dla mieszkańców obydwu gmin.

We wrześniu została oddana do użytku ulica Długa w Michałowie. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię asfaltową o długości ponad 2,4 km oraz utwardzono pobocza. Całkowita wartość powyższego zadania to 3 330 000 zł. 80% wartości pozyskano z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zakończyły się prace polegające na budowie nawierzchni asfaltowej pomiędzy miejscowościami Wola Rasztowska i Roszczep. Droga zyskała nawierzchnię asfaltową o długości ponad 960 m. Na realizację powyższej inwestycji gmina otrzymała dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 115 tysięcy złotych. Całkowita wartość to 1 411 449,29 zł brutto.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.