Kolejny krok w kierunku nowej oczyszczalni ścieków

Budowa nowej oczyszczalni ścieków jest największym i najbardziej kosztownym zadaniem,  jakie w najbliższej perspektywie będzie musiała zrealizować Gmina Tłuszcz. Nasza gmina wciąż się rozwija i rozbudowuje, co powoduje konieczność poszerzenia zarówno sieci wodociągowej, jak i kanalizacyjnej.

Stając w obliczu zapewniania mieszkańcom, jak najlepszej infrastruktury została podjęta decyzja o podjęciu działań zmierzających do budowy nowej oczyszczalni ścieków. Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk dokłada wszelkich starań, aby rozbudowa systemu wodno-ściekowego w gminie miała charakter planowy. Pierwszym krokiem było wskazanie lokalizacji oczyszczalni, a w konsekwencji późniejsze nabycie gruntów. Wykupiono grunty pod budowę oczyszczalni o łącznej powierzchni prawie 11ha. Przez ostatnie lata trwały prace nad stworzeniem koncepcji funkcjonowania przyszłej oczyszczalni ścieków dla Gminy Tłuszcz pod roboczym tytułem „Wariantowa koncepcja rozwiązania oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Tłuszcz, przy uwzględnieniu dynamiki rozwoju systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta i Gminy” autorstwa prof. dr hab. inż.Zbigniewa Heidricha z Politechniki Warszawskiej, który od 53 lat zajmuję się zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą inżynierią środowiska.

1 października 2021r. został poczyniony kolejny krok w kierunku realizacji tej ogromnej inwestycji. Zastępca Burmistrza Waldemar Banaszek podpisał umowę z Panem Rafałem Nowickim –  Członkiem Zarządu firmy Ecokube Sp. z o.o., która przygotuje Program Funkcjonalno- Użytkowy oraz materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Jasienicy wraz z drogą dojazdową”.Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji, która posłuży do przeprowadzenia przez gminę postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”.

Co możemy powiedzieć dziś o nowej oczyszczalni? Będzie to oczyszczalnia w technologii bardzo nowoczesnej, bazującej na metodzie osadu czynnego, który gwarantuje, że ścieki, które będą w niej oczyszczane będą spełniały wszystkie warunki wynikające z obecnie obowiązujących przepisów prawnych, niezależnie od zmienności tego co dopływa i ile ścieków dopływa. Warto zwrócić też uwagę na to, że w oczyszczalni tej będzie kompleksowo rozwiązane zagadnienie związane z zagospodarowaniem i unieszkodliwianiem osadów ściekowych, które w tej chwili stanowią istotny problem na terenie obecnie istniejącej oczyszczalni przy ul. Wiejskiej. Planuje się, że te osady będą na tyle dobrze przygotowane, że będą mogły być wykorzystane na cele rolnicze, ewentualnie do rekultywacji terenów zdegradowanych. Będziemy starali się, żeby oczyszczalnia charakteryzowała się również możliwie niskimi kosztami eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem zużycia i kosztów energii elektrycznej. Aby obniżyć zużycie energii elektrycznej wykorzystane będą odnawialne źródła energii.

 

Więcej informacji z Tłuszcza

Odmieniony plac zabaw w Wólce Kozłowskiej

Odmieniony plac zabaw w Wólce Kozłowskiej

Jednym z najpopularniejszych pomysłów na wydatkowanie środków w ramach funduszu sołeckiego jest utworzenie miejsca zabaw dla dzieci. Przykładem efektywnego wykorzystania tych środków może [...]
0 komentarzy
centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Tłuszczu

Podpisanie umowy na budowę centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Tłuszczu

Miesiąc  Gmina Tłuszcz otrzymała dofinansowanie w kwocie 3 058 014 zł na budowę i wyposażenie centrum opiekuńczo- mieszkalnego. Dziś, Zastępca Burmistrza Waldemar Banaszek [...]
0 komentarzy
Młodzież z Zespołu Szkół im. Zofii Solarzowej w Miąsem

Lekcja z wiedzy o społeczeństwie w praktyce

Młodzież z Zespołu Szkół im. Zofii Solarzowej w Miąsem klasa VII A z opiekunami – Renatą Tymińską oraz Agnieszką Teodorczyk odwiedzili w Sejm [...]
0 komentarzy
Komunikat dla mieszkańców ul. Słonecznej i Łąkowej w Tłuszczu

Komunikat dla mieszkańców ul. Słonecznej i Łąkowej w Tłuszczu

W związku z planowaną w 2022 roku modernizacją ulic Słonecznej i Łąkowej w Tłuszczu polegającą na ich przebudowie, zwracamy się do właścicieli nieruchomości [...]
0 komentarzy
sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tłuszcz

Kolejne kilometry sieci już wkrótce

Dzięki współpracy Gminy Tłuszcz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a także pracy przedstawicieli gminy oraz pracowników Wydziału Inwestycji [...]
0 komentarzy
przebudowy ul. Spacerowej w Postoliskach

Kontynuacja przebudowy ul. Spacerowej w Postoliskach

Na ulicy Spacerowej w Postoliskach trwają prace polegające na wykonaniu chodnika o szerokości 1,5m na długości 160 mb wraz z wymianą przepustu oraz [...]
0 komentarzy
Spotkanie autorskie z Moniką Sobień - Górską i Robertem Górskim w Tłuszczu

Spotkanie autorskie z Moniką Sobień – Górską i Robertem Górskim w Tłuszczu

Kabareciarz, autor skeczów i scenariuszy, lider Kabaretu Moralnego Niepokoju oraz odtwórca głównej roli w serialu „Ucho Prezesa” spotkał się z czytelnikami Biblioteki Publicznej [...]
0 komentarzy

Zbiórka na rzecz mieszkańca Jasienicy

Strażacy OSP w Jasienicy rozpoczęli zbiórkę na rzecz mieszkańca Jasienicy, który podczas pożaru stracił materiały niezbędne do dalszego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Puszki widoczne [...]
0 komentarzy

3. rocznica działalności targowiska „Mój rynek w Tłuszczu”

Trzy lata temu odbyło się oficjalne otwarcie targowiska miejskiego „Mój rynek w Tłuszczu” w zupełnie nowej lokalizacji i nowoczesnej odsłonie! Zadaszona hala handlowa, [...]
0 komentarzy
W Zespole Szkół w Mokrej Wsi powstaną klasy integracyjne

W Zespole Szkół w Mokrej Wsi powstaną klasy integracyjne

Aby  zapewnić dzieciom z niepełnosprawnością, jak najlepsze warunki do rozwoju, z inicjatywy Burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka oraz Zastępcy Burmistrza Waldemara Banaszka od 1 [...]
0 komentarzy

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.