Komunikacja po otwarciu stacji metra

Budowa II linii metra – wydano pozwolenia na użytkowanie wschodniego odcinka

Marecki samorząd jest zaniepokojony planem zmian. Takie stanowisko otrzyma ZTM.

Wczoraj UM Marki został poinformowany przez Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) o zmianach, jakie wejdą w życie po wydłużeniu linii metra do Trockiej. ZTM przekazał, że linie 140, 340 i 738 skrócą trasę do nowej stacji podziemnej kolei. Stało się tak wbrew opiniom mieszkańców i władz Marek, które podkreślały, że przynajmniej jedna linia autobusowa powinna zostać w niezmienionym kształcie. Na te wiadomości błyskawicznie zareagowali nasi samorządowcy. Wczoraj obradowała Rada Miasta, która przyjęła stanowisko w sprawie planu zmian. Wyraziła w nim głębokie zaniepokojenie likwidacją bezpośredniego połączenia autobusowego z Marek do Dworca Wschodniego.

?Takie rozwiązanie powoduje konieczność dokonywania przesiadek dla pasażerów jadących  z Marek,  którzy  na  co  dzień korzystają  z połączeń  Kolei  Mazowieckich  oraz  Szybkiej Kolei  Miejskiej  w Warszawie.  Każda przesiadka jest dużym trudnieniem dla osób  starszych  i z  niepełnosprawnościami. Dlatego bezpośredni autobus do Dworca Wschodniego uważamy za konieczny.

Troszcząc się  o harmonijny  rozwój  komunikacji  publicznej  w Warszawie  i w  Markach  wnioskujemy o modyfikację proponowanego funkcjonowania komunikacji autobusowej po prawobrzeżnej stronie Warszawy w następujący sposób:

  • zachowanie obecnej trasy linii 140 z przystankiem końcowym przy Dworcu Wschodnim; podkreślenia wymaga  fakt,  iż  ta  stacja  kolejowa  stanowi  ważny  punkt  przesiadkowy,  gdzie  można skorzystać  z usług kolei  dalekobieżnych  jak  również  kolei  miejskiej  i podmiejskiej;  pasażerowie mogą  w łatwy  sposób dojechać  do  południowych  oraz  zachodnich  dzielnic  Warszawy;  pozostawienie  tej  linii  na  niezmienionej trasie  da  również możliwość bezpośredniej  przesiadki  przy  Dworcu  Wileńskim, skąd można skorzystać z rozbudowanej komunikacji tramwajowej; konieczność dodatkowej przesiadki przy metrze Trocka, tak jak to proponuje ZTM, wydłuży czasowo podróż do Dworca Wschodniego;  
  • Uwzględnienie na trasie linii 412 dodatkowego przystanku ?Wolności? zlokalizowanego w ciągu ulicy Radzymińskiej znajdującego się na styku miast: Warszawa, Marki oraz Ząbki tuż przy ważnym węźle przesiadkowym ?CH Marki?;

Dodanie przystanku ?Wolności? do trasy linii przyspieszonej 412 umożliwi mieszkańcom aglomeracji warszawskiej zdecydowanie szybsze dotarcie do Dworca Wileńskiego oraz Dworca Wschodniego w związku z likwidacją wielu połączeń autobusowych z Placem Wileńskim i ulicą Kijowską oraz koniecznością dokonywania przesiadek; umożliwienie przesiadki do linii przyspieszonej na tym przystanku skróci czas dojazdu do tych miejsc mieszkańcom Marek, Ząbek, Zielonki czy Radzymina.

Mając na uwadze dotychczasową dobrą współpracę w sferze rozwoju komunikacji publicznej na terenie aglomeracji warszawskiej wnosimy o uwzględnienie powyższych wniosków popartych licznymi głosami mieszkańców miasta Marki będących jednocześnie pasażerami warszawskiego transportu publicznego?

Stanowisko ZTM – TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.