Komunikacja publiczna i miejscowe plany

Elżbieta Radwan

W poniedziałek, 6 listopada, odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Rady Miejskiej  w Wołominie, poświęcone koncepcji zagospodarowania terenu pomiędzy ulicą Wiejską i projektowanym przedłużeniem ulicy Traugutta. Teren ten przeznaczony jest w obecnie obowiązującym planie miejscowym pod realizację celu publicznego – budowę budynków oświaty. Gmina Wołomin przystępuje właśnie do realizacji w tym terenie przedszkola publicznego, jednak pod planowaną inwestycję wykorzystana zostanie jedynie część całego terenu obejmująca działki gminne. – Pozostałą część, stanowiącą własność prywatną, można by w związku z tym przeznaczyć pod funkcje inne niż oświatowa – mówi burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.

Wywołujące wiele emocji wśród mieszkańców Wołomina tematy dotyczące komunikacji jak również Studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, to chyba najważniejsze jesienne działania wołomińskich władz samorządowych. Trwa przetarg na linie „L”, prowadzona jest też dyskusja w sprawie zagospodarowania terenu w obszarze ulic Wiejska-Traugutta.

Ufff – można by rzec – oba wołomińskie tunele działają, choć jeszcze nie tak dawno pojawiało się wiele wątpliwości w sprawie otwarcia drugiego z nich. Podczas ubiegłorocznych dyskusji padały obietnice, że po otwarciu obu przelotów władze miasta wrócą do tematu komunikacji miejskiej. – Czy pamiętacie Państwo o tych deklaracjach? – Oczywiście, że pamiętamy. Zgodnie z porozumieniem międzygminnym z 2016 r. autobusowa komunikacja publiczna w Gminie Wołomin organizowana jest we współpracy z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie – mówi Edyta Zbieć wiceburmistrz Wołomina. – Obejmuje ona linie lokalne „L” oraz na mocy porozumienia o „wspólnym bilecie” pociągi Kolei Mazowieckich. Dzięki temu mieszkańcy Gminy mogą korzystać z szeregu udogodnień wynikających z taryfy przewozowej ZTM (m.in. zniżka 50% dla emerytów i rencistów, dzieci i młodzieży do lat 26, bezpłatne przejazdy dla osób po 70 roku życia),szerszych możliwości komunikacji jakie daje wprowadzenie wspólnego biletu ZTM-KM (przejazdy na jednym bilecie ZTM komunikacją autobusową i pociągami kolei Mazowieckich na terenie 1 i 2 strefy biletowej) oraz wyższym standardem usług – opowiada nasza rozmówczyni.
Zapewnia, że mając na celu dalszą poprawę jakości usług i komfortu podróżowania mieszkańców oraz zwiększając dostępność usług Gmina Wołomin, tworząc wytyczne do postępowania przetargowego dla ZTM, ujęła uwagi zgłaszane przez podróżnych oraz sugestie radnych i mieszkańców”.
Przypomnijmy – zarówno mieszkańcy jak i wołomińscy radni wnioskowali o: • uruchomienie linii autobusowych dodatkowo w niedzielę zgodnie z rozkładem sobotnim • wprowadzenie dodatkowych kursów po godzinie 20;
• wymóg stosowania autobusów w pełni niskopodłogowych na wszystkich liniach z elektronicznymi wyświetlaczami i klimatyzacją.
• modyfikacja linii (wydłużenia) L38, L35, L36 i L37 uwzględniająca przejezdność obu tuneli bezkolizyjnych w świetle ulicy Geodetów i Sasina.
– Te wszystkie potrzeby znalazły się w wytycznych do postępowania przetargowego dla ZTM. Jednocześnie trwają rozmowy z ZTM w sprawie uruchomienia punktu wyrabiania kart miejskich w Urzędzie Miejskim w Wołominie – podkreśla wiceburmistrz Zbieć. Nie mniej ważnym od komunikacji tematem nurtującym od wielu lat mieszkańców miasta i gminy Wołomin są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Choć to temat niezwykle ważny i przewijający się przez wszystkie kadencje samorządu to efekty jego realizacji dalekie są od oczekiwań społecznych.
W poniedziałek, 6 listopada, odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Rady Miejskiej  w Wołominie, poświęcone koncepcji zagospodarowania terenu pomiędzy ulicą Wiejską i projektowanym przedłużeniem ulicy Traugutta. Teren ten przeznaczony jest w obecnie obowiązującym planie miejscowym pod realizację celu publicznego – budowę budynków oświaty. Gmina Wołomin przystępuje właśnie do realizacji w tym terenie przedszkola publicznego, jednak pod planowaną inwestycję wykorzystana zostanie jedynie część całego terenu obejmująca działki gminne. – Pozostałą część, stanowiącą własność prywatną, można by w związku z tym przeznaczyć pod funkcje inne niż oświatowa – mówi burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.
– Dlatego też w maju Gmina Wołomin przystąpiła do procedury zmiany Studium – to naczelny dokument planistyczny gminy – i planu miejscowego obejmującego przedmiotowy teren, w celu odblokowania rezerwy przeznaczonej pod funkcję oświatową i wypracowanie – z wykorzystaniem głosu m.in. właścicieli gruntów i mieszkańców obszaru – nowej koncepcji zagospodarowania omawianego terenu – mówi burmistrz Radwan.
We wspomnianym posiedzeniu Komisji Gospodarki, oprócz wołomińskich radnych, uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miejskiego z Wydziału Urbanistyki odpowiedzialnego za prace planistyczne jak również mieszkańcy obszaru. Na posiedzenie zaproszony został również deweloper Tomasz Wiśniewski,  jednocześnie współwłaściciel części gruntów w omawianym terenie. Zaprezentował on swoją koncepcję zagospodarowania terenu, w dwóch wariantach. Obydwa warianty, poddane dyskusji, uwzględniają budowę publicznego przedszkola oraz zakładają stworzenie ogólnodostępnego terenu zieleni i nowej zabudowy wielorodzinnej, a także wytworzenie połączenia pieszo-jezdnego (drogi przeciwpożarowej) łączącej ulicę Wiejską i Traugutta.
– W pierwszym wariancie teren zieleni zaproponowano jako pas rozpięty pomiędzy wymienionymi ulicami, a w drugim jako przestrzeń tworzącą niewielką „kieszeń” przylegającą do ul. Traugutta. Pan Tomasz Wiśniewski zaznaczył, że możliwe byłoby nieodpłatne przekazanie przez niego na rzecz Gminy części gruntów przeznaczonych pod publiczną zieleń. Dyskusja, prowadzona z udziałem mieszkańców obszaru, ma na celu wypracowanie konsensusu wokół przyszłego zagospodarowania obszaru, uwzględniającego sygnalizowane przez mieszkańców potrzeby – podkreśla burmistrz Elżbieta Radwan.

Teresa Urbanowska

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.