Koncepcja projektowa ulicy Górczewskiej, Ogrodowej (II etap) w Klembowie oraz Łącznej w Michałowie

Trasa Mostu Północnego w Markach

UG Klembów zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z koncepcją projektową budowy drogi Klembów – Michałów, czyli ulic: Górczewska i Ogrodowa (II etap) w Klembowie oraz Łączna w Michałowie.

Koncepcja projektowa dostępna jest poniżej w załącznikach oraz w Urzędzie Gminy w Klembowie.

Zakres projektu obejmuje:
– budowę jezdni o szer. 5-5,5m;
– budowę poboczy z kruszywa naturalnego o szerokości 0,75m,
– przebudowę i budowę skrzyżowań:
– budowę zjazdów zwykłych dwukierunkowych z kostki betonowej – lokalizacja zjazdów na
podstawie posiadanego podkładu mapowego (tj. w miejscach wjazdów na posesje) oraz na
podstawie inwentaryzacji;
– budowę zjazdów publicznych bitumicznych o szer. 5,0m wraz z obustronnymi poboczami
z kruszywa naturalnego o szer. 0,75m.
– budowę chodników dla pieszych o szer. 1,80m + 0,5m skrajni z kostki betonowej
bezfazowej:
– budowę drogi dla pieszych i rowerów o szer. 3,00m + 0,5m skrajni z kostki betonowej
bezfazowej:
– oczyszczenie odwadniających rowów przydrożnych oraz budowę rowu krytego;
– przebudowę oraz budowę przepustów pod drogą, a także niezbędnych przepustów
pod zjazdami;
– przebudowę sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej, kanalizacyjnej oraz
wodociągowej w miejscach kolizji z projektowanym odcinkiem drogi; uzupełnienie oświetlenia ulicznego oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Ogrodowej w Klembowie – według projektów branżowych;
– budowę sieci kanalizacji deszczowej z systemem retencyjno – rozsączającym;
– budowę odwodnienia powierzchniowego za pomocą korytka ściekowego,
– zieleń urządzona – obsiew trawą oraz zagospodarowanie pozostałego terenu w pasie
drogowym poza koroną drogi.

Ewentualne uwagi do koncepcji projektowej proszę zgłaszać do Urzędu Gminy w Klembowie (Referat Inwestycji) do 15 marca 2024 – tel. 29 753 88 08, mail: urzad@klembow.pl

 

Więcej informacji z Gminy Klembów

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 17 do 26 kwietnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego. [...]
0 komentarzy
Kto marzy o przetwórni odpadów obok swojego domu?

Wyniki wyborów w Klembowie

Mieszkańcy Klembowa niemal jednogłośnie wybrali na wójta Rafała Mathiaka, mieszkańca Starego Kraszewa, który już dał się im poznać na tym stanowisku w pierwszej [...]
0 komentarzy
Klembów - Pasieka Cztery Pory Miodu wyróżniona w konkursie o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego

Klembów – Pasieka Cztery Pory Miodu wyróżniona w konkursie o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego

Za nami XVII edycja konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, podczas którego kapituła konkursu nagrodziła najlepsze i najsmaczniejsze produkty z Mazowsza.  W konkursie [...]
0 komentarzy

W Powiecie musimy znaczyć więcej!

Adrian Mlonek: energetyczny kandydat, energetyczna kampania. Adrian Mlonek chce być przedstawicielem młodego i średniego pokolenia w Radzie Powiatu Wołomińskiego. Mówi, że szanuje starszych [...]
0 komentarzy
Klembów - wygrana walka Faustyny Andrzejewskiej

Klembów – wygrana walka Faustyny Andrzejewskiej

Faustyna Andrzejewska to utalentowana nastolatka o imponującym dorobku sportowym w dziedzinie kick-boxingu. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Klembowie, kontynuuje swoją edukację w Liceum [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.