Konkurs Czyste Mazowieckie

Wojewoda Mazowiecki ogłasza konkurs dla uczniów szkół podstawowych i średnich województwa mazowieckiego.

Konkurs składa się z dwóch etapów, w pierwszym z nadesłanych opisów projektów jury wybierze 5 finalistów, którzy w dalszym etapie będą walczyć o nagrodę główną. I to właśnie zadaniem finalistów będzie stworzenie makiety idealnego miasta, z czystym i zdrowym powietrzem.

W pierwszym etapie konkursu zadaniem jest przygotowanie krótkiego opisu projektu czystego i zdrowego miasta (do 10 tys. znaków). Taki opis należy przesłać do 8 listopada br. na adres email: odetchnij@mazowieckie.pl z uwzględnieniem danych: imię i nazwisko uczestnika lub dane uczestnika i osoby reprezentującej, numer telefonu, adres email, tytuł pracy.
W pierwszym etapie komisja konkursowa wybierze 5 najlepszych prac, które zostaną nagrodzone aparatami fotograficznymi o równowartości 1,5 tys. zł.

Po wyłonieniu uczestników, którzy zakwalifikują się do kolejnego etapu ich zadaniem będzie wykonanie makiety (technika dowolna) obrazującej opisany projekt czystego i zdrowego miasta. Następnie wykonanie pięciu zdjęć pracy i do 22 listopada br. przesłanie ich na adres email: odetchnij@mazowieckie.pl wraz z imieniem i nazwiskiem lub danymi osoby reprezentującej, numerem telefonu, adresem email i tytułem pracy. Laureat II etapu nagrodzony zostanie kamerą HD o równowartości 2 tys. zł.

W konkursie wezmą udział prace, do których dołączono wypełnione zgody. Udział w konkursie jest dobrowolny i darmowy. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które są osobami pełnoletnimi lub są osobami powyżej 13 roku życia, za zgodą rodziców lub opiekunów.
Laureaci pierwszego etapu konkursu zostaną poinformowani o wygranej do 12 listopada br. w wiadomości email przesłanej na adres zawarty w zgłoszeniu. Do 15 listopada br. w odpowiedzi należy odesłać dane do wysyłki nagrody (imię, nazwisko, adres). Laureat drugiego etapu konkursu zostanie powiadomiony o wygranej do 29 listopada br. w wiadomości email przesłanej na adres zawarty w zgłoszeniu. Do 2 grudnia br. w odpowiedzi powinien przesłać dane do wysyłki nagrody (imię, nazwisko, adres).

Konkurs organizowany jest w ramach projektu Wojewody Mazowieckiego ?Czyste Mazowieckie? i dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl.

Materiały

Regulamin konkursu Czyste Mazowieckie
Regulamin?_konkursu?_Czyste?_Mazowieckie.docx 0.03MB
Załącznik nr 1
Załącznik?_nr?_1.docx 0.02MB
Załącznik nr 2
Załacznik?_nr?_2.docx 0.02MB

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.