Konkurs plastyczny Wojewody Mazowieckiego pt. ?CZTERY PORY ROKU ? PEJZAŻE MAZOWSZA

Wojewoda Mazowiecki zaprasza mieszkańców Domów Pomocy Społecznej z całego Mazowsza do udziału w konkursie CZTERY PORY ROKU ? PEJZAŻE MAZOWSZA. Celem jest wykonanie dowolną techniką plastyczną pracy, przedstawiającej Mazowsze. Komisja konkursowa nagrodzi trzy prace, a kolejnych dziewięć otrzyma wyróżnienie, które razem utworzą oficjalny kalendarz Wojewody Mazowieckiego na rok 2022. Konkurs potrwa do 24 września.

W konkursie zostaną przyznane nagrody dla autorów trzech prac, które otrzymają I, II, III miejsce oraz dla Domów Pomocy Społecznej, których autorzy są mieszkańcami.

Domy pomocy społecznej, których mieszkańcy zostali laureatami konkursu otrzymają nagrody:

  • I miejsce ? nagroda główna ?rzeczowa, zgodna z potrzebami domu pomocy społecznej, o wartości do 1200,00 złotych (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych );
  • II miejsce ? nagroda rzeczowa, zgodna z potrzebami domu pomocy społecznej, o wartości do 1000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych );
  • III miejsce ? nagroda rzeczowa, zgodna z potrzebami domu pomocy społecznej, o wartości do 800,00 złotych (słownie: osiemset złotych ).

Autorzy trzech nagrodzonych prac otrzymają:

  • za I miejsce nagrodę rzeczową, zgodną z potrzebami zwycięzcy o wartości 500 złotych;
  • za II miejsce nagrodę rzeczową, zgodną z potrzebami zwycięzcy o wartości 400 złotych;
  • za III miejsce nagrodę rzeczową, zgodną z potrzebami zwycięzcy o wartości 300 złotych

Ponadto, komisja konkursowa wybierze 9 wyróżnionych dzieł, które wraz ze zwycięskimi pracami utworzą oficjalny kalendarz Wojewody Mazowieckiego na rok 2022. Wyłonione pejzaże zostaną zaprezentowane także w formie wystawy w 2022 roku w Arkadach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Konkurs plastyczny Wojewody Mazowieckiego trwa do 24 września 2021r. Rozstrzygnięcie nastąpi 30 września, a nagrody zostaną wręczone w listopadzie. Prace plastyczne można wykonać dowolną techniką w formacie A4. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę. Przy wykonywaniu pracy należy uwzględnić techniczne możliwości jej zeskanowania.

Pracę wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1) i zgodą na upublicznienie danych (załącznik nr 2) należy przesłać pocztą na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Biuro Wojewody

pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

z dopiskiem na przesyłce konkurs plastyczny Wojewody Mazowieckiego

lub złożyć osobiście w kancelarii urzędu, pl. Bankowy 3/5, wejście F, pok. 1 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 ? 16:00).

Fot Jan Mateboer z Pixabay

Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji z Mazowsza

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Legionowskim i Nowodworskim

W dniach od 5 do 15 marca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Legionowskiego i Nowodworskiego. Obszar Data rozpoczęcia [...]
0 komentarzy

Grono maszynistek KM wciąż się powiększa!

Światowe trendy pokazują, że coraz więcej kobiet decyduje się na zawody, które powszechnie kojarzą się z typowo męskimi profesjami. Tak też jest w [...]
0 komentarzy
ZUS: Skorzystaj z 300+ w roku szkolnym 2023/2024

Od marca wyższe dodatki do emerytur i rent

Od 1 marca obowiązywać będą nowe wysokości dodatków i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez ZUS. W wyniku waloryzacji wzrosną o 12,12 proc. Najpopularniejszy z [...]
0 komentarzy
Rekordowe i groszowe emerytury. Ile wynoszą?

Od marca emerytury i renty w górę. Ile wyniesie świadczenie po waloryzacji?

Od 1 marca nastąpi waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych. Jest ona przeprowadzana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku. Świadczenia wzrosną o [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 4 do 8 marca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego. [...]
0 komentarzy
Zmieniłeś piec? Zaktualizuj deklarację CEEB

Zmieniłeś piec? Zaktualizuj deklarację CEEB

Od lipca 2021 roku wszyscy właściciele i zarządcy budynków zobowiązani zostali do złożenia deklaracji CEEB, czyli informacji o źródłach ciepła wykorzystywanych w budynkach. [...]
0 komentarzy
Kto może otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Kto może otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy może otrzymać każdy, kto zapłacił za pogrzeb. Mają do niego prawo nie tylko członkowie rodziny zmarłego, ale także osoba obca lub [...]
0 komentarzy

Szkolenie z ratownictwa pola walki w ramach projektu „Women of NATO”

Żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej wspólnie z sojuszniczkami z Batalionowej Grupy Bojowej NATO przeszkolili uczniów klas mundurowych z ratownictwa pola walki. Wydarzenie [...]
0 komentarzy
Ponad 45,6 mln zł na wprowadzenie usług społecznych na Mazowszu

Ponad 45,6 mln zł na wprowadzenie usług społecznych na Mazowszu

Asystent jadący ze starszą osobą do lekarza, gdy rodzina jest w pracy, pan „złota rączka” czy pielęgniarka przyjeżdżająca do domu – to tylko [...]
0 komentarzy

Strażacy z Warszawy i podwarszawskich powiatów dostaną nowe wozy

188 nowoczesnych wozów strażackich już wkrótce trafi do mazowieckich OSP. Umowy są w trakcie podpisywania. Pomogła Unia Europejska i sejmik Mazowsza. Do ochotniczych [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.