Konkurs – światowy dzień bez śmiecenia

Konkurs - światowy dzień bez śmiecenia

Dzień bez Śmiecenia (World non-waste Day) to pomysł Europejskiego Eko-Parlamentu Młodzieży. W Polsce Dzień bez Śmiecenia obchodzony jest w dniu 11 maja. Jest to dzień, w którym rozpoczął funkcjonowanie polski system gospodarki odpadami opakowaniowymi, organizowany zgodnie z wytycznymi Dyrektywy UE (w roku 2001, w dniu 11 maja, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął pakiet ustaw regulujących m.in. obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi).

Z roku na rok pogłębia się globalny problem związany z generowaniem coraz większej ilości odpadów. Wg danych GUS, na 1 mieszkańca województwa mazowieckiego przypadało w 2021 r. średnio 304 kg zebranych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.

Ochrona środowiska to jedno z ważniejszych zadań, jakie stoją przed nami w dzisiejszych czasach a jednym z najlepszych sposobów zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów jest recykling. Recykling pomaga oszczędzać cenne zasoby naturalne, gdyż zmniejsza zapotrzebowanie na nowe materiały. Pozwala to z kolei na ponowne wykorzystanie przedmiotów, które w przeciwnym razie wylądowałyby na wysypiskach śmieci.

Kierując się zasadą trzech R ( z ang. reduce, resuse, recycle), mamy realny wpływ na to, co dzieje się z wytworzonymi przez nas odpadami. Pomaga to zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska, chronić zasoby i oszczędzać energię. Stosowanie materiałów pochodzących z recyklingu zmniejsza też zanieczyszczenie środowiska poprzez ograniczenie zużycia energii. Ponowne przetwarzanie istniejących materiałów wymaga znacznie mniej energii niż wyprodukowanie nowych. Dodatkowo recykling pomaga chronić bioróżnorodność, ponieważ zmniejsza zapotrzebowanie na naturalne zasoby, czyli drewno.  To z kolei pomaga chronić lasy, które służą jako ważne siedliska dla dzikich zwierząt.

Podsumowując, recykling ma wielki wpływ na środowisko, co czyni go niezwykle ważnym sposobem ochrony naszej planety teraz i dla następnych pokoleń.

Czy wiesz, że:

– wyprodukowanie 1 tony papieru wymaga ścięcia 17 drzew, przy czym jedno drzewo produkuje w ciągu roku tlen wystarczający dla 10 osób,

– w Polsce rocznie zużywa się 400 milionów aluminiowych puszek, które można powtórnie przetworzyć oraz wykorzystać nieskończenie wiele razy,

– Jeden litr zużytego oleju silnikowego wylany do rzeki lub kanalizacji jest w stanie zanieczyścić 1 milion litrów wody,

– plastikowa butelka wyrzucona do lasu rozłoży się w ziemi dopiero po 500 latach, guma do żucia po 5 latach, a niedopałki papierosów po 2 latach, o ile wcześniej nie spowodują pożaru,

– gdyby z odpadów zgromadzonych w Polsce usypać górę, to rozciągałaby się ona na długości kilometra i miała wysokość 2 razy większą niż Mont Everest

Za http://www.ekopark.info.pl/eko-ciekawostki

– wg danych GUS, na 1 mieszkańca województwa mazowieckiego przypadało w 2021 r. średnio 304 kg zebranych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. W ciągu 2021 r. na terenie województwa mazowieckiego zlikwidowano 1601 nielegalnych wysypisk, z których łącznie wywieziono 3,3 tys. ton odpadów komunalnych. W porównaniu z 2020 r. ich liczba zwiększyła się o 55,0% (na wsi zwiększyła się o 112,9%, a w miastach o 46,0%.

Więcej informacji z Powiatu Wołomińskiego

O środkach unijnych w Wołominie. Konferencja „Nowa perspektywa, nowe możliwości – #FEM 2021-2027”

Fundusze europejskie rozwinęły subregion warszawski wschodni. Zmieniła się jakość życia mieszkańców w obszarze m.in. transportu, zdrowia, ekologii, a także dostępności i edukacji. W poprzedniej perspektywie beneficjenci z regionu [...]
0 komentarzy
Scenariusze zastosowania geotermii w Wołominie

Scenariusze zastosowania geotermii w Wołominie

W oczekiwaniu na wyniki badań wody pobranej z otworu badawczego GT-1 w Wołominie UM Wołomin analizuje scenariusze zastosowania geotermii w gminie. Możliwości jest [...]
0 komentarzy
Ząbki - Oświadczenie Stowarzyszenia Ekozlot.pl Rozwój Elektro-mobilności

Ząbki – Oświadczenie Stowarzyszenia Ekozlot.pl Rozwój Elektro-mobilności

W zawiązku z zaistniałym wypadkiem w dniu 17 września 2023 r. podczas 5. wyścigu EV w trakcie wydarzenia 7. Zlot Samochodów Elektrycznych i Wodorowych , [...]
0 komentarzy

Pożar w hurtowni fajerwerków w Kobyłce

W godzinach porannych doszło do wybuchu, a następnie pożaru budynku hurtowni z fajerwerkami przy ul. Nadarzyńskiej w Kobyłce. Na miejscu pracują strażacy i [...]
0 komentarzy

Mazowsze zakończyło największy w historii zakup pociągów!

61 pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych Kolei Mazowieckich jest już na torach. Rekordowe w skali kraju zamówienie KM zakończone! Pociągi dostarczyła spółka Stadler Polska. [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.