Konkurs w ramach Programu ?Od zależności ku samodzielności? ? edycja 2022 r.

Od zależności ku samodzielności

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu ?Od zależności ku samodzielności? ? edycja 2022, którego celem jest m.in. umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, a której nie są w stanie samodzielnie pokonać.

W tym roku na realizację konkursu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył 3 mln złotych. Wnioski na wsparcie finansowe można składać do 28 stycznia br.

Zadaniem programu jest podniesienie poziomu świadomości osób z zaburzeniami psychicznymi o tkwiących w nich możliwościach oraz przysługujących im prawach, co jak się zakłada, zwiększy pewność siebie oraz umocni ich pozycję, jak również pomoże w lepszym wykorzystaniu potencjalnych możliwości.

W ramach programu wyznaczone zostały cztery moduły: 

Moduł I  – Wsparcie rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi

Moduł ma na celu umożliwienie dostępu dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi do różnorodnych usług wynikających z ich potrzeb np. okresowe zastąpienie w sprawowaniu funkcji rodzicielskich, inicjowanie grup samopomocowych rodziców.

Moduł II – Samopomoc

W ramach tego modułu szczególnie promowane będą innowacyjne projekty wspierające samopomoc, a jednocześnie realizujące funkcję pomocniczości państwa. Powinny one opierać się na osiągnięciach nauki i dobrych praktykach, zwłaszcza w działaniach zmierzających do rozwoju samopomocy osób chorujących psychicznie i osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz rodzin tych osób.

Moduł III – Umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia

Moduł ma na celu rozwój umiejętności, które przyczynią się do uzyskania możliwie jak najpełniejszej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi.

Moduł IV – Integracja i innowacyjność

Moduł ma na celu inicjowanie i wdrażanie nowych form wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza przez jednostki organizacyjne służb pomocy społecznej.

W bieżącym roku na realizację konkursu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3 mln zł. O dofinansowanie projektów w ramach Programu mogą ubiegać się Jednostki Samorządu Terytorialnego, a także organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

Oferty konkursowe należy przesłać listem poleconym, z dopiskiem na kopercie ?Od zależności ku samodzielności?, do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w terminie do 28 stycznia 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć ofertę w powyższym terminie osobiście.

Adres do korespondencji:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – Wydział Polityki Społecznej

  1. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

Ogłoszenie o konkursie ?Od zależności ku samodzielności” – edycja 2022

W sprawie ewentualnych pytań dotyczących konkursu, należy kontaktować się
z pracownikami Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie:

tel. 24 235 11 58,

tel. 24 235 11 56.

 

Więcej informacji z Powiatu Wołomińskiego

Wołomin – gminne obchody 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku

102 lata temu na polach ossowskich dokonał się cud. W godzinie wielkiej próby Polacy stanęli do walki w obronie wolności. – Jako gospodarz [...]
0 komentarzy

Umowa na wiadukt w Kobyłce podpisana

Nowe bezkolizyjne skrzyżowanie w Kobyłce zapewni bezpieczny i sprawny ruch kolejowy oraz drogowy. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z wykonawcą o [...]
0 komentarzy
Będzie bezpieczniej na DW 631

Będzie bezpieczniej na DW 631

Firma z Marek zbuduje sygnalizację na skrzyżowaniu z Główną i Dworkową. O budowę tymczasowej sygnalizacji świetlnej w tym miejscu marecki samorząd wnioskował już [...]
Jeden komentarz

Policyjna grupa „Skorpion” rozbiła samochodową dziuplę, odzyskała skradzione mitsubishii i zatrzymała trzech podejrzanych o paserstwo

Realizacja północnopraskich kryminalnych wchodzących w skład grupy Skorpion wspieranych przez funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie pozwoliła odzyskać mitsubishi skradzione na [...]
0 komentarzy
Strażacka kronika zdarzeń

Strażacka kronika zdarzeń 14-31 lipiec

Sześć zastępów strażaków gasiło pożar stodoły w miejscowości Wola Cygowska. Do poważnego  wypadku drogowego doszło w Ząbkach na łuku drogi przy przejeździe kolejowym. [...]
0 komentarzy
Planowane przerwy w dostawie prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

W dniach od 8 do 9 sierpnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego. Obszar Data rozpoczęcia Data zakończenie [...]
0 komentarzy
Program obchodów 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Radzyminie

Program obchodów 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Radzyminie

Radzymin jest w historii Wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku – Bitwy pod Radzyminem miejscem szczególnym, miastem „Cudu nad Wisłą”. Jest też miejscem, w którym kultywowano historię i [...]
0 komentarzy
Monitoring gminny

63 punkty kamerowe powstaną w Ząbkach

25 lipca zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa systemu monitoringu na terenie Miasta Ząbki. W ramach przedmiotu zamówienia wybudowane zostaną [...]
0 komentarzy
Komunikat Prokuratury w Wołominie dla rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola "Zozoland" w latach 2016-2019

Komunikat Prokuratury w Wołominie dla rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola „Zozoland” w latach 2016-2019

Prokuratura Rejonowa W Wołominie postanowieniem z dnia 11 lipca 2022 r. wznowiła śledztwo 4323-6.Ds.767.2022, w sprawie osiągania korzyści majątkowej, poprzez zaniżanie racji żywnościowych [...]
0 komentarzy
Obchody 102. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku

Obchody 102. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku

Starosta Wołomiński Adam Lubiak zaprasza na uroczystości poświęcone 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. 13.08.2022 roku (sobota) 12:00 – 17:00 –  Piknik wojskowy [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.