Konkurs w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2022 r.

Od zależności ku samodzielności

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2022, którego celem jest m.in. umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, a której nie są w stanie samodzielnie pokonać.

W tym roku na realizację konkursu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył 3 mln złotych. Wnioski na wsparcie finansowe można składać do 28 stycznia br.

Zadaniem programu jest podniesienie poziomu świadomości osób z zaburzeniami psychicznymi o tkwiących w nich możliwościach oraz przysługujących im prawach, co jak się zakłada, zwiększy pewność siebie oraz umocni ich pozycję, jak również pomoże w lepszym wykorzystaniu potencjalnych możliwości.

W ramach programu wyznaczone zostały cztery moduły: 

Moduł I  – Wsparcie rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi

Moduł ma na celu umożliwienie dostępu dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi do różnorodnych usług wynikających z ich potrzeb np. okresowe zastąpienie w sprawowaniu funkcji rodzicielskich, inicjowanie grup samopomocowych rodziców.

Moduł II – Samopomoc

W ramach tego modułu szczególnie promowane będą innowacyjne projekty wspierające samopomoc, a jednocześnie realizujące funkcję pomocniczości państwa. Powinny one opierać się na osiągnięciach nauki i dobrych praktykach, zwłaszcza w działaniach zmierzających do rozwoju samopomocy osób chorujących psychicznie i osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz rodzin tych osób.

Moduł III – Umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia

Moduł ma na celu rozwój umiejętności, które przyczynią się do uzyskania możliwie jak najpełniejszej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi.

Moduł IV – Integracja i innowacyjność

Moduł ma na celu inicjowanie i wdrażanie nowych form wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza przez jednostki organizacyjne służb pomocy społecznej.

W bieżącym roku na realizację konkursu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3 mln zł. O dofinansowanie projektów w ramach Programu mogą ubiegać się Jednostki Samorządu Terytorialnego, a także organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

Oferty konkursowe należy przesłać listem poleconym, z dopiskiem na kopercie „Od zależności ku samodzielności”, do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w terminie do 28 stycznia 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć ofertę w powyższym terminie osobiście.

Adres do korespondencji:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – Wydział Polityki Społecznej

  1. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

Ogłoszenie o konkursie „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2022

W sprawie ewentualnych pytań dotyczących konkursu, należy kontaktować się
z pracownikami Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie:

tel. 24 235 11 58,

tel. 24 235 11 56.

 

Więcej informacji z Powiatu Wołomińskiego

Zderzenie trzech samochodów w okolicach Radzymina

W godzinach porannych na trasie S8, w okolicach Radzymina doszło do zderzenia trzech pojazdów – dwóch samochodów osobowych i samochodu ciężarowego. W kierunku [...]
0 komentarzy
Strażacka kronika zdarzeń

Strażacka kronika zdarzeń – 17-23 stycznia

17 i 18  stycznia nasz powiat nawiedziła potężna wichura, która przysporzyła strażakom mnóstwo pracy. Strażacy z PSP Wołomin i jednostek OSP interweniowali kilkadziesiąt [...]
0 komentarzy
Planowane przerwy w dostawie prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

W dniach od 25 stycznia do 2 lutego planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego. Obszar Data rozpoczęcia Data [...]
0 komentarzy

Śmiertelne wyprzedzanie na DW 631 – wideo

12 stycznia 2021 roku w Markach na DW 631 doszło do śmiertelnego wypadku.  Kierowca samochodu osobowego marki BMW wyprzedzając kilka innych pojazdów doprowadził [...]
0 komentarzy

Podrzucał śmieci – dostał mandat

Funkcjonariuszom Straży Miejskiej z Wołomina udało się ustalić personalia kierowcy, który, podrzucał śmieci do kosza miejskiego. Do zdarzenia doszło w miniony wtorek.  18 [...]
3 komentarze
Dwie osoby zatrzymane za posiadanie znacznych ilości narkotyków

Dwie osoby zatrzymane za posiadanie znacznych ilości narkotyków

Prawie 5,3 kg amfetaminy, blisko 900 gramów marihuany, 190 tabletek metylenodioksymetamfetaminy (MDMA), blisko 57 tys. sztuk papierosów bez polskiej akcyzy oraz pieniądze w [...]
0 komentarzy
Dwa ostrzeżenia IMGW dla powiatu wołomińskiego

Dwa ostrzeżenia IMGW dla powiatu wołomińskiego

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał dwa ostrzeżenia dla powiatu wołomińskiego. W pierwszym uprzedza o jutrzejszym oblodzeniu Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni [...]
0 komentarzy
Niebezpieczne zjawiska pogodowe

Niebezpieczne zjawiska pogodowe

W nocy, do północno-zachodnich krańców Polski, dotarła  strefa chłodnego frontu atmosferycznego związana z niżem Ida znad północnej Skandynawii; front przemieszczał się będzie na południe kraju. [...]
0 komentarzy
Ponad 90 interwencji strażaków z powodu załamania pogody

Ponad 90 interwencji strażaków z powodu załamania pogody

Z powodu silnych wiatrów strażacy z KP PSP w Wołominie wraz z strażakami jednostek OSP z naszego powiatu  w dniach 17 i 18 [...]
0 komentarzy
Nowa 634

Nowa 634 na razie tylko w Kobyłce?

– Jest ZRID na jeden z czterech odcinków DW 634. Co prawda najkrótszy, z najmniejszą liczbą działek do podziału, ale to znak, że [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.