Konkursy Burmistrza Miasta Zielonka dla organizacji pozarządowych

Konkursy Burmistrza Miasta Zielonka dla organizacji pozarządowych

Na konkursy dla organizacji pozarządowych na zadania realizowane w 2024 roku  w ramach siedmiu konkursów, przeznaczono łącznie 1 100 000 zł, czyli o 225 000 zł więcej niż w ubiegłym roku.

Burmistrz Miasta Zielonka ogłosił pierwsze konkursy dla organizacji pozarządowych, czyli m.in. fundacji, stowarzyszeń czy klubów, na zadania realizowane w 2024 roku. Zachęcamy do zapoznania się z treścią ogłoszeń o konkursach w Biuletynie Informacji Publicznej:

Termin składania ofert upływa 22 grudnia 2023 r.

 

Z treścią ogłoszenia o naborze do komisji konkursowych można się  zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej.

WSPÓŁPRACA MIASTA Z NGO w 2023 roku

Organizacje pozarządowe (NGO) od lat mocno angażują się w życie Zielonki. Miasto nie tylko docenia ich pracę, ale również wspiera w działaniach. W 2023 roku na ten sektor gmina przekazała 1 172 000 zł. 

Form wsparcia organizacji pozarządowych przez Miasto jest kilka. Staramy się pomagać każdej fundacji i organizacji, które działają na rzecz mieszkańców Zielonki. Jedną z form wsparcia NGOsów jest dofinansowanie udzielane w ramach konkursów ogłaszanych przez Burmistrza Miasta Zielonka. Są one organizowane każdego roku i dotyczą różnych sfer życia zielonkowian.

Stowarzyszenia i fundacje w konkursach Burmistrza na działania w 2023 roku otrzymały dofinansowanie w łącznej kwocie blisko 800 000 zł.

Najszerzej wspieranym przez Miasto obszarem jest upowszechnianie kultury fizycznej. Na ten cel przeznaczyliśmy w mijającym roku 400 000 zł, które trafiły aż do 10 klubów szkolących młodych zawodników w unihokeju, badmintonie, piłce nożnej, piłce ręcznej, siatkówce, judo, karate i szachach. Różnorodność oferowanych zajęć pozwoliła dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Dzięki klubom sportowym dzieci miały nie tylko zagospodarowany czas wolny, ale także uczyły się wdrażać zdrowy i aktywny tryb życia.

Ogromną popularnością w ostatnich latach cieszą się półkolonie letnie i zimowe dla dzieci, które organizowane są w  szkołach podstawowych. Na wsparcie tego zadania w minionym roku przeznaczono łącznie 210 000 zł. Dzięki miejskim środkom rodzice dzieci z Zielonki otrzymali dofinansowanie w kwocie 200 zł na udział dziecka w tygodniowym turnusie półkolonii zimowych i 250 zł na udział w półkoloniach letnich.

Miasto finansowo wspiera też wyjazdy na kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży z Zielonki. W dotacjach uwzględnione zostały zarówno zimowe, jak i letnie aktywności w łącznej kwocie 75 000 zł.

Reagujemy nie tylko na potrzeby dzieci i młodzieży, ale także dbamy o osoby starsze. Na działania o charakterze integracyjno-kulturalnym dla seniorów przeznaczyliśmy 20 000 zł. Miasto finansowo wspomogło również działania na rzecz rodziny. Dofinansowanie w kwocie 15 000 zł wsparło Fundację Mamy Wołomin, która prowadziła Klub Mam z małymi dziećmi.

Jak co roku, dotacje z budżetu Miasta Zielonka otrzymały również hospicja, pełniące opiekę paliatywną nad pacjentami z Zielonki. Wsparciem finansowym objęte zostały także działania na rzecz osób niepełnosprawnych, którym dofinansowano wyjazd rehabilitacyjny osób niewidomych oraz zajęcia sportowe dla dzieci z niepełnosprawnością. Pielęgnowanie kultury i tradycji również wpisało się w obszar objęty wsparciem Miasta. Ten rodzaj aktywności został dofinansowany kwotą 30 000 zł.

Coroczne konkursy to niejedyna forma pomocy, jaką oferuje  gmina. Fundacje i organizacje mogą również ubiegać się o Patronat Burmistrza Miasta Zielonka. W tym roku rozpatrzyliśmy pozytywnie 16 wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe. Miasto wspiera je zarówno w formie finansowej, jak i rzeczowej czy promocyjnej. NGO otrzymały w ramach patronatów łącznie blisko 35 000 zł.

Miasto zleca organizacjom również dwa zadania wieloletnie. Pierwsze z nich, z przyznaną dotacją 250 000 zł, polega na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci z zielonkowskich szkół podstawowych. W specjalnych świetlicach prowadzonych w trzech szkołach, dzieci otrzymują nie tylko pomoc w nauce, ale biorą również udział zajęciach socjoterapeutycznych oraz objęte są opieką psychologiczną.

Innym zadaniem wieloletnim jest prowadzenie Punktu Czasowego Przetrzymywania Zwierząt przy ul. Krzywej w Zielonce. Na ten cel przeznaczono w 2023 roku kwotę 125 000 zł. Dzięki tym środkom wyłoniona w konkursie organizacja pełni opiekę nad punktem, dba o zapewnienie potrzeb bytowych zwierząt, jak również koordynuje pracę kilkudziesięciu wolontariuszy psiego azylu.

Współpraca Miasta z NGO to także coroczne spotkania, podczas których poddawany dyskusji jest zakres wspólnego działania, a także poruszane są bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych w Zielonce.

Źródło: UM Zielonka

Więcej informacji z Zielonki

Zawiadomienie o LXVII Sesji Rady Miasta Zielonka

Zawiadomienie o LXVII Sesji Rady Miasta Zielonka

LXVII Sesja Rady Miasta Zielonka  odbędzie się dnia 26 lutego 2024 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w Urzędzie Miasta Zielonka – ul. Lipowa 5. [...]
0 komentarzy
Kulturalny weekend w Zielonce

Kulturalny weekend w Zielonce

Również i tym razem każdy znajdzie coś dla siebie. Będzie można nauczyć się czegoś nowego, albo… poznać ciekawych ludzi! – zachęcają organizatorzy wydarzeń. [...]
0 komentarzy
Posiedzenia Komisji Rady Miasta Zielonka

Posiedzenia Komisji Rady Miasta Zielonka

22 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zielonka przy ul. Lipowej 5 odbędzie się połączone posiedzenie: Komisji [...]
0 komentarzy
Zielonka - kontynuacja i rekrutacja do miejskich szkół i przedszkoli

Zielonka – kontynuacja i rekrutacja do miejskich szkół i przedszkoli

UM Zielonka zaprasza Rodziców do zapoznania się z terminarzem, zasadami kontynuacji i rekrutacji do miejskich szkół i przedszkoli. REKRUTACJA DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA I [...]
0 komentarzy
Zielonka - deszczówka i wymiana kopciucha z miejskimi dotacjami

Zielonka – deszczówka i wymiana kopciucha z miejskimi dotacjami

Trwają właśnie nabory wniosków do dwóch miejskich programów dotacyjnych.  Mieszkańcy Zielonki mogą pozyskać dofinansowanie do 5000 zł na wymianę pieca lub do 3500 [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.