Konsultacje publiczne projektu Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. trwają do 17 września 2021 r.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział realizację Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). W związku z planowanym powstaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) wśród zadań programu jest budowa Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW), która ma przebiegać m.in. przez tereny gminy Radzymin. Obecnie trwają konsultacje publiczne w sprawie ww. programu. Każdy może złożyć do niego uwagi, ale – co ważne – tylko na specjalnym formularzu!

Kilkanaście miesięcy temu zaprezentowano IV warianty przebiegu trasy wokół Warszawy –  II z IV wariantów przebiegają przez teren Gminy Radzymin. Ze wstępnych analiz przeprowadzonych przez GDDKiA preferowane warianty to wariant I (czerwony) i III (zielony), a właśnie w tych opcjach oś korytarza przebiega przez sołectwa: Emilianów, Zwierzyniec, Zawady, Łosie, Nowe Załubice, Arciechów.

AOW_MApka.jpeg   AOW_Mapka2.jpeg

W ocenie gminy Radzymin zaproponowany przebieg AOW w wariancie I i III na terenie gminy Radzymin nie został wytyczony w oparciu o przyjęte podczas opracowywania przebiegów nowych dróg określonych, tj.:

  • uwarunkowania wodne
  • ład przestrzenny (korytarze drogowe)
  • minimalna ingerencja w istniejące skupiska zabudowań, w tym nie rozdzielanie struktur osadniczych
  • dbałość o obszary chronione i cenne przyrodniczo
  • interes społeczny

Załącznik nr 1.png

 

Stanowisko gminy Radzymin w sprawie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego

Stanowisko gminy Radzymin wobec planowanego na terenie naszej gminy korytarza drogowego Autostradowej Obwodnicy Warszawy zostało podane do wiadomości publicznej w komunikacie na stronie www.radzymin.pl z dnia 05.03.2020 r. Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński przedstawił niniejsze stanowisko mieszkańcom na spotkaniu konsultacyjnym, które odbyło się w dn. 5 marca 2020 r. w Starych Załubicach. Rada Miejska w Radzyminie, równolegle wystosowała ?Apel do najwyższych władz w Państwie?.

Zachęcamy Państwo do zapoznania się z w/w komunikatem w sprawie stanowiska gminy Radzymin.

Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński wspólnie z przedstawicielami sąsiednich gmin: Serock, Dąbrówka, Klembów,  Zabrodzie, Tłuszcz, Jadów i Strachówka, podczas spotkania z Tomaszem Żochowskim – p.o. Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na temat Autostradowej, przedstawił stanowisko wspierające budowę trasy w wariancie niebiesko-granatowym – omijającym gminę Radzymin, a korzystnym dla innych gmin.

AOW_MApka.jpeg

 

Jak wziąć udział w konsultacjach?

Uwagi złożone poza ww. terminem zostaną pozostawione bez rozpatrzenia (liczy się data wpływu do MI).

Dokumentacja dotycząca projektu uchwały dostępna jest także w wersji papierowej w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie (rotunda Ministerstwa Infrastruktury)  pon. ? pt. w godzinach 9.00-15.00, gdzie jest ona wyłożona do wglądu.

Uwagi można zgłaszać za pomocą SPECJALNEGO FORMULARZA w następujący sposób:

  1. na formularzu przesyłając na adres e-mail: konsultacjeRPBDK2030@mi.gov.pl
  2. na formularzu przesyłając tradycyjną drogą pocztową na adres: Ministerstwo Infrastruktury, Departament Dróg Publicznych, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa (w przypadku przekazania uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu formularza do MI),
  3. na formularzu składając osobiście w siedzibie MI (Kancelaria Główna), pon. ? pt. w godzinach 9.30-16.00,

RPBDK_2030_Konsultacje_Formularz_zglaszania_uwag_Obwodnica_Aglomeracji_Warszawskiej.rtf
FORMULARZ KONSULTACYJNY PROJEKTU RZĄDOWEGO PROGRAMU BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH DO 2030 R. (Z PERSPEKTYWĄ DO 2033 R.).rtf

w związku z trwającą epidemią COVID-19 nie przewiduje się możliwości ustnego składania uwag do protokołu w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury.

Uwagi przekazane w innej niż wymienione wyżej formy (np. listy poparcia, korespondencja w postaci tekstu ciągłego, formularze przedrukowywane w prasie) nie będą rozpatrywane w procesie konsultacji.

Przekazanie do Ministerstwa Infrastruktury uwag na dedykowanym formularzu, bez względu na sposób ich przekazanie (drogą elektroniczną, pocztą, osobiście) wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zapoznania się z Informacją na temat przetwarzania danych osobowych. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenia zapoznania się z ww. Informacją skutkuje brakiem rozpatrzenia uwag.


Pliki do pobrania:

Przykładowy do wypełnienia:
RPBDK_2030_Konsultacje_Formularz_zglaszania_uwag_Obwodnica_Aglomeracji_Warszawskiej.rtf

Przekładowy formularz:
FORMULARZ KONSULTACYJNY PROJEKTU RZĄDOWEGO PROGRAMU BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH DO 2030 R. (Z PERSPEKTYWĄ DO 2033 R.).rtf

 

Więcej informacji z Radzymina

Radzymin: „Wygraj Bilety na spektakl – „Cudowna terapia”

UMiG Radzymin zaprasza do udziału w konkursie internetowym: „Wygraj Bilety – „Cudowna terapia” w Scenie Cegielnia”, w którym główną nagrodą są dwa podwójne [...]
0 komentarzy

Nabór wniosków o dotacje z budżetu Gminy Radzymin

Burmistrz  Radzymina ogłasza nabór wniosków o dotacje z budżetu Gminy Radzymin na realizację zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Radzymin w [...]
0 komentarzy
Radzymin - nowy specjalistyczny sprzęt dla gminnych jednostek OSP

Radzymin – nowy specjalistyczny sprzęt dla gminnych jednostek OSP

28 listopada na terenie jednostki OSP Radzymin, nastąpiło przekazanie sprzętu strażackiego, zakupionego w ramach umowy zawartej w dniu 18 lipca 2022 r. pomiędzy [...]
0 komentarzy
Program Czyste Powietrze - jak prawidłowo rozliczyć dotację

Radzymin – zmiana w funkcjonowaniu punktu programu „Czyste Powietrze”

Punkt działa na podstawie porozumienia zawartemu między Gminą Radzymin a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i jest zlokalizowany w [...]
0 komentarzy

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany rodzaju miejscowości Popielarze

W dniach od 05.12.2022 r. do 16.12.2022 r. odbędą się konsultacje społeczne dotyczące zmiany rodzaju miejscowości Popielarze. Konsultacje mają charakter lokalny. Ich celem [...]
0 komentarzy
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Dybów Kolonia, Ciemne, Wiktorów i Stary Janków

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Dybów Kolonia, Ciemne, Wiktorów i Stary Janków

UMiG Radzymin przypomina o trwającym wyłożeniu (w dniach od 09.11.2022 r. do 30.11.2022 r.:) oraz planowanej dyskusji publicznej w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania [...]
0 komentarzy
Drugie zwycięstwo KPR Marcovia ROKiS

Drugie zwycięstwo KPR Marcovia ROKiS

Niedzielny mecz (20 listopada) przeciwko ChKS Łódź wygrywa KPR Marcovia ROKiS różnicą 14 bramek (37:23)! To było bardzo dobre spotkanie w wykonaniu pierwszoligowej [...]
0 komentarzy
Nowy radzymiński budżet na trudne czasy

Nowy radzymiński budżet na trudne czasy

Przygotowanie projektów budżetów miast i gmin na rok 2023 było w ostatnich miesiącach bardzo dużym wyzwaniem dla wszystkich samorządów w Polsce.  Od 2019 [...]
0 komentarzy

Czy zmieni się rozkład jazdy SKM S3 do Radzymina?

Krzysztof Chaciński, burmistrz Radzymina wspólnie z Wójtem Gminy Nieporęt Maciejem Mazurem rozpoczęli starania o zmiany w harmonogramie kursów W siedzibie Warszawskiego  Transportu Publicznego [...]
0 komentarzy

Wygraj Bilety na Koncert – JACEK WÓJCICKI w Scenie Cegielnia

UMiG Radzymin zaprasza do udziału w konkursie internetowym: „Wygraj Bilety – JACEK WOJCICKI w Scenie Cegielnia”, w którym główną nagrodą są dwa podwójne zaproszenia [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.