Konsultacje społeczne dotyczące podziału Sołectwa Stare Słupno

Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Radzymin w sprawie podziału Sołectwa Stare Słupno oraz utworzenia Sołectwa Słupno 1, Słupno 2 i Słupno Górki zostały przeprowadzone na podstawie:

– ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 506 z późn. zm.),

– Statutu Gminy Radzymin (Uchwała Nr 8/III/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radzymin; t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 647 z późn. zm.);

– Uchwały Nr 596/LI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Radzymin (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 poz. 6405 z późn. zm.);

–  Zarządzenia Nr 0050.23.2020 Burmistrza Radzymina z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Radzymin projektu uchwały w sprawie podziału Sołectwa  Stare Słupno i utworzenia Sołectwa Słupno 1, Sołectwa Słupno 2 i Sołectwa Słupno Górki.

Przedmiotem konsultacji społecznych był:

1) projekt uchwały w sprawie podziału Sołectwa Stare Słupno oraz utworzenia Sołectwa Słupno 1, Sołectwa Słupno 2 i Sołectwa Słupno Górki (w załączeniu);

2) projekty statutów Sołectw: Słupno 1, Słupno 2 i Słupno Górki, stanowiące załączniki do projektu uchwały.

Proponowane granice administracyjne nowych sołectw zostały określone w załącznikach do projektów statutów.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli mieszkańcy gminy Radzymin.

Konsultacje miały zasięg ogólnogminny. Referatem odpowiedzialnym za ich przeprowadzenie był referat Partycypacji i Polityki Społecznej.

Konsultacje miały charakter opiniotwórczy, a ich wyniki nie są dla organów Gminy Radzymin wiążące.

Termin konsultacji.

Konsultacje rozpoczęto w dniu 24 lutego 2020 roku, a zakończono w dniu 9 marca 2020 roku.

Działania informacyjne.

Informacja o konsultacjach podlegała ogłoszeniu na platformie internetowej poświęconej konsultacjom społecznym www.konsultacje.radzymin.pl, stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin www.radzymin.pl, w Biuletynie informacji Publicznej w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym www.bip.radzymin.pl, na tablicach ogłoszeń (w budynku A UMiG Radzymin oraz w sołectwie Stare Słupno), a także na portalu społecznościowym www.facebook.com/GRadzymin.

Także dyrektorzy szkół podstawowych nr 1 i nr 2 w Starym Słupnie przeprowadzili akcję informacyjną ? np. poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń czy przesłanie informacji poprzez dziennik elektroniczny.

Odbiorcami szerokiej akcji informacyjnej byli także radni i sołtysi z gminy Radzymin.

Forma konsultacji.

 Konsultacje przeprowadzone zostały w formie:

1) ankiety elektronicznej z wykorzystaniem formularza dostępnego na platformie internetowej do konsultacji społecznych https://konsultacje.radzymin.pl;

2)  ankiety pisemnej z wykorzystaniem formularza w postaci papierowej dostępnego
w referacie Partycypacji i Polityki Społecznej UMiG Radzymin;

3) dwóch otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami;

4) pisemnego zbierania opinii, uwag i propozycji w referacie Partycypacji i Polityki Społecznej UMiG Radzymin.

Sposób głosowania.

Każdy uprawniony do wzięcia udziału w konsultacjach mieszkaniec dysponował jednym głosem.


Spotkania konsultacyjne.

1) pierwsze spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 2 w Słupnie, przy

ul. Szkolnej 3 ? w dniu 27 lutego 2020 roku, o godz. 18:00;

2) drugie spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 1 w Słupnie, przy Al. Jana Pawła II 14 ? w dniu 4 marca 2020 roku, o godz. 18:00.

Spotkania zorganizowane zostały w godzinach wieczornych ? z uwagi na chęć zgromadzenia jak największej liczby osób zainteresowanych przedmiotowym tematem. Wiadomym jest, że wcześniejsze godziny z reguły wypełnione są życiem zawodowym.

W pierwszym spotkaniu uczestniczyło 18 osób, w drugim 19.

Pan Krzysztof Dobrzyniecki, Wiceburmistrz Radzymina, przedstawił szczegóły dotyczące całego przedsięwzięcia. Omówił istotę podziału, korzyści z niego wynikające,  dokumentację niezbędną do podziału sołectw, granice nowych sołectw.

Referat Partycypacji i Polityki Społecznej przygotował dla mieszkańców niezbędną dokumentację ? tj. kopie projektu uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie, propozycje statutów, mapki z proponowanymi granicami nowych sołectw.

Rozmowa na obu spotkaniach była ożywiona i twórcza.

 

 RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO


Na końcowy wynik głosowania składają się wyniki głosowania on-line oraz w postaci papierowej.

Głosowało 37 osób uprawnionych do głosowania, w tym:

–  6 osób głosowało z wykorzystaniem elektronicznego formularza konsultacyjnego on-line, dostępnego na platformie internetowej do konsultacji społecznych www.konsultacje.radzymin.pl;

–  31 osób głosowało pisemnie z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego
w postaci papierowej.

Łącznie ważnych głosów oddano ? 36,w tym:

–   6 osób głosowało z wykorzystaniem elektronicznego formularza konsultacyjnego on-line,

–  30 osób głosowało pisemnie z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego
w postaci papierowej

Oddano 1 głos nieważny w formie papierowej – brak podpisu na ankiecie oraz 1 głos nieważny w głosowaniu elektronicznym ? brak głosującego w bazie mieszkańców.

 

Wyniki głosowania

 1.   Czy akceptuje Pani/Pan projekt uchwały w sprawie podziału Sołectwa Stare Słupno oraz utworzenia Sołectw: Słupno 1, Słupno 2 i Słupno Górki?

Łącznie oddano ważnych głosów 36, w tym:

1)      jestem za – oddano łącznie 35 głosów (97,22%)

2)      jestem przeciw – oddano łącznie 1 głos (2,78%)

3)      wstrzymuję się – oddano łącznie 0 głosów (0,00%)

 

2. Czy akceptuje Pani/Pan postanowienia statutów nowo powstających sołectw, stanowiące załączniki do projektu Uchwały?

 Łącznie oddano ważnych głosów 36, w tym:

1)      jestem za – oddano łącznie 35 głosów (97,22%)

2)      jestem przeciw – oddano łącznie 1 głos (2,78%)

3)      wstrzymuję się – oddano łącznie 0 głosów (0,00%)

 

Uwagi zgłoszone w ankietach:

  • Słaby stan nawierzchni dróg, brak skrętu z Jana Pawła w Ceglaną jadąc
    z Warszawy.
  • Fatalny stan dróg gminnych. Nieoświetlona ul. Jana Pawła II w kierunku Warszawy. Brak przystanku przy ul. Górki w kier. Radzymin, MZK.
  • Słaby stan nawierzchni dróg, mała ilość lamp oświetlających ul. Jana Pawła II jadąc z Radzymina.
  • Brak skrętu z ul. Jana Pawła w ul. Ceglaną jadąc z W-wy, bardzo słaby stan nawierzchni dróg. Mała ilość lamp oświetlających ul. Jana Pawła II.
  • Fatalny stan dróg gminnych, brak oświetlenia, brak zjazdu z ul. Jana Pawła
    w ulicę Ceglaną.

Więcej informacji z Radzymina

Radzymin - Provitus, Creative Fun Factory, Kinesis i Cukiernia Małgosia zdobyły statuetki Victorii Biznesu 2024

Radzymin – Provitus, Creative Fun Factory, Kinesis i Cukiernia Małgosia zdobyły statuetki Victorii Biznesu 2024

13 czerwca 2024 w Scenie Cegielnia odbyła się Gala Konkursu Victoria Biznesu 2024, podczas której ogłoszono wyniki 2. edycji konkursu dla najlepszych firm, [...]
0 komentarzy

McDonald’s w Radzyminie

W piątek, tj. 14 czerwca o godzinie 11:00, franczyzobiorca McDonald’s, Kristóf Hankó otworzył restaurację w Radzyminie. Nowy lokal znajduje się przy ul. Wołomińskiej [...]
0 komentarzy
LOTTO Poland Bike Marathon w Radzyminie

LOTTO Poland Bike Marathon w Radzyminie

To była znów prawdziwa bitwa na rowerach górskich w Mieście „Cudu nad Wisłą”. Kolarski cykl LOTTO Poland Bike Marathon 2024 ponownie ze świetną [...]
0 komentarzy
Obchody 25. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Radzyminie

Obchody 25. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Radzyminie

13 czerwca 1999 roku podczas swojej VII Pielgrzymki do Polski odwiedził Radzymin papież Jan Paweł II. Przemawiając do młodych pielgrzymów z Polski w uroczystość [...]
0 komentarzy
Płacił zbliżeniowo skradzioną kartą

Płacił zbliżeniowo skradzioną kartą

Radzymińscy kryminalni zatrzymali 25- latka podejrzanego o kradzież saszetki, w której znajdowały się pieniądze, dokumenty oraz karty płatnicze. Ponadto mężczyzna przy użyciu jednej [...]
0 komentarzy
Kruszarnia i segregacja śmieci w Emilianowie

Kruszarnia i segregacja śmieci w Emilianowie

Na terenie Gminy Radzymin, w Emilianowie, powstaje kruszarnia i hala segregacji śmieci firmy Buli. Decyzja środowiskowa była wydana w ubiegłym roku. Opublikowano ją [...]
0 komentarzy
Utrudnienia na ulicach gminy Radzymin

Utrudnienia na ulicach gminy Radzymin

W najbliższą niedzielę na terenie gminy Radzymin odbędą się dwa wydarzenia sportowe. W związku z ich organizacją, spodziewane są utrudnienia w ruchu. Międzynarodowa [...]
0 komentarzy
Krzysztof Chaciński wygrywa II turę w Radzyminie

Radzymin – spotkanie ONLINE z Burmistrzem Krzysztofem Chacińskim

UMiG Radzymin zaprasza  na spotkanie ONLINE z Burmistrzem Krzysztofem Chacińskim. Spotkanie odbędzie się na platformie Ms Teams. 10.06.2024 r. (poniedziałek) godz. 18.00-19:30 Spotkanie [...]
0 komentarzy
Lato z Uśmiechem

Lato z Uśmiechem

Tradycyjnie jak co roku Powiat Wołomiński wraz ze Szkołą Podstawową Specjalną im. Marii Konopnickiej w Radzyminie i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie organizuje w [...]
0 komentarzy
Sukcesy Gminy Radzymin na Kongresie "Perły Samorządu 2024"

Sukcesy Gminy Radzymin na Kongresie „Perły Samorządu 2024”

Tegoroczna edycja kongresu „Perły Samorządu”, która odbyła się w dniach 23-24 maja w Gdyni, okazała się ogromnym sukcesem dla Gminy Radzymin. Po raz [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.