Konsultacje społeczne programu ochrony powietrza

Realizując obowiązek opracowania programu ochrony powietrza wynikający z implementacji do porządku prawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłoszonego 22 lutego 2018 r. dotyczącego skargi C-336/16, ale przede wszystkim w celu poprawy stanu powietrza na terenie województwa mazowieckiego oraz w celu ograniczenia skutków i czasu trwania przekroczeń norm jakości powietrza, Zarząd Województwa Mazowieckiego przygotował projekt nowego programu ochrony powietrza, którego integralną częścią jest plan działań krótkoterminowych.

Program został opracowany ze względu na substancje, których stężenia przekroczyły normy w 2018 r.: pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, benzo (a)piren, i dwutlenek azotu (tylko w przypadku strefy aglomeracja warszawska).

Program dotyczy całego obszaru województwa mazowieckiego (4 stref łącznie: aglomeracji warszawskiej, miasta Płock, miasta Radom oraz mazowieckiej).

Oprócz zadań organów administracji publicznej w programie określone zostały obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska i osób fizycznych, w tym m.in. konieczność przekazywania informacji o wymianie źródeł ciepła (§20 i §21 uchwały, załączniki nr 6 i 11 do uchwały).

Opinie organów ochrony środowiska

Nie bez znaczenia dla opracowywanego dokumentu są opinie organów ochrony środowiska. Dlatego też Zarząd Województwa Mazowieckiego zwrócił się o zajęcie stanowiska w sprawie programu do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, starostów oraz ministra właściwego do spraw środowiska, a także właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska i właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego,.

Termin wydania ww. opinii upływa 26 marca 2020 r.

Opinia Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Projekt programu 28 lutego 2020 r. został przekazany do konsultacji z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego. Konsultacje z Radą potrwają do 23 marca 2020 r.

Twoje zdanie się liczy!

Program ochrony powietrza jest aktem prawa miejscowego i dotyczy wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego. Dlatego też, aby umożliwić społeczeństwu wypowiedzenie się na temat przygotowanego projektu Zarząd Województwa Mazowieckiego planuje przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Konsultacje ruszają 2 marca 2020 r. i trwać będą do 23 marca 2020 r.

Weź udział w spotkaniu informacyjnym!

Aby przybliżyć wszystkim zainteresowanym cele i założenia programu zorganizowane zostaną spotkania informacyjne. Będą one miały charakter otwarty. Spotkania odbędą się zgodnie z przedstawionym poniżej harmonogramem.

Tabela Harmonogram spotkań informacyjnych dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.

źródło: https://www.mazovia.pl/

Miejsce spotkania informacyjnego Data
i godzina spotkania
Gmina
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie
ul. Jagiellońska 2603-718 Warszawa
6 marca 2020 r.
godz. 11.00
Warszawa, Nowy Dwór Mazowiecki, Nasielsk, Zakroczym, Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Legionowo, Nieporęt, Serock, Jabłonna, Wieliszew, Kobyłka, Marki, Ząbki, Zielonka, Radzymin, Tłuszcz, Wołomin, Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka, Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Piaseczno, Tarczyn, Lesznowola, Prażmów, Mińsk Mazowiecki, Sulejówek, Halinów, Dębe Wielkie, Mrozy, Siennica, Stanisławów, Cegłów, Dobre, Kałuszyn, Jakubów, Józefów, Otwock, Karczew, Celestynów, Kołbiel, Osieck, Sobienie-Jeziory, Wiązowna, Piastów, Pruszków, Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Raszyn Milanówek, Podkowa Leśna, Grodzisk Mazowiecki, Baranów, Jaktorów, Żabia Wola, Błonie, Łomianki, Ożarów Mazowiecki, Izabelin, Kampinos, Leszno, Stare Babice Sochaczew, Teresin, Iłów, Nowa Sucha, Młodzieszyn, Brochów, Rybno, Żyrardów, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice, Wiskitki, Latowicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.