Konsultacje społeczne przeprowadzane przez Miasto Stołeczne Warszawa – Strefa Czystego Transportu i zagospodarowanie terenu dawnej Skry

Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński podczas konferencji prasowej zaapelował do Prezydenta m. st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego o wsłuchanie się w głos mieszkańców Warszawy i przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania terenów Skry. Wojewoda pokreślił, że zadaniem władz samorządowych jest słuchanie głosu społeczeństwa w kwestii ważnych inwestycji na terenie miasta, bo na tym polega demokracja lokalna. Władze miasta powinny pozostawać w dialogu z mieszkańcami, których głos musi być wysłuchany, nawet jeśli nie jest on zgodny z wizją Prezydenta. Obecnie wniosek mieszkańców o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania terenów dawnej Skry jest rozpatrywany przez Prezydenta Warszawy.

– W tym tygodniu Pan Prezydent Trzaskowski i rządzący stolicą, przedstawili koncepcję architektoniczną na zagospodarowanie stadionu Skry, który znajduje się w opłakanym stanie. Na konferencji Prezydenta zabrakło jednak mieszkańców Ochoty i zabrakło mieszkańców Warszawy. Wszystkim nam zależy, żeby to miejsce było nowoczesne, aby się rozwijało, aby tętniło życiem. Ale przyszłość tego miejsca powinna być decydowana razem z mieszkańcami. Wiemy, że 7 tys. osób, w różny sposób, podpisało się w sprawie stadionu Skry. Czy to wyrażając sprzeciw wobec wcześniej zaprezentowanej koncepcji, jak i też wnioskując o konsultacje społeczne. Co się stało z tymi podpisami? Jedyne co się stało z tym głosem mieszkańców to, co jest nam znane z informacji medialnych i różnego rodzaju wystąpień, to Pan Prezydent Trzaskowski na ostatniej sesji absolutoryjnej, wygłosił stwierdzenie do radnych Rady Miejskiej, iż ci, którzy protestują w jakiejś formule przeciwko obecnej koncepcji architektonicznej Skry, kompletnie nie rozumieją sportowych potrzeb miasta. Chciałbym w związku z tym stanąć w kategorycznej opozycji, wobec tego co mówi Prezydent Trzaskowski i stanąć ramię w ramię z  mieszkańcami, którzy zbierają tutaj podpisy po to, aby przeprowadzić konsultacje społeczne, ponieważ jako Wojewoda uważam, że ani Wójt, ani Burmistrz, ani Prezydent jakiegokolwiek miasta, ani nawet Starosta nie jest od tego, by mieszkańców pouczać, pryncypialnie i arogancko informować ich co wiedzą, co rozumieją, a czego nie rozumieją. Apeluję! Zwracam się za pośrednictwem mediów, ponieważ nie ma innych narzędzi prawnych, do Prezydenta Trzaskowskiego, aby nie bał się mieszkańców Ochoty, aby nie bał się mieszkańców Warszawy i aby rozpisał koniecznie konsultacje społeczne w tej sprawie i nie obawiał się głosu mieszkańców, bo głos mieszkańców jest ważny, interesujący i może wzbogacić tę koncepcję architektoniczną  – powiedział Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński.

Głos mieszkańców w sprawie zagospodarowania terenu dawnej Skry

Brak konsultacji społecznych to główny zarzut mieszkańców do Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego wobec planów ratusza w sprawie zagospodarowania terenów Skry. Budowy hali sportowej na terenie Skry nie poparli również w głosowaniu radni Dzielnicy Ochota.

W czerwcu br. mieszkańcy złożyli wniosek do Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o przeprowadzenie ogólnowarszawskich konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania terenu dawnej Skry. Pod wnioskiem podpisało się 1882 mieszkańców. Zgodnie z uchwałą Rady m. st. Warszawy w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m. st. Warszawy konsultacje przeprowadza się na wniosek grupy co najmniej 1 tys. mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze do Rady m. st. Warszawy. Prezydent m.st. Warszawy rozpatruje złożony wniosek w terminie 30 dni od daty jego wpłynięcia, informując wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia i podając uzasadnienie.

W maju br. mieszkańcy złożyli petycję z 5271 podpisami, w której wyrażali zdecydowany sprzeciw wobec planów budowy hali sportowej na terenie dawnej Skry. Według planów zagospodarowania terenu hala ma zapewnić miejsce dla ok. 6 tys. osób i mają się w niej odbywać nie tylko mecze koszykówki i siatkówki, ale również koncerty. W związku z tym mieszkańcy obawiają się hałasu towarzyszącego imprezom masowym oraz problemów związanych z dojazdem i miejscami parkingowymi przy obiekcie sportowym.

Zdaniem części mieszkańców dzielnicy teren Skry powinien być odpowiednio zintegrowany z sąsiadującym parkiem Pole Mokotowskie i odpowiadać na oczekiwania mieszkańców. W obiekcie znajdującym się w centrum miasta powinna być przestrzeń do uprawiania sportów zawodowych, amatorskich i zajęć rekreacyjnych.

  1. st. Warszawa na obszarze Nowej Skry planuje budowę hali sportowo-widowiskowej na ok. 6 tys. osób oraz stadionu lekkoatletycznego na ok. 25 tys. osób.

Strefa Czystego Transportu (SCT)

– Drugi z tematów, który zajmuje warszawiaków i nie tylko ich to Strefa Czystego Transportu. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez samo m.st Warszawa Strefa Czystego Transportu została przekonsultowana przez ponad 3 tys. osób, co stanowi 0,17 proc. wszystkich mieszkańców Warszawy, stanowi wystarczającą podstawę, aby służby miejskie twierdziły, że 70 proc. warszawiaków jest zwolennikiem wprowadzenia Strefy Czystego Transportu. Na jakiej podstawie? Na podstawie 70 proc. z 0,17 proc. mieszkańców Warszawy. Przecież Strefa Czystego Transportu nie będzie dotyczyła tylko samego Śródmieścia, Ochoty, Pragi, samego centrum miasta. Będzie oddziaływała na życie wszystkich warszawiaków i wszystkich osób przyjeżdżających do Warszawy. I chcą Państwo, przedstawiciele Ratusza, powiedzieć, że 3 tys. osób to jest właściwa grupa reprezentacyjna, na podstawie której można publicznie twierdzić, że 70 proc. warszawiaków jest zwolennikiem wprowadzenia tej strefy? – powiedział Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński.

Zaledwie 0,17 proc. mieszkańców m.st. Warszawy, czyli dokładnie 3226 osób wzięło udział w konsultacjach społecznych dotyczących Strefy Czystego Transportu (SCT). Takie dane podane zostały w raporcie „Jaka strefa czystego transportu w Warszawie?” m.st. Warszawy. Konsultacje zostały przeprowadzone od 25 stycznia br. do 25 kwietnia br. W trzech spotkaniach online na platformie ClickMeeting uczestniczyło łącznie 129 osób, a 160 osób skorzystało z możliwości spotkania w pięciu punktach konsultacyjnych, z czego pisemne uwagi złożyło 111 osób. Dodatkowo 2529 osób wypełniło formularze online, a na konsultacyjny e-mail wpłynęło 418 wiadomości.

Ponadto m.st. Warszawy zleciło firmie PBS Sp. z o.o. badanie opinii mieszkańców Warszawy na temat Strefy Czystego Transportu. Od 30 marca br. do 5 kwietnia br. przeprowadzono wywiad telefoniczny (CATI) na grupie 1020 respondentów.

SCT to wydzielony obszar, po którym będą mogły poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające odpowiednie normy emisji spalin (tzw. normy Euro, które są powiązane z datą produkcji pojazdu). Do strefy będą mogły wjechać wszystkie pojazdy, niezależnie od rodzaju napędu – czyli także benzynowe, diesle, hybrydy, czy z instalacjami LPG – pod warunkiem spełniania określonej normy emisji spalin silnika. Od wymogów przewidziane są wyjątki.

Według projektu warszawska strefa czystego transportu, która obejmie większość Śródmieścia i fragmenty otaczających je dzielnic (Wola, Ochota, Praga-Północ, Praga-Południe, Żoliborz), będzie wdrażana w pięciu etapach. Pierwszy etap ma być wprowadzony w lipcu 2024 r. Później, co dwa lata, będą zwiększać się wymagania dotyczące standardów emisji spalin dla samochodów poruszających się po strefie. Granice strefy będą pokrywały się z głównymi drogami i liniami kolejowymi, wyznaczą je: aleja Prymasa Tysiąclecia, Aleje Jerozolimskie, ul. Kopińska, ul. Wawelska, aleja Armii Ludowej, aleja Stanów Zjednoczonych, ul. Wiatraczna, tory kolejowe wzdłuż północnej obwodnicy kolejowej.

Na granicach strefy umieszczone zostaną specjalne znaki drogowe. Przy wjeździe nie będzie szlabanów. Brak zastosowania się do wymogów SCT będzie traktowany jak wykroczenie drogowe, za które można otrzymać mandat w wysokości 500 zł.

Od wymogów przewidziane są wyjątki wjazdu dla pojazdów spełniających jedną z poniższych kategorii. Wyłączenia stałe to: ustawowe (służby, jak pogotowie ratunkowe, policja, straż pożarna) pojazdy, którymi poruszają się osoby z niepełnosprawnością, pojazdy zabytkowe, pojazdy specjalne (np. pomoc drogowa). Wyłączenia czasowe to przypadki losowe m.in. dojazd do szpitala, lekarza (przepustka do wykorzystania 12 razy w roku).

Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego

Więcej informacji z Mazowsza

Informacje z Mazowsza

Informacje z Mazowsza

W tym wydaniu programu informacyjnego samorządu województwa mazowieckiego „Informacje z Mazowsza” mówimy m.in. o programie edukacyjnym „Bezpiecznie nad wodą”, pilotażowym programie badania lokalnych [...]
0 komentarzy

Wzrosła opłacalność pomp ciepła, ogrzewanie gazem droższe – PAS podaje aktualne koszty ogrzewania domu

Nowe ceny prądu i gazu oznaczają zmianę kosztów ogrzewania domów. Polski Alarm Smogowy sprawdził, ile zapłacimy za ciepło uwzględniając najnowsze ceny nośników energii. [...]
0 komentarzy

Powstanie nowa siedziba Archiwum Województwa Mazowieckiego

Nowe archiwum będzie zlokalizowane przy ul. Elektronicznej w Piasecznie. Będzie się tu też mieścić Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego razem z Archiwum Województwa Mazowieckiego. [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 19 do 26 lipca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego. [...]
0 komentarzy
Mazowsze idealne na wakacje

Mazowsze idealne na wakacje

Na Mazowszu jest wiele atrakcji, z których można skorzystać w lecie. Rowerzystów, pieszych, miłośników wędrówek i amatorów aktywnego wypoczynku zachwycą urokliwe mazowieckie szlaki [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.