Konsultacje społeczne w sprawie zmian administracyjnych w sołectwach Gminy Radzymin

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie połączenia sołectw Dybów Folwark i Stary Dybów oraz utworzenia sołectwa Dybów Górki

Przedmiotem konsultacji społecznych jest:

1) projekt uchwały w sprawie połączenia Sołectw Dybów Folwark i Stary Dybów oraz utworzenia Sołectwa Dybów Górki (w załączeniu);

2) projekty statutów Sołectw: Stary Dybów i Dybów Górki, stanowiące załączniki do projektu uchwały.

Proponowane granice administracyjne nowych sołectw zostały określone w załącznikach do projektów statutów.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy gminy Radzymin, posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do władz gminy.Konsultacje mają zasięg ogólnogminny i przeprowadza się je na terenie gminy Radzymin w terminie: 14-21 stycznia 2019 roku.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

1) ankiety, w tym ankiety elektronicznej; link

2) otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami;

3) pisemnego zbierania opinii, uwag i propozycji w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin (pok. nr 34).

Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 21 stycznia 2019 r. o godz. 18.00 w siedzibie Publicznego Przedszkola „TEDDY” w Radzyminie, Stary Dybów, ul. Myśliwska 27, 05-250 Radzymin

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie podziału sołectwa Cegielnia i sołectwa Ciemne oraz utworzenia sołectwa Wawrzyna

Przedmiotem konsultacji społecznych jest:

1) projekt uchwały w sprawie podziału Sołectw Cegielnia i Ciemne oraz utworzenia Sołectwa Wawrzyna (w załączeniu);

2) projekty statutów Sołectw: Cegielnia, Ciemne i Wawrzyna, stanowiące załączniki do projektu uchwały.

Proponowane granice administracyjne nowych Sołectw zostały określone w załącznikach do projektów statutów.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy gminy Radzymin, posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do władz gminy. Konsultacje mają zasięg ogólnogminny i przeprowadza się je na terenie gminy Radzymin w terminie 14 – 21 stycznia 2019 roku.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

1) ankiety, w tym ankiety elektronicznej; link

2) otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami;

3) pisemnego zbierania opinii, uwag i propozycji w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin (pok. nr 34).

Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 14 stycznia 2019 r. o godz. 18.00 w siedzibie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem, ul. Wołomińska 208, 05-250 Radzymin.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie zmiany granic sołectw Arciechów I Opole

Przedmiotem konsultacji społecznych jest:

1) projekt uchwały w sprawie zmiany granic Sołectw Arciechów i Opole (w załączeniu);

2) projekty statutów Sołectw: Arciechów i Opole, stanowiące załączniki do projektu uchwały.

Proponowane granice administracyjne nowych sołectw zostały określone w załącznikach do projektów statutów. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy gminy Radzymin, posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do władz gminy. Konsultacje mają zasięg ogólnogminny i przeprowadza się je na terenie gminy Radzymin w terminie 14 – 21 stycznia 2019 roku

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

1) ankiety, w tym ankiety elektronicznej; link

2) otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami;

3) pisemnego zbierania opinii, uwag i propozycji w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin (pok. nr 34).

Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 17 stycznia 2019 r. o godz. 18.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach ul. Mazowiecka 40, 05-255 Stare Załubice.

Więcej informacji na stronie BIP Gminy Radzymin

Źródło: UMiG Radzymin

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.