Konsultacje społeczne w sprawie podziału Sołectwa Stare Słupno

Kompostownia w Starym Dybowie - komunikat o uchyleniu decyzji środowiskowej

W dniach 24 lutego ? 9 marca 2020 roku odbędą się konsultacje społeczne w sprawie podziału Sołectwa Stare Słupno i utworzenia Sołectwa Słupno 1, Sołectwa Słupno 2 oraz Sołectwa Słupno Górki. Proponowane granice administracyjne nowych Sołectw zostały określone w załącznikach do projektów statutów, które są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

1)    ankiety, w tym ankiety elektronicznej;
2)    otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami;
3)    pisemnego zbierania opinii, uwag i propozycji w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej budynku A Urzędu Miasta i Gminy Radzymin (pok. nr 8).

Możesz wyrazić swoje zdanie za pomocą ankiety:

1) elektronicznej z wykorzystaniem internetowego formularza konsultacyjnego, dostępnego na Platformie konsultacji społecznych gminy Radzymin www.konsultacje.radzymin.pl (udział w ankiecie potwierdzony jednorazowym hasłem SMS);

2) pisemnej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w postaci papierowej dostępnego w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej budynku A Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2 (pok. nr 8) wraz z weryfikacją tożsamości na podstawie dowodu osobistego.

Otwarte spotkania konsultacyjne odbędą się w:

1)  Szkole Podstawowej nr 2 w Słupnie, przy ul. Szkolnej 3 ? dnia 27 lutego 2020 roku, od godz. 18:00;

2)  Szkole Podstawowej nr 1 w Słupnie, przy Al. Jana Pawła II 14 ? dnia  4 marca 2020 roku, od godz. 18:00.

Raport przedstawiający wyniki konsultacji zostanie upubliczniony w Biuletynie Informacji Publicznej, na Platformie konsultacji społecznych gminy Radzymin, stronie internetowej gminy, na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Stare Słupno oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.