Konsultacje społeczne w sprawie wykazu kąpielisk w Zielonce

Konsultacje społeczne Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu wołomińskiego

Burmistrz Miasta Zielonka zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Zielonka na rok 2023.

Podstawa prawna:

 • art. 37 ust. 10 ustawy prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.)
 • uchwała nr VI/60/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Mieście Zielonka

Termin rozpoczęcia konsultacji: 19 stycznia 2023 r.
Termin zakończenia konsultacji: 8 lutego 2023 r.

Zaproszenie skierowane jest do zainteresowanych przedmiotem konsultacji mieszkańców Miasta Zielonka oraz organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z terenu Miasta Zielonka.

Przedmiotowy projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Zielonka na rok 2023 jest udostępniony poprzez:

 • publikację na stronie internetowej Miasta Zielonka www.zielonka.pl, w zakładce pn. ”Konsultacje społeczne”,
 • publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielonka bip.zielonka.pl w zakładce „Konsultacje społeczne”,
 • zamieszczenie na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej na parterze w budynku Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5,

Forma prowadzenia konsultacji

Mieszkańcy Zielonki, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mają możliwość w okresie trwania konsultacji wyrażenia opinii i wniesienia uwag w przedmiotowej sprawie w formie formularza. Formularz dostępny jest:

 • na dole artykułu jako załącznik,
 • w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Zielonka,
 • w BIP Zielonka w zakładce „Konsultacje społeczne”.

Formularz można złożyć w następujący sposób:

 • bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zielonka, ul Lipowa 5,
 • listownie poprzez przesłanie go na adres Urzędu Miasta Zielonka, tj. ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka (liczy się data wpływu do Urzędu),
 • w formie elektronicznej poprzez przesłanie go (podpisanego imieniem i nazwiskiem) za pomocą poczty elektronicznej na adres um@zielonka.pl.

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół, który będzie opublikowany na stronie internetowej www.zielonka.pl.

 

Więcej informacji z Zielonki

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

W dniach od 23 do 30 kwietnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego. Obszar Data rozpoczęcia Data zakończenie [...]
0 komentarzy
Zielonka - Piłkarskie mistrzostwa Powiatu w Zielonce

Piłkarskie mistrzostwa Powiatu w Zielonce

Na stadionie miejskim w Zielonce odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wołomińskiego w piłce nożnej, zorganizowane przez Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego we współpracy [...]
0 komentarzy
Zielonka - Gminny Program Rewitalizacji z pozytywną opinią Marszałka

Zielonka – Gminny Program Rewitalizacji z pozytywną opinią Marszałka

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Zielonka na lata 2023-2030 (GPR) został oficjalnie włączony do wykazu Programów Rewitalizacji Województwa Mazowieckiego. To oznacza możliwość ubiegania się [...]
0 komentarzy
Posiedzenia Komisji Rady Miasta Zielonka

Posiedzenie Komisji Rady Miasta Zielonka

24 kwietnia 2024 r. (środa) o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zielonka przy ul. Lipowej 5 odbędzie się połączone posiedzenie kilku [...]
0 komentarzy
Zielonka - Weekend pełen wydarzeń w Zielonce

Weekend pełen wydarzeń w Zielonce

Masz ochotę potańczyć? Potrzebujesz krzesła do swojego ogrodu? A może drzemie w tobie dusza prawdziwego artysty? Swoje zainteresowania możesz rozwjać już w ten [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.