Konsultacje z mieszkańcami gminy Radzymin w sprawie podziału Sołectwa Stare Słupno

Przetargi na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości - Nadma

Od 3 do 10 czerwca br. odbędą się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały, która zmienia konsultowaną na przełomie lutego i marca tego roku uchwałę nr 290/XXI/2020 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie podziału Sołectwa Stare Słupno i utworzenia Sołectwa Słupno 1, Sołectwa Słupno 2 i Sołectwa Słupno Górki.

Zmiany mają charakter jedynie formalny, jednak ze względu na przyjęty wcześniej tryb procedowania, wymagają przeprowadzenia konsultacji społecznych przed poddaniem uchwały pod głosowanie na sesji Rady Miejskiej. Konsultacje będą miały charakter ankiety elektronicznej, która w dniach 3-10 czerwca będzie udostępniona na platformie internetowej www.konsultacje.radzymin.pl.

Tekst konsultowanej uchwały oraz ankieta dostępne na stronie BIP gminy Radzymin w formie załączników do Zarządzenia nr 0050.59.2020 Burmistrza Radzymina

 


 

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.59.2020
Burmistrza Radzymina
z dnia 26 maja roku

 

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

 

w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 290/XXI/2020 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie podziału Sołectwa Stare Słupno i utworzenia Sołectwa Słupno 1, Sołectwa Słupno 2 i Sołectwa Słupno Górki.

Zgodnie z § 88 Statutu Gminy Radzymin stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 8/III/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radzymin (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 596/LI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Radzymin (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 poz. 6405 z późn. zm.) i zarządzeniem nr 0050.59.2020 Burmistrza Radzymina z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Radzymin projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 290/XXI/2020 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie podziału Sołectwa Stare Słupno i utworzenia Sołectwa Słupno 1, Sołectwa Słupno 2 i Sołectwa Słupno Górki – ogłasza się konsultacje społeczne w celu poznania opinii mieszkańców.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 290/XXI/2020 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie podziału Sołectwa Stare Słupno i utworzenia Sołectwa Słupno 1, Sołectwa Słupno 2 i Sołectwa Słupno Górki.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy gminy Radzymin.

  • Konsultacje mają zasięg ogólnogminny i przeprowadza się je na terenie gminy
  • Radzymin w terminie: 3 ? 10 czerwca 2020 roku
  • Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiety elektronicznej.

 

Ankietyzacja mieszkańców

prowadzona będzie w formie elektronicznej z wykorzystaniem internetowego formularza konsultacyjnego, dostępnego na Platformie konsultacji społecznych gminy Radzymin www.konsultacje.radzymin.pl (udział w ankiecie potwierdzony jednorazowym hasłem SMS).

Raport przedstawiający wyniki konsultacji zostanie upubliczniony w Biuletynie Informacji Publicznej,  na stronie internetowej gminy, na Platformie internetowej konsultacji społecznych oraz na tablicy ogłoszeń.

Materiały dotyczące konsultacji podane zostają do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, na Platformie internetowej konsultacji społecznych oraz na zewnętrznej tablicy ogłoszeń w budynku A Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.

Wszelkich wyjaśnień związanych z konsultacjami udziela pani Monika Nowak, kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej, tel. 22 667 68 52, 600 933 916, mail: mnowak@radzymin.pl.

Opinie dotyczące konsultacji przyjmowane są Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej, mail: mnowak@radzymin.pl.

Więcej informacji z Radzymina

Radzymin - Program Wzmacniania Rodziny - bezpłatne warsztaty dla rodziców

Radzymin – Program Wzmacniania Rodziny – bezpłatne warsztaty dla rodziców

Zachęcamy rodziców i opiekunów dziecka w wieku 10-14 lat na bezpłatne warsztaty prowadzone w ramach „Programu Wzmacniania Rodziny”. Spotkania rozpoczynają się 30 września [...]
0 komentarzy
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Dybów Kolonia, Ciemne, Wiktorów i Stary Janków

Radzymin – pierwsze konsultacje w sprawie uchwały krajobrazowej

Trwają prace nad przygotowaniem tzw. uchwały krajobrazowej, która wprowadzi na terenie całej gminy zasady i warunki sytuowania reklam (oraz częściowo ogrodzeń i mebli [...]
0 komentarzy
Marki - Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Marki – Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej

21 września br. na Stadionie lekkoatletycznym odbyły się zawody rejonu Marki-Radzymin-Dąbrówka w indywidualnych biegach przełajowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W zawodach [...]
0 komentarzy
Radzymin - Pierwsze konsultacje w sprawie uchwały krajobrazowej

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzymin

Obwieszczenie burmistrza Radzymina  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [...]
0 komentarzy
Przetargi na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości - Nadma

Przetargi na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości – Nadma

Burmistrz Radzymina ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Radzymin Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie [...]
0 komentarzy
Zaczytany Radzymin Debiuty

Zaczytany Radzymin Debiuty

1 października o godz. 16.00 w Miejskiej Sali Koncertowej w Radzyminie odbędzie się pierwsze spotkanie z cyklu Zaczytany Radzymin Debiuty, którego gościem będzie [...]
0 komentarzy
70-lecie Szpitala w Radzyminie

70-lecie Szpitala w Radzyminie

Rok 2023 jest szczególny w historii Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie. To czas w którym przypada jubileusz 70-lecia Szpitala. 5 [...]
0 komentarzy
Radzymin - Pierwsze konsultacje w sprawie uchwały krajobrazowej

Radzymin – unieważnienie przetargów – sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Radzymina zawiadamia o unieważnieniu drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Radzymin ogłoszonych na dzień 15 września 2023 [...]
0 komentarzy
LOTTO Poland Bike Marathon w Radzyminie

LOTTO Poland Bike Marathon w Radzyminie

To była znów prawdziwa bitwa na rowerach górskich. Kolarski cykl LOTTO Poland Bike Marathon 2023 już dziesiąty raz w swojej historii zawitał do [...]
0 komentarzy
Policja poszukuje świadków śmiertelnego wypadku drogowego

Policja poszukuje świadków wypadku drogowego

Policja poszukuje świadków wypadku drogowego, do którego doszło w Radzyminie, na terenie powiatu wołomińskiego. Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu przyczyn i [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.