Kontrola zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radzymin

Marki - ewidencja przydomowych oczyszczalni i szamb

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych oraz regularnego opróżniania zbiorników. Obowiązek taki wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Radzymin.

Po wykonaniu usługi opróżnienia zbiornika bezodpływowego lub osadników z przydomowej oczyszczalni ścieków, przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę, rachunek bądź dowód uiszczenia opłaty za wykonaną usługę, podając ilość wywiezionych nieczystości.

Gmina Radzymin, zgodnie z ww. ustawą, zobowiązana jest do przeprowadzania kontroli właścicieli nieruchomości dotyczących zawartych umów oraz posiadanych dowodów płatności za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Kontrole takie muszą być przeprowadzone co najmniej raz na dwa lata. Podczas kontroli właściciel nieruchomości zobowiązany jest okazać umowę oraz dowody płatności minimum za ostatnie 12 miesięcy.

Zgodnie z art. 10 przywołanej ustawy za uchylanie się od ww. obowiązku właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczeniach.

Zawarte umowy oraz dowody płatności za opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków można okazywać w Referacie Gospodarki Odpadami, ul. Komunalna 2, Radzymin (parter) w godzinach: poniedziałek: 7:00 – 19:00, od wtorku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.

Zgodnie z zapisami ww. ustawy wobec mieszkańców, którzy nie posiadają umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz nie wywiązują się z obowiązku regularnego opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, Gmina zorganizuje zastępczo odbiór nieczystości. Skutkować to będzie wydaniem decyzji określającej wysokość opłaty za odbiór nieczystości ciekłych. Częstotliwość odbioru nieczystości zostanie ustalona przez Gminę. Decyzja będzie obowiązywała przez 12 miesięcy i podlega rygorowi natychmiastowej wykonalności.

Więcej informacji z Radzymina

Radzymin - Decyzja SKO - sprawa do ponownego rozpatrzenia

Radzymin – Decyzja SKO – sprawa do ponownego rozpatrzenia

W związku z decyzją SKO w kompostowni, o wydaniu której poinformowano w biuletynie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w dniu 10 kwietnia, a o której [...]
0 komentarzy
Radzymin - Wiosenny Piknik Rodzinny

Radzymin – Wiosenny Piknik Rodzinny

Wiosenny Piknik Rodzinny odbędzie się w malowniczym Parku Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie. To doskonała okazja, aby aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu, uczestnicząc [...]
0 komentarzy
Marki - Seniorki niezmienne na podium

Marki – Seniorki niezmienne na podium

Wysoka wygrana zawodniczek ROKiS Radzymin Marcovia Marki.  To była długa niedziela. Żeby punktualnie stawić się w Jarosławiu na zaległy mecz 10 kolejki pierwszej [...]
0 komentarzy
Jak głosował Radzymin

Jak głosował Radzymin

Pierwsza tura głosowania nie rozstrzygnęła, kto będzie burmistrzem Radzymina. Dotychczas sprawujący tę funkcję, Krzysztof Chaciński, otrzymał 7 kwietnia 4887, czyli 41,48% głosów. W [...]
0 komentarzy
Szczęśliwe zakończenie poszukiwań 67-latka

Szczęśliwe zakończenie poszukiwań 67-latka

Szczęśliwie zakończyły się sobotnie poszukiwania 67-letniego mieszkańca gminy Radzymin. Senior nikogo nie informując oddalił się z miejsca zamieszkania. Mężczyznę, który na torfowisku ugrzązł [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.