Krwiobus w Wołominie

Urząd Miejski w Wołominie jest organizatorem akcji krwiodawstwa prowadzonej przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, na terenie Gminy Wołomin.
Celem organizowania akcji krwiodawstwa jest aktywne propagowanie honorowego krwiodawstwa oraz stworzenie mieszkańcom Gminy Wołomin dogodnych warunków systematycznego oddawania krwi.

W roku 2013 planowanych jest kolejnych 9 akcji krwiodawstwa.
1) 03.02.1013
2) 03.03.2012
3) 07.04.2013
4) 02.06.2013
5) 07.07.2013
6) 04.08.2013
7) 01.09.2013
8) 06.10.2013
9) 01.12.2013
Ambulans stacjonować będzie w Wołominie przy Placu 3 Maja, w godz. 10.00 -14.00.