KS Markowi Biegacze złożył wniosek na projekt

Klub prosi o dofinansowanie treningów na bieżni MCER. W dniu 18 września 2019 r. w trybie paragrafu 12 Uchwały nr XXV/170/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania wpłynął wniosek Klubu Sportowego Markowi Biegacze na realizację projektu ?Treningi biegowe na bieżni lekkoatletycznej w MCER Marki?.

Całkowity koszt zadania to 3 123,00 zł. z czego wnioskowana kwota dofinansowania to 3 000,00 zł.

Każdy, w terminie do dnia 4 października br., może zgłosić do niego uwagi. Uwagi można zgłaszać pisemnie w Kancelarii Ogólnej UM Marki lub listownie przesyłając na adres Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95. Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać u Pełnomocnika do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi drogą elektroniczną caf3@marki.pl lub telefonicznie 691 255 005

Freepik – pl.freepik.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.