Kto zostanie laureatem tegorocznej „Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej”? Trwa kolejna edycja konkursu

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ogłosiło kolejną edycję konkursu „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej”, w której wyróżnienia przyznawane są najlepszym podmiotom, instytucjom oraz osobom działającym na rzecz ekonomii społecznej na Mazowszu. Kandydatów do tytułu można zgłaszać do 14 kwietnia 2023 roku.

Konkurs ma wyłonić i uhonorować tych, którzy wyróżniają się w obszarze ekonomii społecznej. Kto może sięgnąć po tytuł? – spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne, stowarzyszenia i fundacje, centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej oraz osoby wspierające  i zaangażowane w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej na Mazowszu: przedstawiciele samorządów oraz biznesu.

Honorowy patronat nad tegorocznym współzawodnictwem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik.

– To już 8. edycja tego prestiżowego i cieszącego się dużym zainteresowaniem konkursu, w którym przyznawane są wyróżnienia „Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej”. Chcemy nagrodzić podmioty oraz ludzi związanych z przedsiębiorczością społeczną, zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej i solidarnej, i odgrywających istotną rolę w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Tych, którzy niezależnie od tego czym się zajmują, działają na rzecz osób wymagających naszego wsparcia. Zapraszamy do udziału w konkursie – mówi Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Nowy nie znaczy bez szans

Do konkursu mogą się zgłaszać zarówno podmioty działające na rynku od lat, jak i nowicjusze, prowadzący swą działalność minimum rok.

Kandydaci do wyróżnień mają do wyboru takie kategorie jak: Rozwój, Reintegracja, Odpowiedzialność, Osobowość, Odkrycie, w których wyróżnienia przyznawane są na rok oraz wyróżnienie w kategorii Super Marka, którym podmioty mogą się posługiwać przez 3 lata.

– Konkurs „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej” organizowany jest od 2016 r. Nagradzamy w nim nie tylko tych, którzy od wielu lat rozwiązują lokalne problemy, ale również tych, którzy dopiero rozpoczęli swoją działalność, a już mogą pochwalić się sukcesami w działaniach na rzecz osób defaworyzowanych na rynku pracy. Mimo, że to już 8. edycja tego popularnego i lubianego konkursu, wciąż odkrywamy nowe podmioty, które swą działalnością robią na nas ogromne wrażenie – uzupełnia Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora ds. społecznych w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej.

Jak co roku, w kategorii Rozwój, wyróżnione zostaną podmioty ekonomii społecznej, które skupiają się nie tylko na osiąganiu zysku, ale też na przynoszeniu korzyści społecznych. To kategoria, w której mogą startować spółdzielnie socjalne, spółki non-profit oraz organizacje pozarządowe – stowarzyszenia i fundacje prowadzące odpłatną działalność pożytku publicznego.

Ocenie kapituły konkursu podlega pomysł na działalność gospodarczą lub marketingową, innowacyjność wprowadzanych produktów lub usług. Analizowane są też m.in. pola i zakres, w jakim podmiot jest rozpoznawalny w swoim lokalnym środowisku.

Zgłoszenia do konkursu w kategorii Odkrycie mogą przesyłać podmioty, które w ostatnim roku odnotowały szczególne osiągnięcia w obszarze ekonomii społecznej, odniosły sukces rynkowy zaspokajający potrzeby społeczne lub rozwiązały skutecznie jakiś lokalny problem.

Podmioty, które stawiają na reintegrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako formę aktywizacji społeczno-zawodowej mają szansę zostać wyróżnione w kategorii Reintegracja. Chodzi w szczególności o centra oraz kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej oraz inne podmioty, których celem jest reintegracja społeczno-zawodowa.

Tytuł dla wspierających

Zgłoszenia w kategorii Odpowiedzialność mogą przysyłać jednostki samorządu terytorialnego, organizacje reprezentujące przedsiębiorców oraz inne instytucje, które są zaangażowane w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej na Mazowszu. Wyróżnienie jest przyznawane m.in. za inicjatywy lub programy o wymiarze społecznym prowadzone na rzecz lokalnej społeczności lub środowiska.

W kategorii Osobowość nagradzane są natomiast osoby zaangażowane w pracę na rzecz ekonomii społecznej lub mające wpływ na jej otoczenie i budowanie jej pozytywnego wizerunku. Doceniane jest podejmowanie przez nich różnego rodzaju inicjatyw o charakterze społecznym, promowanie i angażowanie się w przedsiębiorczość społeczną oraz walka z wykluczeniem społecznym.

Super Marka dla Superpodmiotów

– W kategorii Super Marka, którą wprowadziliśmy w ubiegłym roku, nagradzamy najlepszych, najbardziej rozpoznawalnych i najprężniej działających laureatów wcześniejszych edycji konkursu. W ten sposób chcemy wyróżnić podmioty, które są prawdziwymi „wizytówkami” mazowieckiej ekonomii społecznej, regularnie się rozwijają, odnotowują systematyczny wzrost popularności w swoich środowiskach, tworzą nowe miejsca pracy oraz mają istotny wpływ na rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych – tłumaczy Aleksander Kornatowski, dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Podmiot, który zdobędzie Super Markę, poza samym wyróżnieniem, otrzyma również nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł.

Jak się zgłosić?

Aby wziąć udział w tegorocznej edycji konkursu, należy do 14 kwietnia 2023 r. przesłać wniosek zgłoszeniowy wraz z dołączoną do niego prezentacją zawierającą odpowiedzi na pytania sformułowane w kryteriach oceny danej kategorii, którą określa regulamin konkursu.

Wnioski można składać elektronicznie – na e-mail: andrzej.idziak@mcps.com.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty do siedziby Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej na adres:

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Wydział Ekonomii Społecznej, pok. 502, V p.
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2023”.

Formularz wniosku oraz regulamin z dodatkowymi informacjami są dostępne na stronie:

https://mcps.com.pl/rusza-konkurs-mazowiecka-marka-ekonomii-spolecznej-2023-pod-patronatem-marszalka-wojewodztwa-mazowieckiego/ekonomia-spoleczna/wydarzenia/

Więcej informacji z Mazowsza

Nagroda Marszałka dla wybitnych Mazowszan

Nagroda Marszałka dla wybitnych Mazowszan

Można już zgłaszać kandydatów do 24. edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. Kapituła konkursowa wybierze zwycięzców, którzy swoją działalnością artystyczną, charytatywną czy społeczną promują [...]
0 komentarzy

Samorząd województwa inwestuje setki milionów złotych w równomierny rozwój Mazowsza!

W tym roku samorząd województwa realizuje aż 20 autorskich programów wsparcia, w ramach których gminy i powiaty z Mazowsza mogą otrzymać dofinansowanie na [...]
0 komentarzy
ZUS zwaloryzował konta ubezpieczonych

ZUS zwaloryzował konta ubezpieczonych

O 450 mld zł zwiększył się stan kont i subkont ubezpieczonych w wyniku rocznej waloryzacji składek, która została przeprowadzona w czerwcu – poinformowała [...]
0 komentarzy
Mity o samochodach elektrycznych. Trzy rzeczy, które trzeba wiedzieć

Mity o samochodach elektrycznych. Trzy rzeczy, które trzeba wiedzieć

Zielone tablice rejestracyjne nadal budzą zainteresowanie na drogach. Z roku na rok elektrycznych aut przybywa, a docelowo zastąpią wszystkie auta spalinowe. Elektryki mają [...]
0 komentarzy
Prawie 5 mln zł na ośrodki wsparcia dla dzieci i młodzieży na Mazowszu

Prawie 5 mln zł na ośrodki wsparcia dla dzieci i młodzieży na Mazowszu

Młodzi mieszkańcy naszego województwa coraz częściej sygnalizują problemy ze swoją kondycją psychiczną. Potrzebują miejsc, w których dostaną wsparcie psychologiczne i będą miały możliwość zwiększenia [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.