Kurpioskie Fajoskie

Kurpioskie Fajoskie to projekt realizowany przez Atelier Szeski (www.designedbymi.pl). Patronat honorowy projektu objął Grzegorz Nowosielski ? Burmistrz Wyszkowa. Projekt oraz portal internetowy Kurpioskie! Fajoskie! to prezentacja sylwetek artystek i twórczyń kultury regionalnej. Wśród tej grupy znaleźliśmy również mieszkanki powiatu wołomińskiego.

25 artystek regionalnych, twórczyń i animatorek kultury opowiadało autorom projektu „Kurpioskie Fajoskie” o swojej pasji, korzeniach artystycznych i społecznych o wspomnieniach, ideach i marzeniach.

Artystki zostały do realizacji projektu wybrane przy konsultacji z LGD Równiny Wołomińskiej, Gminnymi Osrodkami Kultury, autorytetami kultury i sztuki działającymi na terenie LGD Rowniny Wołomińskiej.

Owocem owych niezwykłych spotkań jest zarówno wydawnictwo internetowe Kurpioskie! Fajoskie! – czyli fotograficzna i dziennikarska mapa kultury regionu jak i wystawa portretów fotograficznych przedstawiających bohaterki wywiadów, która rozpocznie się 31 marca 2015 roku w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Wyszkowie, ul. Gen. Sowińskiego 80.

Wystawa składa z prezentacji wybranych i oprawionych 25 zdjęć artystycznych przedstawiajacych wspomniane panie. Spotkanie z twórcami, bohaterkami projektu oraz pokaz specjalny wystawy odbędzie się 7 kwietnia o godzinie 19.00. Wystawę portretów można będzie oglądać do 8 kwietnia 2015.

Powyższe działania przyczynią się do rozwijania aktywizacji społeczności lokalnej w sposób bezpośredni i pośredni. Bezpośrednio stanowić będą pomost komunikacji (strona internetowa oraz wystawa) i mapę kultury regionu przeznaczoną dla turystów zainteresowanych kulturą regionalną i zakupem wyrobów artystycznych i rzemieślniczych u ww 25 twórców.

Pośrednio promować będą samych artystów oraz sztukę i rzemiosło regionalne w środowisku macierzystym. 2-letnia aktualizacja informacji na stronie pozwoli utrwalić ww działania w świadomości zarówno lokalnej jak i ogólnopolskiej.

Projekt został zrealizowany przez Atelier Szeski (www.designedbymi.pl) dzięki: ?Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.?

Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla tzw. małych projektów  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.