Kwalifikacja wojskowa 2019 w Ząbkach

Urząd Miasta Ząbki informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 2018 r., Wojewoda Mazowiecki ustalił termin kwalifikacji wojskowej w roku 2019 na terenie powiatu wołomińskiego. Kwalifikacja odbywa się w okresie od 4 marca do 26 kwietnia 2019 r.

O zdolności do służby wojskowej orzeka Powiatowa Komisja Lekarska w Wołominie. Jej siedzibą jest budynek Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3 (parter budynku wejście od strony Urzędu Miasta), telefon 22 787-43-01 wew. 136. Komisja rozpoczyna pracę od godz. 9.00.

Termin stawiennictwa dla Miasta Ząbki został określony na 18-22.03.2019 r. (5 dni). Osoby przeznaczone do kwalifikacji wojskowej winny zgłaszać się do rejestracji od godziny 8.00, nie później niż do godziny 10.00.

DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ WINNI ZGŁOSIĆ SIĘ:

1. mężczyźni urodzeni w roku 2000,

2. mężczyźni urodzeni w latach 1995 – 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

3. osoby urodzone w latach 1998 – 1999, które zostały uznane przez powiatową komisję lekarską, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia;

4. kobiety urodzone w latach 1995 – 2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.

5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służy wojskowej.

DOKUMENTACJA WYMAGANA PRZY STAWIENNICTWIE

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, na potrzeby ewidencji wojskowej dostarcza:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  • aktualną fotografię (o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy);
  • dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
  • prawo jazdy (o ile zgłaszający się do kwalifikacji posiada);
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawiennictwo w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

W sprawie kwalifikacji wojskowej można kontaktować się z Inspektorem ds. SOC Urzędu Miasta Ząbki – Krzysztofem Krajewskim tel. 22 510 97 90, natomiast w dniach stawiennictwa z Naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Wołominie – Dorotą Romańczuk tel. 22 787-43-01 wew. 104

Źródło: UM Ząbki

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.