Kwota wolna od podatku

? Inwestycje zagrożone, czyli blisko 9 mln zł rocznie mniej w mareckim budżecie!? W powiatowym budżecie to prawie 15 mln zł straty? ? przekonuje Arkadiusz Werelich, radny powiatowy z Marek.

Czarny scenariusz, który zatrzyma rozwój Marek na długie lata jest niestety realny. Wszystko za sprawą prezydenckiego projektu ustawy dotyczącego podwyższenia kwoty wolnej od podatku, który został złożony w Sejmie RP 29 listopada 2015 r. Zakłada on bowiem podwyższenie wspomnianej kwoty do 8 tyś zł, co jest wprawdzie zgodne z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 29 października 2015 r., ale nie zawiera żadnych rozwiązań wyrównujących straty samorządów z tego tytułu. Jak wyliczał poseł na Sejm RP Jan Grabiec straty spowodowane wejściem w życie prezydenckiej ustawy w tej formie brutalnie odczują polskie samorządy, które odnotują spadek dochodów na poziomie 8-9 mld zł rocznie. Jak powszechnie wiadomo dochody z tytułu udziału samorządów w PIT stanowią główne źródło finansowania ich zadań własnych.
Szacowane maksymalne straty samorządów z tytułu podwyższenia kwoty wolnej do 8 tyś zł na zasadach prezydenckiego projektu ustawy.

tabela
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że poseł na Sejm RP Jan Grabiec wychodząc naprzeciw orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego oraz dbając o interesy samorządów w Polsce przygotował projekt ustawy rekompensujący samorządom w 100% straty wynikające z podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Projekt ten uzyskał pozytywną opinię korporacji samorządowych i został złożony w Sejmie RP, gdzie 24.02.2016 r. odbyło się jego pierwsze czytanie. Niestety klub PiS złożył wówczas wniosek o odrzucenie projektu, właśnie w pierwszym czytaniu, co spotkało się z aprobatą posłów tego ugrupowania i przyjęciem wniosku w dniu 25.02.2015 r. W ten sposób samorządy, takie jak marecki żyją w niepewności co do najbliższej przyszłości, ponieważ jeśli prezydencki projekt ustawy zacznie obowiązywać, to znacząca część inwestycji zostanie zagrożona.
Żeby wagę problemu lepiej zobrazować podam przykład: otóż kompleksowa budowa ul. Pomnikowej, której długość wynosi 788 metrów to wydatek rzędu nieco ponad 2,8 mln zł. Łatwo zatem obliczyć, że wprowadzenie prezydenckiego projektu ustawy narazi marecki samorząd na stratę trzech takich inwestycji rocznie. To jest ok. 2,5 km mniej kompleksowo wybudowanych dróg w Markach każdego roku. Nie trzeba chyba nikomu przedstawiać jak sytuacja dróg wygląda w naszym mieści. Ogromna długość sieci dróg, stan ich nawierzchni, dynamiczny rozwój budownictwa oraz wieloletnie zaszłości powodują, że Marki mają przed sobą nie lada wyzwanie wynikające z budową sieci drogowej, dlatego naszego miasta nie stać na utratę choćby jednej złotówki na ten cel. Utrata blisko 9 mln zł rocznie sprawi, że Marki już nigdy nie nadrobią zaległości i nie sprostają nowym wyzwaniom, a chyba wszystkim nam zależy na poprawie jakości życia w naszej małej ojczyźnie.
Podobnie sytuacja ma się w samym Powiecie Wołomińskim, który zarządza drogami powiatowymi, w tym na terenie Marek. Jeśli prezydencki projekt ustawy zacznie obowiązywać w proponowanym wydaniu, to kasa Starostwa uszczupli się ? bagatela o blisko 15 mln zł rocznie, co dla tego konkretnego samorządu oznacza absolutną zapaść inwestycyjną. Zważywszy, że zdecydowana większość bezpośrednio otaczającej nas infrastruktury oświatowej, drogowej, czy sportowej realizowanych jest właśnie przez samorządy, to marnie przedstawia się najbliższa przyszłość?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.