Liceum im. C. K. Norwida w Radzyminie beneficjentem programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

W nadchodzącym roku szkolnym Liceum im. C. K. Norwida w Radzyminie przystąpi do projektu ?Ponadnarodowa mobilność uczniów?, który będzie realizowany we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt nosi tytuł: ?Polsko-węgierskie drogi do wolności? i będzie obejmował współpracę uczniów Liceum im. C. K. Norwida w Radzyminie z uczniami dwujęzycznej szkoły średniej Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium és Szakgimnázium w Budapeszcie. Uczniowie Liceum im. C. K. Norwida wezmą udział w trwającym siedem dni wyjeździe edukacyjnym, podczas którego będą realizować przedsięwzięcia związane z najnowszą historią obu krajów, w tym wydarzeń  1956 i 1989 roku i zagadnieniami walki obu narodów o odzyskanie suwerenności po II wojnie światowej. Projekt zaplanowany jest na okres 6 miesięcy i rozpocznie się na jesieni 2019 roku. W  wyjeździe do Budapesztu weźmie udział grupa 10 uczniów oraz 2 nauczycieli. Językiem realizacji projektu będzie język angielski.

W fazie przygotowawczej uczniowie liceum będą pracować nad rozwijaniem swoich umiejętności  językowych i społecznych oraz tworzyć bazę wiedzy na temat najnowszej historii narodu polskiego i węgierskiego, podnosić swoje kompetencje obywatelskie związane ze znajomością procedur demokratycznych, podejmować korespondencję w rówieśnikami, wymieniać się informacjami i podnosić umiejętności komunikowania się, rozumienia i tworzenia informacji.

Podczas pobytu w Budapeszcie młodzież pozna szkołę i środowisko rówieśnicze, weźmie udział w zajęciach integracyjnych oraz wybranych lekcjach i wspólnie w międzynarodowej grupie będzie planować i wdrażać do realizacji zadania projektowe. Uczniowie z liceum w Radzyminie będą mieli możliwość rozwinąć swoją świadomość i ekspresję kulturalną, poznać tradycje mieszkańców Budapesztu, zwiedzić  miejsca upamiętniające wspólną przeszłość historyczną, a także wzbogacić wiedzę swoich rówieśników z Węgier na temat Polski. Ważnym aspektem będzie współpraca w międzynarodowym zespole, posługiwanie się językiem angielskim w codziennych sytuacjach, przełamywanie barier językowych, tworzenie postawy aktywności, współpracy, tolerancji i otwartości na nowe idee, poglądy i zwyczaje.

Projekt będzie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania wynosi 76 887 zł.

Źródło: UMiG Radzymin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.