Liderzy z obszarów wiejskich i pasjonaci tradycji nagrodzeni

Liderzy z obszarów wiejskich i pasjonaci tradycji nagrodzeni

Dbają o rozwój swoich małych ojczyzn, łączą lokalne społeczności nie pozwalając zapomnieć o tradycyjnych smakach i dziedzictwie kulturowym. Podczas uroczystej Mazowieckiej Gali Aktywizacji Obszarów Wiejskich 2021, nagrodzeni zostali lokalni społecznicy i przedsiębiorcy, wśród nich KGW Duczki, STOWARZYSZENIE GOSPODYŃ WIEJSKICH w MYSZADŁACH, Anna I Artur Elsner, ?SMAK I AROMAT? Anna Langowska z Kobyłki oraz Anna Elsner (Wola Cygowska, gm. Poświętne).

Docenione zostały także najlepsze inicjatywy poprawiające jakość życia mieszkańców. Medal Pro Masovia otrzymał kapelmistrz orkiestry OSP Wyszków. Nagrody i wyróżnienia wręczyli marszałek Adam Struzik, członkini zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska oraz radny Leszek Przybytniak.

Jak mówi marszałek Adam Struzik, rozwój wsi zależy nie tylko od przyznawanych funduszy i budżetów, ale także od aktywności i pomysłowości mieszkańców.

? Każda z osób, które mogliśmy dziś nagrodzić, przyczynia się do rozwoju swojej małej ojczyzny, integrowania mieszkańców i dbania o dziedzictwo kulturowe. Gala, podczas której wręczyliśmy nagrody regionalnym producentom, kołom gospodyń wiejskich i sołectwom, pokazuje, że tereny wiejskie na Mazowszu tętnią życiem i rozwijają się w wielu dziedzinach ? dodaje marszałek.

Najlepsze inicjatywy w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw to program realizowany przez samorząd województwa od 2018 roku. Dzięki niemu sołectwa otrzymują wsparcie na nowe inwestycje lokalne, które polepszają jakość życia mieszkańców, np. remonty świetlic wiejskich, miejsca spotkań, siłownie plenerowe itp. Zgłoszeń dokonują gminy. W tegorocznej edycji wsparcie otrzymało aż 1276 sołectw. Pomoc finansowa z budżetu województwa wyniosła ponad 12,5 mln zł.

 ? Projekty realizowane w ramach MIAS są niezwykle różnorodna, ale łączy je jedno ? wszystkie poprawiają jakość życia lokalnej społeczności. Postanowiliśmy docenić te najbardziej oryginalne i innowacyjne, w których powstanie zaangażowali się okoliczni mieszkańcy. Ogromne znaczenie ma dla nas także czy inwestycja przyniosła spodziewane efekty ? podkreśla Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

W tym roku zgłoszenia mogły być nadsyłane w kategoriach ?Bezpieczne i przyjazne Sołectwo?, ?MIAS rekreacyjnie?, ?Odnowione Mazowsze?, ?MIAS folklorystycznie?, ?Doposażone Sołectwo? oraz ?MIAS Innowacyjnie?. Dodatkowo spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę Specjalną ? tytuł Sołectwa Gospodarnego, za projekt zrealizowany z dużym aktywnym udziałem mieszkańców. Łączna pula nagród w tym roku wyniosła aż 60.000 zł.

Wyjątkowe koła gospodyń i liderki wiejskie

Zaangażowane, gospodarne i przedsiębiorcze ? takie właśnie są członkinie kół gospodyń wiejskich na Mazowszu. Pokazuje to kolejny konkurs KSOW ?Koła Gospodyń Wiejskich ? wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie?. Podczas Mazowieckiej Gali Aktywizacji Obszarów Wiejskich wręczono nagrody także zwyciężczyniom tego konkursu.

Jak zauważa przewodniczący sejmikowej komisji rolnictwa i terenów wiejskich Leszek Przybytniak, działalność kół gospodyń aktywizuje nawet niewielkie lokalne społeczności.

? Bez ich zaangażowania wiele inicjatyw w mniejszych miejscowościach nie byłoby możliwe. Gospodynie i liderki wiejskie, które dziś nagradzamy, to osoby kreatywne i zaradne. Nie tylko dbają o zachowanie regionalnych tradycji, ale także integrują lokalną społeczność i mobilizują innych do działania ? dodaje.

W konkursie zwyciężyło KGW Kałuszyńskie Smaki z Kałuszyna (gm. Wieliszew), drugie miejsce przypadło Stowarzyszeniu Korniczanki ze Starej Kornicy (gm. Kornica), a trzecie KGW Rzeczniówek (gm. Rzeczniów) oraz KGW Optymiści z klasą z Ruszkowa (gm. Nasielsk). Kolejnych 8 kół otrzymało wyróżnienia. Zwycięskie koło otrzymało nagrodę w wysokości 7 tys. zł, a drugie i trzecie odpowiednio 5 tys. oraz 3 tys. zł. Wyróżnionych nagrodzono kwotą 1,5 tys.

Na tym jednak nie koniec nagród dla kół gospodyń wiejskich. Samorząd Mazowsza wyróżnił także liderki wiejskie ? kobiety, które swoją działalnością i zaangażowaniem dają prawdziwy przykład, jak można mobilizować lokalne społeczności i realizować ciekawe inicjatywy także w mniejszych miejscowościach.

Nagrodzone zostały:

 • I miejsce ? Renata Klaus (Goszczyn, pow. grójecki) ? 7.000 w tym 500 zł nagrody indywidualnej,
 • II miejsce ? Judyta Olszewska (Żeby-Wierzchlas, pow. ostrołęcki) ? 6.000 zł w tym 500 zł nagrody indywidualnej,
 • III miejsce ? Justyna Nowacka (Cieksyn, pow. nowodworski) ? 5.000 zł w tym 500 zł nagrody indywidualnej.

Przyznano także wyróżnienia (nagroda 1500 zł), które otrzymały: Anna Elsner (Wola Cygowska, pow. wołomiński), Zuzanna Baranowska-Lemmen (Klusek, pow. gostyniński), Elżbieta Semeniuk (Świniarów, pow. łosicki), Grażyna Połczyńska (Skrzynno, pow. przysuski), Anna Kosakowska (Łaziska, pow. miński), Teresa Więsik-Wilczek (Władzin, pow. otwocki), Danuta Woźniak (Zdziechów, pow. szydłowiecki) oraz Renata Ozóg (Łęg Kościelny, pow. płocki).

Producenci żywności docenieni

Mazowiecka wieś to także wyjątkowe, tradycyjne potrawy. Ich promocji i wyróżnieniu służy m.in. Konkurs o Laur Marszałka, który w tym roku był zorganizowany już po raz czternasty. Jego celem jest popularyzacja niezwykłych, a często zapomnianych smaków z różnych zakątków regionu. Do tegorocznej edycji zgłoszono 106 produktów wytwarzanych przez mazowieckich producentów, zarówno osoby indywidualne, jak i przedsiębiorców.

Nagrody zostały przyznane w ośmiu kategoriach, a oceny zgłoszeń dokonała komisja złożona z przedstawicieli Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zwycięzcy i wyróżnieni oprócz dyplomów otrzymali nagrody rzeczowe.

Ponadto specjalne wyróżnienie Perła 2021 trafiło do Gospodarstwa Pasiecznego ?Księżycowa Pasieka? Renaty Rudolf z Wólki Dworskiej (gm. Góra Kalwaria, pow. piaseczyński), laureata krajowego etapu konkursu ?Nasze Kulinarne Dziedzictwo ? Smaki Regionów? za miód pitny ?trójniak urzecki?.

Podczas gali przyjęto także do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze nowego członka, którym jest Piekarnia Hanna Milewska z Sońska (pow. ciechanowski). Rodzinne przedsiębiorstwo podtrzymujące tradycje rzemiosła piekarskiego i wypieku na naturalnym zakwasie jest laureatem wielu konkursów ? Lauru Marszałka, Perła 2019 czy nagrody Festiwalu Smaku w Grucznie.

Medal Pro Masovia dla kapelmistrza Orkiestry OSP Wyszków

Podczas gali marszałek Adam Struzik wręczył także medal Pro Masovia Franciszkowi Józefowi Bieganowskiemu, od 1985 roku pełniącego funkcję kapelmistrza orkiestry OSP Wyszków. Wyróżniony to utalentowany muzyk i wojskowy, dyrygent, aranżer, kompozytor i wychowawca młodzieży. Był także kapelmistrzem Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, z którą podczas oficjalnych uroczystości wielokrotnie witał królów, prezydentów, ambasadorów i inne wielkie osobistości świata polityki i kultury. Od lat animator i dobry duch wyszkowskiej kultury. W 2020 roku świętował 80 urodziny oraz jubileusz 35-lecia pracy z Młodzieżową Orkiestrą Dętą OSP Wyszków.

Medal ?Pro Masovia? jest okolicznościowym wyróżnieniem nadawanym za wybitne zasługi osobom oraz instytucjom, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub realizacją swoich zadań na rzecz województwa mazowieckiego przyczyniły się do rozwoju Mazowsza.

Pełna lista nagrodzonych

Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach  Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw

Kategoria: Bezpieczne i przyjazne Sołectwo (dla projektów dot. zagospodarowania terenu: zieleń publiczna i zadrzewienia, chodniki, oświetlenie, skwery, ogrodzenia, oznakowania drogowe, projekty dot. OSP, etc.).

 • I miejsce ? nagroda 5000 zł ? sołectwo Kępiste Borowe (gm. Zaręby Kościelne)
  Zadanie: ?Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą w Kępistach Borowych?
 • II miejsce ? nagroda 4000 zł ? sołectwo Podmarszczyn (gm. Dzierzążnia)
  Zadanie: ?Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Podmarszczyn?
 • III miejsce ? nagroda 3000 zł ? sołectwo Adamowo (gm. Joniec)
  Zadanie: ?Zakup i montaż solarnego oświetlenia drogowego w miejscowości Adamowo?
 • Wyróżnienie ? nagroda 2000 zł ? sołectwo Kępa Polska (gm. Bodzanów)
  Zadanie: ?Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Kępa Polska?

Kategoria: MIAS rekreacyjnie (projekty dot. budowy i wyposażenia placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk, altan i wiat ogrodowych).

 • I miejsce i nagroda 5000 zł ? sołectwo Łychów Michałówka (gm. Jasieniec)
  Zadanie: ?Budowa boiska piłkarskiego w miejscowości Michałówka?
 • II miejsce ? nagroda 4000 zł ? sołectwo Regów-Gongolina (gm. Baranów)
  Zadanie: ?Zagospodarowanie terenu w sołectwie Regów-Gongolina?
 • III miejsce ? nagroda 3000 zł ? sołectwo Antoniewo (gm. Ostrów Mazowiecka)
  Zadanie: ?Wyposażenie wiaty turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Antoniewo?
 • Wyróżnienie ? nagroda 2000 zł ? sołectwo Grzędy (gm. Tarczyn)
  Zadanie: ?Wspieranie aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie sołectwa Grzędy w zestawy mebli ogrodowych?
 • Wyróżnienie ? nagroda 2000 zł ? sołectwo Boby (gm. Pułtusk)
  Zadanie: ?Zagospodarowanie terenu wiejskiego wraz z elementami małej architektury w Bobach?
 • Wyróżnienie ? nagroda 2000 zł ? sołectwo Kulczyn (gm. Przyłęk)
  Zadanie: ?Zagospodarowanie działek nr 162/1, 162/2 z przeznaczeniem na plac rekreacji w miejscowości Kulczyn?
 • Wyróżnienie ? nagroda 2000 zł ? sołectwo Dębe Wielkie Wschód (gm. Dębe Wielkie)
  Zadanie pn.: ?Zakup i montaż zestawu zabawowego z ułożeniem bezpiecznego podłoża na działkach gminnych w sołectwie Dębe Wielkie Wschód?
 • Wyróżnienie ? nagroda 2000 zł ? sołectwo Brody (gm. Płońsk)
  Zadanie: ?Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Brody, gm. Płońsk?

Kategoria: Odnowione Mazowsze (remont budynków użyteczności publicznej ? świetlic, strażnic itd.)

 • I miejsce ? nagroda 5000 zł ? sołectwo Koszewnica (gm. Kotuń)
  Zadanie: ?Modernizacja świetlicy wiejskiej w Koszewnicy?
 • II miejsce ? nagroda 4000 zł ? sołectwo Dębe Małe (gm. Latowicz)
  Zadanie: ?Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębe Małe wraz z zagospodarowaniem otoczenia i zakupem wyposażenia?
 • III miejsce ? nagroda 3000 zł ? sołectwo Chustki (gm. Szydłowiec)
  Zadanie: ?Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej nr 192 w miejscowości Chustki, wykonanie poręczy przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.?
 • Wyróżnienie ? nagroda 2000 zł ? sołectwo Budy Kumińskie (gm. Jakubów)
  Zadanie: ?Remont budynku świetlicy wiejskiej w Budach Kumińskich, gm. Jakubów?

Kategoria : Doposażone Sołectwo (zakup wyposażenia świetlic wiejskich, remiz, bibliotek etc.)

 • Nagroda 4000 zł ? sołectwo Rogowo (gm. Bulkowo)
  Zadanie:
  ?Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogowo?

Kategoria: Sołectwo Gospodarne (nagroda za projekt z dużym aktywnym udziałem mieszkańców i ich pracę w czynie społecznym)

 • Nagroda 5000 zł ? sołectwo Koszewnica (gm. Kotuń)
  Zadanie: ?Modernizacja świetlicy wiejskiej w Koszewnicy?

Nagrodzeni w konkursie ?Koła Gospodyń Wiejskich ? wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie?

 

Przyznane miejsce Nazwa KGW Miejscowość Gmina Przyznana nagroda

w zł

1 KGW KAŁUSZYŃSKIE SMAKI KAŁUSZYN WIELISZEW 7000
2 STOWARZYSZENIE KORNICZANKI STARA KORNICA KORNICA 5000
3 KGW RZECZNIÓWEK RZECZNIÓWEK RZECZNIÓW 3000
3 KGW OPTYMIŚCI Z KLASĄ RUSZKOWO NASIELSK 3000
Wyróżnienie KGW DUCZKI DUCZKI WOŁOMIN 1500
Wyróżnienie KGW GOŹDZICZANKI GOŹDZIK GÓRZNO 1500
Wyróżnienie KGW GLINICE WIELKIE GLINICE WIELKIE WINNICA 1500
Wyróżnienie KGW HOŁOWIENKI HOŁOWIENKI SABNIE 1500
Wyróżnienie KGW SIEW ROSOSZA KOTUŃ 1500
Wyróżnienie KGW ŻDŻAR ŻDŻAR KOTUŃ 1500
Wyróżnienie KGW LUDWINÓW LUDWINÓW JAKUBÓW 1500
Wyróżnienie KGW ŁUZKI ŁUZKI ŁOSICE 1500

Konkurs na Najaktywniejszą liderkę obszarów wiejskich

I miejsce ?Renata Klaus (Goszczyn, gm. Goszczyn, pow. grójecki) ? 7.000 w tym 500 zł nagrody indywidualnej

II miejsce ?Judyta Olszewska (Żebry-Wierzchlas gm. Olszewo-Borki, pow. ostrołęcki) ? 6.000 zł w tym 500 zł nagrody indywidualnej

III miejsce ?Justyna Nowacka (Cieksyn, gm. Nasielsk, pow. nowodworski) ? 5.000 zł w tym 500 zł nagrody indywidualnej

Wyróżnienia (nagroda 1500 zł):

Anna Elsner (Wola Cygowska, gm. Poświętne, pow. wołomiński), Zuzanna Baranowska-Lemmen (Klusek, gm. Gostynin, pow. gostyniński), Elżbieta Semeniuk (Świniarów, gm. Łosice, pow. łosicki), Grażyna Połczyńska (Skrzynno, gm. Wieniawa, pow. przysuski), Anna Kosakowska (Łaziska, gm. Jakubów, pow. miński), Teresa Więsik-Wilczek (Władzin, gm. Kołbiel, pow. otwocki), Danuta Woźniak (Zdziechów, gm. Szydłowiec, pow. szydłowiecki) oraz Renata Ozóg (Łęg Kościelny, gm. Drobin, pow. płocki).

Konkurs o Laur Marszałka

Grupa A ? Producenci indywidualni

WYROBY PIEKARNICZE

 • ZOFIA WÓJCIK z miejscowości POSIADAŁY, gmina CEGŁÓW, powiat MIŃSKI za CHLEB ORZECHOWY

Wyróżnienie:

 • STOWARZYSZENIE GOSPODYŃ WIEJSKICH w MYSZADŁACH, gmina JADÓW, powiat WOŁOMIŃSKI za CHAŁKĘ JADOWSKĄ NA WIEJSKIM MAŚLE

 

WYROBY CUKIERNICZE

 • KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH w TYMIANKACH – BUCIACH z miejscowości TYMIANKI – BUCIE, gmina BOGUTY PIANKI, powiat OSTROWSKI za TORT ORZECHOWY

Wyróżnienie:

 • KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH KAMYKI w KAMIONCE, gmina JAKUBÓW, powiat MIŃSKI za PIANKOWĄ BEZĘ

 

PRZETWORY MIĘSNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

 • MONIKA TYMIŃSKA z miejscowości TYMIANKI – ADAMY, gmina BOGUTY PIANKI, powiat OSTROWSKI za PASZTET Z KRÓLIKA

Wyróżnienie:

 • KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH ?GOŹDZICZANKI? w GOŹDZIKU, gmina GÓRZNO, powiat GARWOLIŃSKI za GOŹDZIKOWE KIEŁBASKI

 

RYBY I PRZETWORY RYBNE

 • KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH ?KOBYLANKI? z miejscowości KOBYLNICA, gmina MACIEJOWICE, powiat GARWOLIŃSKI za produkt KOBYLNICKI SZCZUPAK W BIAŁEJ ZALEWIE

 

OWOCE, WARZYWA, PRZETWORY OWOCOWE I WARZYWNE, PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO

 • DARIUSZ MARCINOWSKI z miejscowości RADZIWIŁŁÓW MAZOWIECKI, gmina PUSZCZA MARIAŃSKA, powiat ŻYRARDOWSKI za OCET ŚLIWKOWY Z RADZIWIŁŁOWA

 

PRODUKTY MLECZARSKIE

 • DOROTA DYGA z miejscowości GĄSIOROWO, gmina SEROCK, powiat LEGIONOWSKI za SER ŻÓŁTY Z KOZIERADKĄ

Wyróżnienie:

 • ŚRÓDBORSKA MANUFAKTURA SERÓW ZE ŚRÓDBORZA, gmina GLINOJECK, powiat CIECHANOWSKI za SER OWCZY DOJRZEWAJĄCY ? HARCERZ

 

MIODY

 • PRZEMYSŁAW GÓRLICKI z miejscowości PAWŁOWO, gmina CHLEWISKA, powiat SZYDŁOWIECKI za MIÓD SPADZIOWY

Wyróżnienie:

 • MAREK SIULERZYCKI PASIEKA MIODOWEGO MARKA z SEROCKA, powiat LEGIONOWSKI za MIÓD FACELIOWY

 

NAPOJE

 • ANNA I ARTUR ELSNER z miejscowości WOLA CYGOWSKA, gmina POŚWIĘTNE, powiat WOŁOMIŃSKI za WINO CHABROWE

Wyróżnienie:

 • MONIKA SOCZEWKA z miejscowości BESTWINY, gmina SIENNICA, powiat MIŃSKI za NALEWKĘ Z KWIATÓW CZARNEGO BZU

 

Grupa B ? Przedsiębiorcy

W KATEGORII WYROBY PIEKARNICZE

 • GMINNA SPÓŁDZIELNIA ?SAMOPOMOC CHŁOPSKA? ze SŁUBIC, powiat PŁOCKI za CHLEB ŻYTNI 100%

Wyróżnienie:

 • PIEKARNIA HANNA MILEWSKA PRZEDSIĘBIORSTWO W SPADKU z SOŃSKA, powiat CIECHANOWSKI za CHLEB ŻYTNI Z SUSZONYMI POMIDORAMI I CZOSNKIEM

W KATEGORII WYROBY CUKIERNICZE

 • ZAJĄC W KAPUŚCIE A. M. BROŃKA WYRÓB CIASTA DROŻDŻOWEGO z WARSZAWY za CIASTO DROŻDŻOWE Z KRUSZONKĄ ZAJĄC W KAPUŚCIE

Wyróżnienie:

 • STARA LODZIARNIA KLAUDIA SZYMANIK z SOKOŁOWA PODLASKIEGO za LODY TRADYCYJNE

PRZETWORY MIĘSNE, PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

 • ZAKŁADY MIĘSNE SOMIANKA z SOMIANKI, powiat WYSZKOWSKI za KURPIOWSKĄ POLĘDWICĘ DOJRZEWAJĄCĄ

Wyróżnienie:

 • BALCERCZYK EDWARD MASARNIA-MYSZYNIEC z MYSZYŃCA, powiat OSTROŁĘCKI za KURPIOWSKĄ POLĘDWICĘ DOJRZEWAJĄCĄ
 • ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY ?SEKRET SMAKU? JOANNA GRONOWSKA z KARNIEWA, powiat MAKOWSKI za PASZTET Z GĘSI

RYBY I PRZETWORY RYBNE

 • GOSPODARSTWO ROLNE PIOTR DEC z GRZEGORZEWIC gmina ŻABIA WOLA, powiat GRODZISKI za produkt PRZYSMAK CYSTERSÓW

OWOCE, WARZYWA, PRZETWORY OWOCOWE I WARZYWNE, PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO

 • GOSPODARSTWO ?POD JASTRZĘBCEM? ANDRZEJ CIOŁKOWSKI z IŁOWA, powiat SOCHACZEWSKI za SYROP BURACZANY Z IŁOWA

Wyróżnienie:

 • ZIELONO MI AGNIESZKA JAROSIŃSKA z miejscowości GRZĘDY, gmina TARCZYN, powiat PIASECZYŃSKI za BORÓWKĘ AMERYKAŃSKĄ KONFITURĘ Z KWIATEM LAWENDY
 • STOWARZYSZENIE ?WITAMINA DUCHA? z BRUDZENIA DUŻEGO, powiat PŁOCKI za WITAMINĘ DUCHA ? OLEJ RZEPAKOWY TŁOCZONY NA ZIMNO
 • ?SMAK I AROMAT? ANNA LANGOWSKA z KOBYŁKI, powiat WOŁOMIŃSKI za TRUSKAWKI Z AMARETTO

 

PRODUKTY MLECZARSKIE

 • OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA w SIEDLCACH za SER MOZZARELLA

NAPOJE

 • DZILIŃSKI, RAFAŁ DZILIŃSKI z CIECHANOWA za NALEWKĘ Z JAGODY KAMCZACKIEJ 18%

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.