LIII sesja Rady Miasta Ząbki

sesja Rady Miasta Ząbki

LIII sesja Rady Miasta odbędzie się  26 stycznia 2022 roku,  o godzinie  8:30 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Przyjęcie porządku sesji.

3.    Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2022.

4.    Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2022 2036.

5.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul. Nowa)

6.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul. Wolności).

7.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul. Wolności)

8.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. (PSG ul. Andersena)

9.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. (każdocz.wł. ul.Andersena)

10.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. (ul. Szwoleżerów)

11.    Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. (Drewnica)

12.    Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. (ul. Szkolna)

13.    Uchwała w sprawie zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projektów uchwał:

  • -zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z miejsc parkingowych na drogach wewnętrznych i parkingach stanowiących własność Miasta Ząbki oraz wysokości opłat za to korzystanie
  • -zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.

14.    Dyskusja w sprawie propozycji upamiętnienia zasłużonego mieszkańca Ząbek.

15.    Informacja Burmistrza o działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz pytania, wnioski i oświadczenia radnych.

16.    Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z realizacji funkcji od ostatniej sesji Rady.

17.    Zamknięcie sesji.

 

Więcej informacji z Ząbek

Jak bez problemów pobrać bilet zerowy i parkować bezpłatnie w SPP w Ząbkach

W związku z wprowadzeniem w Ząbkach stref płatnego parkowania pod koniec marca i w kwietniu było bardzo duże zainteresowanie wyrobieniem karty mieszkańca. Przybyło [...]
0 komentarzy
Praca w Referacie Inwestycji UM Ząbki

Pracuj w Referacie Inwestycji UM Ząbki

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza nabór na stanowisko inspektor lub podinspektor w Urzędzie Miasta Ząbki w Referacie Inwestycji. I. Wymagania niezbędne: 1.spełnienie wymagań określonych [...]
0 komentarzy

Ząbki – pamiętaj o drugiej racie płatności za zezwolenie

II. ratę za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2022 należy wpłacić do dnia   31.05.2022 r. na rachunek Urzędu Miasta Ząbki [...]
0 komentarzy
Ząbki - konkurs dla organizacji pozarządowych

Ząbki – konkurs dla organizacji pozarządowych

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI w dniu 6 maja 2022 r.ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. [...]
0 komentarzy
konkursu Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę

Ząbki zwycięzcą konkursu Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę

W Konkursie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 gmina miejska Ząbki zajęła I miejsce  [...]
0 komentarzy

Oddaj krew w Ząbkach

8 maja  w godz. 9:00-14:00 przed Miejskim Centrum Sportu w Ząbkach (pływalnia), przy ul. Słowackiego 23. odbędzie się kolejna akcja poboru krwi.   [...]
0 komentarzy
Praca w Referacie Inwestycji UM Ząbki

Praca w Referacie Inwestycji UM Ząbki

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza nabór na stanowiska w Urzędzie Miasta Ząbki inspektor / podinspektor w  Referacie Inwestycji oraz główny specjalista w Referacie Inwestycji. [...]
0 komentarzy

Opiekun skwerów poszukiwany

Burmistrz Miasta Ząbki poszukuje osoby chętnej do pracy w charakterze opiekuna skwerów przy ul. Powstańców i ul. Gałczyńskiego. Zakres wykonywanych zadań: czynności porządkowe [...]
0 komentarzy
Lokatorze, Ty też jesteś mieszkańcem Ząbek

Lokatorze, Ty też jesteś mieszkańcem Ząbek

Wynajmujesz dla siebie mieszkanie w Ząbkach i faktycznie tu mieszkasz?  Rozlicz PIT w Urzędzie Skarbowym w Wołominie, podaj swój ząbkowski adres zamieszkania i [...]
0 komentarzy
Awaryjne zamknięcie przejazdów

Awaryjne zamknięcie przejazdów i przejść

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Warszawie informuje, że w związku z awaryjną naprawą przejazdu w ciągu ulicy Kolejowej na [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.