Liryki o Niepodległej

Regulamin VIII Powiatowego Konkursu Literackiego „Liryki o Niepodległej”. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum. Finał i wręczenie nagród odbędzie się w MOK Kobyłka ul. Jana Pawła 22 w dniu 11 listopada 2007 o godz. 16.00.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum:

  1. Kat. I klasy 4-6 szkół podstawowych

    Kat. II klasy 1-3 gimnazjum

  2. Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach:

Etap pierwszy: eliminacje gminne w placówkach kultury Porozumienia Domów i Ośrodków Kultury Powiatu Wołomińskiego, przeprowadzone do dnia 02.11.2007. Placówki Porozumienia przesyłają do MOK Kobyłka wyniki eliminacji w nieprzekraczalnym terminie do 8 listopada 2007r. Do finału kwalifikuje się trzech (tylko) najlepszych uczestników w każdej kategorii, z danego Ośrodka Etap drugi : finał i wręczenie nagród odbędzie się w MOK Kobyłka ul. Jana Pawła 22 w dniu 11 listopada 2007 o godz. 16.00

Wymagania:

1 – prace muszą być związane z tematem odzyskania Niepodległości przez Polskę.

2 – należy nadesłać, w terminie do 31.10.06, do najbliższej placówki kultury, dwa wiersze.

3 – w kategorii gimnazjum jeden z nadesłanych wierszy musi zawierać rymy,

4 – wiersze należy przysyłać wydrukowane lub w formie maszynopisu,

5 – do prac należy dołączyć formularz zgłoszeniowy od organizatora

Prace finałowe oceniane będą przez niezależne Jury, powołane przez MOK Kobyłka i złożone z poetów i krytyków literackich, zrzeszonych w Związku Literatów Polskich.

Uwaga!!!

organizatorzy konkursu zwracają się z prośbą o przestrzeganie terminów nadsyłania prac. prace niezgodne z wymaganiami regulaminu nie będą brane pod uwagę.