LOWE w Gminie Jadów

Gmina Jadów otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Jadów w ramach projektu pn. ?Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych?, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gmina zawarła umowę z Towarzystwem Amicusz Białegostoku, organizacją z wieloletnim doświadczeniem w branży szkoleniowej i edukacyjnej, które realizuje projekt Nr POWR.02.14.00-00-1001/19. Wysokość grantu na LOWE w Gminie Jadów wynosi 175 tys. zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Urlach -Partnera Wiodącego, w szerokim partnerstwie z placówkami oświatowymi, organem prowadzący szkołę, lokalnymi instytucjami i organizacjami społecznymi. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest edukacja i aktywizacja osób dorosłych z gminy Jadów. Główne cele LOWE w Gminie Jadów:

  • *zwiększenie udziału dorosłych w edukacji, poprzez uaktywnienie i zaangażowanie osób dotychczas biernych  edukacyjnie z wykorzystaniem zasobów partnerów.
  • efektywne rozwiązywanie problemów społecznych wynikających z niskiego poziomu kompetencji kluczowych na podstawie działań LOWE.
  • *kształcenie i wzmacnianie kompetencji kluczowych oraz umiejętności społecznych osób dorosłych, które można wykorzystać na rynku pracy, w życiu osobistym, w rodzinie, w środowisku, w aktywnym uczestnictwie w realizacji inicjatyw społecznych.

Cele będą realizowane poprzez budowanie i rozwój współpracy i partnerstwa LOWE z otoczeniem społecznym i gospodarczym, w tym np. z pracodawcami, rodzicami, szkołami, z sołectwami, z instytucjami rynku pracy, kultury, wsparcia rodziny, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, sportu. W ramach działań projektu przeprowadzone zostaną darmowe szkolenia, warsztaty, wydarzenia społeczno-kulturalne, wyjazdy zorganizowane, inne aktywności dla osób dorosłych, w tym rodziców lub opiekunów dzieci realizujących obowiązek szkolny.  Aktywności prowadzone będą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Urlach oraz w innych miejscach w gminy Jadów, w tym w Gminnym Ośrodku Kultury, Bibliotece Publicznej i jej filiach , świetlicach wiejskich oraz w plenerze.

LOWE to ogromna szansa dla wszystkich dorosłych mieszkańców  gminy na skorzystanie z darmowej oferty w celu kształcenia i wzmacniania tzw. kompetencji kluczowych oraz umiejętności społecznych. Jednym z pierwszych działań LOWE Urle jest opracowanie diagnozy, zbadania potrzeb lokalnej społeczności, która pozwoli na bardziej szczegółowe określenie kierunku działania LOWE.

Obraz Rudy and Peter Skitterians z Pixabay

Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji z Gminy Jadów

95-lecie OSP Myszadła i OSP Starowola

95-lecie OSP Myszadła i OSP Starowola

6 maja odbyły się uroczystości 95-lecie OSP Myszadła i OSP Starowola. Zapraszamy do obejrzenia relacji wideo z tego doniosłego wydarzenia przygotowanej przez Marka [...]
0 komentarzy

Rekonstrukcja historyczna – potyczki Powstania Styczniowego w Jadowie

16 kwietnia w Jadowie odbyły się uroczyste obchody 160. Rocznicy Powstania Styczniowego. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św., po której kolumna sztandarów, rekonstruktorów i [...]
Jeden komentarz

Potyczki Powstania Styczniowego w Jadowie

16 kwietnia w Jadowie odbyły się uroczyste obchody 160. Rocznicy Powstania Styczniowego. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św., po której kolumna sztandarów, rekonstruktorów i [...]
0 komentarzy

Powstaje most w Kurach na rzece Cienka w Gminie Tłuszcz

Jeśli wybieracie się z gmin centralnych powiatu wołomińskiego w kierunku Strachówki czy Jadowa lub z tych miejscowości chcecie dotrzeć do Wołomina, Kobyłki, Zielonki [...]
0 komentarzy
Nowy wóz gaśniczy dla OSP Jadów

Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy dla OSP Jadów

Strażacy z Jadowa mają nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Uzupełni on dwa średnie samochody gaśnicze które znajdowały się dotychczas na wyposażeniu jednostki. Nowy wóź [...]
0 komentarzy
Skarb krzyżacki w Jadowie

Krzyżacki skarb w Jadowie

Członkowie Jadowskiego Stowarzyszenia Historycznego znaleźli na terenie Jadowa 18 srebrnych krzyżackich monet z drugiej połowy XIV wieku. Prawdopodobnie jest to największy krzyżacki skarb [...]
0 komentarzy

Jadów zostanie miastem?

Na  uroczystej Sesji Gminy Jadów radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów. Warto wspomnieć, że [...]
Jeden komentarz
nagrody Super Samorząd

Organizacja z powiatu wołomińskiego nominowana do nagrody Super Samorząd

Jadowskie Stowarzyszenie Historyczne i Wójt Gminy Jadów nominowani do nagrody Super Samorząd. Nominację dostali za działania wokół lokalnej historii Szkotów w Jadowie. Już [...]
0 komentarzy
W Zespole Szkół w Mokrej Wsi powstaną klasy integracyjne

W Zespole Szkół w Mokrej Wsi powstaną klasy integracyjne

Aby  zapewnić dzieciom z niepełnosprawnością, jak najlepsze warunki do rozwoju, z inicjatywy Burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka oraz Zastępcy Burmistrza Waldemara Banaszka od 1 [...]
0 komentarzy

Myszadła najaktywniejszym sołectwem na Mazowszu

Sołectwo Myszadła zajęło III miejsce i wygrało w konkursie 3 tysiące złotych, które zostaną przeznaczone na potrzeby wsi. Uroczyste wręczenie symbolicznego czeku oraz [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.