LVI sesja Rady Miasta Kobyłka

LIII Sesja Rady Miasta Kobyłka

VI sesja Rady Miasta Kobyłka odbędzie się w dniu 28 listopada 2022r. o godzinie 13:30 w trybie stacjonarnym na sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Kobyłka przy ul. Wołomińskiej 1.

Proponowany porządek LVI sesji Rady Miasta Kobyłka:

1. Otwarcie LVI sesji Rady Miasta.

2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad oraz zatwierdzenie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Wicher

w Kobyłce imienia Andrzeja Wiśniewskiego.

4. Współpraca z Powiatem w zakresie budowy i remontów dróg powiatowych.

5. Zatwierdzenie protokołu z LIV sesji Rady Miasta.

6. Zatwierdzenie protokołu z LV sesji Rady Miasta.

7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.

8. Postulaty, wnioski i oświadczenia radnych.

9. Pytania od mieszkańców.

10. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Kobyłka z działalności między sesjami.

11. Informacja nt. funkcjonowania Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o.-wykonane inwestycje, analiza wykorzystania środków budżetowych w latach 2020-2021 na działalność spółki, plany rozwojowe spółki na 2022r., źródło finansowania spółki.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2022 – 2033.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2022.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu promocji zdrowia polegającego na zapobieganiu chorobom i urazom w szkołach prowadzonych przez Miasto Kobyłka i udzielania dotacji na jego realizację

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2023.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kobyłki.

20. Zamknięcie LVI Sesji Rady Miasta Kobyłka.

Przewodniczący Rady Miasta Kobyłka

Konrad Kostrzewa

 

Więcej informacji z Kobyłki

Ząbki - podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Kobyłka – doręczanie decyzji podatkowych

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta w Kobyłce informuje, że pracownicy Urzędu w dniach 27 stycznia – 27 lutego 2023 r. będą jak [...]
0 komentarzy
Przerwy w dostawie wody

Planowana przerwa w dostawie wody na terenie gminy Wołomin oraz w Kobyłce

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie informuje, że w związku z realizacją prac remontowanych na Stacji Uzdatniania Wody „Graniczna” planowana jest kilkugodzinna przerwa [...]
0 komentarzy
Kobyłka - teren budowy PKP PLK - wyłączony z użytkowania

Kobyłka – teren budowy PKP PLK – wyłączony z użytkowania

W Kobyłce trwa budowa dwóch wiaduktów drogowych w ulicy Warszawskiej i ul. Granicznej oraz tunelu pod torami w śladzie ul. Orszagha. Wykonawca inwestycji [...]
0 komentarzy
WOŚP w Kobyłce

WOŚP w Kobyłce

31. FINAŁ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  odbędzie się 29 stycznia 2023 roku (niedziela) w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 3 im. [...]
0 komentarzy

LIX sesja Rady Miasta Kobyłka

LIX sesja Rady Miasta Kobyłka odbędzie się w dniu 23 stycznia 2023 roku o godzinie 14:30. Sesja odbędzie się stacjonarnie w Sali Konferencyjnej Urzędu [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.