LX sesja Rady Miasta Ząbki

Praca w Referacie Inwestycji UM Ząbki

LX sesja Rady Miasta Ząbki odbędzie się dnia 22 czerwca 2022  roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Transmisja obrad na kanale Miasta Ząbki:

https://transmisjaobrad.info/channels/3/miasto-zabki

Porządek obrad:

 • Otwarcie sesji.
 • Przyjęcie porządku sesji.
 • Przyjęcie protokołów z LVIII i LIX sesji Rady Miasta Ząbki.
 • Debata nad raportem o stanie Miasta Ząbki za 2021 r.
 • Uchwała w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2021.
 • Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Ząbki za rok 2021.
 • Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2021.
 • Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2022.
 • Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2022?2036.
 • Uchwała w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Ząbki na rok szkolny 2022/2023.
 • Uchwała w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Ząbki zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2022/2023.
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
 • Informacja Burmistrza o działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz pytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 • Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z realizacji funkcji od ostatniej sesji Rady.
 • Zamknięcie sesji.

 

Więcej informacji z Ząbek

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia terenu po „Gazomontażu” w Ząbkach

Znane są już wyniki konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia terenu po „Gazomntażu” przy ul. Piłsudskiego 101. W załączeniu raport z przeprowadzonych konsultacji oraz [...]
0 komentarzy

Głosowanie na projekty do budżetu obywatelskiego już wkrótce

Już wkrótce mieszkańcy Ząbek w głosowaniu wybiorą zadania do budżetu obywatelskiego, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku. W tym roku mieszkańcy złożyli 26 [...]
0 komentarzy

Zaproszenie na obchody 102.rocznicy Bitwy Warszawskiej w Ząbkach

Burmistrz Miasta Ząbki zaprasza Mieszkańców Ząbek na obchody 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Ząbkach, które odbędą się w dniu 13 sierpnia br. (sobota). [...]
0 komentarzy

Komunikat Biura Strefy Płatnego Parkowania w Ząbkach

Kontrolerzy SPP w Ząbkach, każdego dnia funkcjonowania strefy płatnego parkowania wykonują rzetelnie i uczciwie swoje obowiązki codziennej kontroli uiszczania opłat, na każdym wyznaczonym [...]
0 komentarzy

Ząbki – trwa budowa tężni solankowej w Parku Miejskim im. Szuberta

W Parku Miejskim im. Szuberta w Ząbkach trwa budowa tężni solankowej, w ramach realizacji projektu pt. Zielona przestrzeń – rozwój i modernizacja terenów zieleni [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.