LXII Sesja Rady Miasta Kobyłka

 LXII Sesja Rady Miasta Kobyłka  odbędzie się 27 marca 2023 r. o godzinie 14:30 w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta Kobyłka przy ul. Wołomińskiej 1.

Proponowany porządek LXII sesji Rady Miasta Kobyłka

 1. Otwarcie LXII  sesji Rady Miasta.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad oraz zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z LVII uroczystej sesji Rady Miasta Kobyłka.
 4. Zatwierdzenie protokołu z LX sesji Rady Miasta Kobyłka.
 5. Zatwierdzenie protokołu z LXI sesji Rady Miasta Kobyłka.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 7. Postulaty, wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Pytania mieszkańców.
 9. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Kobyłka z działalności między sesjami.
 10. Funkcjonowanie MSPZOZ Kobyłka – pod względem zabezpieczenia usług medycznych i specjalistycznych mieszkańców Kobyłki – informacja o kontraktach z NFZ na 2023 r. i realizacji kontraktów za 2022 r.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2023 – 2041.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2023.
 13. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Kobyłce.
 14. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Kobyłce przy ul. Wincentego Witosa.
 15. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kobyłce przy ul. Leopolda Staffa.
 16. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kobyłce przy ul. Zacisznej.
 17. Rozpatrzenia projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kobyłce przy ul. Wygonowej.
 18. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przeznaczonych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom korzystającym z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
 19. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kobyłka w 2023 roku.
 20. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Kobyłka na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Miasta Kobyłka.
 21. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji w ramach dofinansowania z programu „Mazowsze dla czystego ciepła 2023” dla mieszkańców Kobyłki.
 22. Zamknięcie LXII Sesji Rady Miasta Kobyłka.

 

Więcej informacji z Kobyłki

Kobyłka - Wybory Ławników Sądowych

Kobyłka – Wybory Ławników Sądowych

Zgodnie z Art. 162 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2023 [...]
0 komentarzy
Nadanie Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kobyłce imienia Stanisława Szpotańskiego

Nadanie Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kobyłce imienia Stanisława Szpotańskiego

W piątek 2 czerwca podczas uroczystej sesji Rady Miasta Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała imię Stanisława Szpotańskiego, a ulica obok Szkoły nr 3 nazwę [...]
0 komentarzy
Kolejne sukcesy mieszkanki Kobyłki - Weroniki Zdunek

Kolejne sukcesy mieszkanki Kobyłki – Weroniki Zdunek

W miniony weekend Mieszkanka Kobyłki Weronika Zdunek na Międzynarodowym Turnieju Carpathia Cup Karate w Rzeszowie zdobyła 2 miejsce w kumite i 3 miejsce [...]
0 komentarzy
Radzymin i Kobyłka wyróżnione w rankingu Perły Samorządu 2023

Radzymin i Kobyłka wyróżnione w rankingu Perły Samorządu 2023

W trakcie kongresu Perły Samorządu 2023 wyróżnienia uzyskali reprezentanci powiatu wołomińskiego – Radzymin i Kobyłka. Kongres i ranking Perły Samorządu jest organizowany przez [...]
0 komentarzy
Uroczysta sesja Rady Miasta Kobyłka

Uroczysta sesja Rady Miasta Kobyłka

Rada Miasta Kobyłka zaprasza na Uroczystą Sesję Rady Miasta Kobyłka w piątek 02.06.2023 o godzinie 13.30 w auli Szkoły Podstawowej nr 3 w [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.