LXII Sesja Rady Miasta Zielonka

Zielonka - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

LXII Sesja Rady Miasta Zielonka odbędzie się 30 października 2023 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w Urzędzie Miasta Zielonka – ul. Lipowa 5.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LX Sesji Rady Miasta Zielonka.
 3. Przyjęcie protokołu z LXI Sesji Rady Miasta Zielonka.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zielonka o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zielonka z działalności w okresie międzysesyjnym:
  a) informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych;
  b) sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności gminnych i udzielonych ulg w okresie od 01.01.2023 r. do 30.09.2023 r.
 6. Pojęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Miasta Zielonka. (Druk Nr 613)
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku do m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów”. (Druk Nr 614)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok. (Druk Nr 615)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Zielonka z organizacjami pozarządowymi w roku 2024. (Druk Nr 616)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych nauczania religii pomiędzy Miastem Zielonka a innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organami prowadzącymi szkoły i przedszkola. (Druk Nr 617)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. (Druk Nr 618)
 12. Zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Zamknięcie sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zielonka
/-/
Łukasz Jagliński

Sesja ma charakter otwarty.
Projekty uchwał dostępne są na stronie: www.bip.zielonka.pl – zakładka Rada Miasta.
Transmisje Sesji Rady Miasta odbywają się za pośrednictwem strony: www.zielonka.pl

Źródło: UM Zielonka

Więcej informacji z Zielonki

Zielonka - Piłkarskie mistrzostwa Powiatu w Zielonce

Piłkarskie mistrzostwa Powiatu w Zielonce

Na stadionie miejskim w Zielonce odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wołomińskiego w piłce nożnej, zorganizowane przez Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego we współpracy [...]
0 komentarzy
Zielonka - Gminny Program Rewitalizacji z pozytywną opinią Marszałka

Zielonka – Gminny Program Rewitalizacji z pozytywną opinią Marszałka

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Zielonka na lata 2023-2030 (GPR) został oficjalnie włączony do wykazu Programów Rewitalizacji Województwa Mazowieckiego. To oznacza możliwość ubiegania się [...]
0 komentarzy
Posiedzenia Komisji Rady Miasta Zielonka

Posiedzenie Komisji Rady Miasta Zielonka

24 kwietnia 2024 r. (środa) o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zielonka przy ul. Lipowej 5 odbędzie się połączone posiedzenie kilku [...]
0 komentarzy
Zielonka - Weekend pełen wydarzeń w Zielonce

Weekend pełen wydarzeń w Zielonce

Masz ochotę potańczyć? Potrzebujesz krzesła do swojego ogrodu? A może drzemie w tobie dusza prawdziwego artysty? Swoje zainteresowania możesz rozwjać już w ten [...]
0 komentarzy
Zielonka - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Zielonka – wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Burmistrz Miasta Zielonka podaje do publicznej informacji wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Z pełną treścią ogłoszenia można zapoznać się pobierając załączniki [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.