LXV sesja Rady Miasta Ząbki

Ząbki

28 września o godzinie 8:30 w UM Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, rozpocznie się LXV sesja Rady Miasta Ząbki.

Porządek obrad:

 • Otwarcie sesji.
 • Przyjęcie porządku sesji.
 • Przyjęcie protokołu z LXIII sesji Rady Miasta Ząbki.
 • Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ząbki w formie budżetu obywatelskiego.
 • Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2022.
 • Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2022‑2036.
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w Spółce Samorządowy Fundusz Zdrowia Sp. z o.o.
 • Uchwała w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. (ul. Brzozowa)
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. (ul. Sosnkowskiego)
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. (ul. I Brygady)
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. (ul. Piłsudskiego)
 • Uchwała w sprawie wyrażania zgody na ustanowienie służebności przesyłu. (ul. Graniczna)
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul. Batorego)
 • Uchwała w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
 • Uchwała w sprawie sprzedaży wyodrębnionych lokali mieszkalnych.
 • Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie i realizację współdziałania z Miastem Stołecznym Warszawa w wykonywaniu lokalnego transportu zbiorowego.
 • Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej w II półroczu 2022 r.
 • Uchwała w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki.
 • Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z fontanny miejskiej znajdującej się na terenie pasażu przy ul. Orlej w Ząbkach”.
 • Informacja Burmistrza o działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz pytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 • Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z realizacji funkcji od ostatniej sesji Rady.
 • Zamknięcie sesji.

PRZEWODNICZĄCY Rady Miasta Ząbki

Waldemar Stachera

Projekty uchwał na stronie BIP:

https://bip.zabki.pl/projekty-uchwal-przedlozone-radzie-miasta-lxiv-sesja-1#cnt

Transmisja obrad na kanale Miasta Ząbki transmisjaobrad.info

https://transmisjaobrad.info/channels/3/miasto-zabki

 

Więcej informacji z Ząbek

Marki - złóż wniosek o węgiel po preferencyjnej cenie

Ząbki – złóż wniosek o zakup, aby zamówić węgiel na preferencyjnych warunkach

Gmina Ząbki przystąpiła do zakupu węgla w ramach ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. W [...]
0 komentarzy
LXVIII sesja Rady Miasta Ząbki

Sesja Rady Miasta Ząbki

Najbliższa sesja Rady Miasta Ząbki odbędzie się dnia 30 listopada 2022 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10. Porządek obrad: Otwarcie sesji. [...]
0 komentarzy
PSZOK

Zmiana godzin pracy PSZOK W Ząbkach

Od dnia 1 grudnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ząbkach, przy ul. Zycha, będzie czynny [...]
0 komentarzy
odpady

Ząbki – zmiana metody ustalenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Od dnia 1 stycznia 2023 r., zgodnie z uchwałą Nr LXVI/602/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 października 2022 r. (Dz. Urz. z [...]
0 komentarzy
Ząbki - konkurs na nazwę dla pomnika przyrody

Ząbki – konkurs na nazwę dla pomnika przyrody

Sześć nowych pomników przyrody pojawi się w Mieście Ząbki. Jeden z nich nadal nie posiada imienia. Ogłaszamy więc konkurs na imię dla dębu [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.