LXVI Sesja Rady Miasta Zielonka

Urząd Miasta Zielonka będzie nieczynny.

LXVI Sesja Rady Miasta Zielonka odbędzie się dnia 31 stycznia 2024 r. (środa) o godz. 18:00 w Urzędzie Miasta Zielonka – ul. Lipowa 5.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LXIV Sesji Rady Miasta Zielonka.
 3. Przyjęcie protokołu z LXV Sesji Rady Miasta Zielonka.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zielonka z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności gminnych i udzielonych ulg w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.
 6. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miasta Zielonka.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2024.(Druk Nr 649)
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zielonka na lata 2024-2039.(Druk Nr 650)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030.(Druk Nr 651)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie „Wieloletniego Plany Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2024-2027”.(Druk Nr 652)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielonka na lata 2023-2030. (Druk Nr 653)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce. (Druk Nr 654)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej wynikającego z kontroli pod nazwą „Realizacja wydatków na zapewnienie transportu publicznego przez Miasto Zielonka w latach 2019-2022”. (Druk Nr 655)
 14. Informacja o przeprowadzonej kontroli pn.: „Kontrola realizacji uchwały w sprawie członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej”.
 15. Informacja o przeprowadzonej kontroli pn.: „Kontrola prawidłowości procesu zakupu działki przez Miasto Zielonka od Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonce przy ul. Wolności 2 pod mostek łączący Miejski Park Dębinki i osiedle.
 16. Zapytania, wnioski i oświadczenia Radnych.
 17. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta Zielonka
/-/
Andrzej Marek Grodzki

Sesja ma charakter otwarty. Projekty uchwał dostępne są na stronie: www.bip.zielonka.pl – zakładka Rada Miasta.
Transmisje Sesji Rady Miasta odbywają się za pośrednictwem strony: www.zielonka.pl

Źródło: UM Zielonka

Więcej informacji z Zielonki

Zielonka - zmiana godziny pracy PSZOK

Zielonka – zmiana godziny pracy PSZOK

18 kwietnia zmianie ulegną godziny pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zielonce.  W czwartek 18 kwietnia Punkt czynny będzie w godzinach 12:00-20:00. [...]
0 komentarzy
Zielonka - wnioski o dodatek osłonowy tylko do 30 kwietnia

Zielonka – wnioski o dodatek osłonowy tylko do 30 kwietnia

Jeszcze do 30 kwietnia przyjmowane będą wnioski o dodatek osłonowy, czyli świadczenie, którego celem jest łagodzenie skutków rosnących cen energii i gazu dla [...]
0 komentarzy
Półfinały ekstraligi unihokeja w Zielonce

Półfinały ekstraligi unihokeja w Zielonce

W najbliższą sobotę w OKiS rozegrany zostanie mecz nr 2 półfinału pomiędzy UKS Bankówka Zielonka a KS Gorący Potok Szarotka Nowym Targ. Na [...]
0 komentarzy
Zielonka - złoto i brąz zawodniczek judo

Zielonka – złoto i brąz zawodniczek judo

W międzynarodowych zawodach, które odbyły się na Litwie, sportowcy z Klubu Same Judo zdobyli aż 20 medali. Wśród najlepszych były dwie mieszkanki Zielonki. [...]
0 komentarzy
Zielonka - akcja porządkowania terenu wokół stawów

Zielonka – akcja porządkowania terenu wokół stawów

Spacery na świeżym powietrzu, sport pośród uroków natury – to wszystko zapewniają Glinianki, ulubione miejsce spotkań i wypoczynku mieszkańców. Co roku na wiosnę Wędkarze [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.