LXVII sesja Rady Miasta Ząbki

Trwa przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego, w budynku trybuny miejskiej w Ząbkach przy ul. Juliusza Słowackiego 21

LXVII. sesja Rady Miasta odbędzie się 26 października 2022 roku o godz. 900 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z LXIV sesji Rady Miasta Ząbki.
 4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2022.
 5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2022‑2036.
 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej. (ul. Wolności)
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej. (ul. Zycha)
 8. Uchwała w sprawie wyrażania zgody na ustanowienie służebności gruntowej. (ul. Zycha)
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul. Podleśna)
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul. Piłsudskiego 617m2)
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul. Piłsudskiego 473 m2)
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul. Piłsudskiego 2260 m2)
 13. Uchwała w sprawie stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Mieście Ząbki.
 14. Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła.
 15. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz dokumentów potwierdzających dane w niej zawarte.
 16. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 17. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z miejsc parkingowych na drogach wewnętrznych i parkingach stanowiących własność Miasta Ząbki oraz wysokości opłat za to korzystanie.
 18. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.
 19. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen oraz ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w mieście Ząbki.
 20. Informacja Burmistrza o działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz pytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 21. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z realizacji funkcji od ostatniej sesji Rady.
 22. Zamknięcie sesji.

 

Więcej informacji z Ząbek

Mistrzostwo Polski Samorządowców w Tenisie Ziemnym dla Miasta Ząbki

Mistrzostwo Polski Samorządowców w Tenisie Ziemnym dla Miasta Ząbki

W dniach 7-9 czerwca 2024 r. na kortach Aqua Tur w Szczecinku rozegrane zostały XX Mistrzostwa Polski Samorządowców w Tenisie Ziemnym. W turnieju [...]
0 komentarzy
Ząbki - zmiana organizacji ruchu na ul. Harcerskiej

Ząbki – zmiana organizacji ruchu na ul. Harcerskiej

11 czerwca została wprowadzona nowa stała organizacja ruchu na ul. Harcerskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Westerplatte.  Ul. Harcerska będzie ulicą [...]
0 komentarzy
Ząbki - XXII Mistrzostwa w skokach na ścieżce

Ząbki – XXII Mistrzostwa w skokach na ścieżce

W Hali Szkoły Podstawowej Nr 2 w niedzielę 09.06.2024r.  odbyły się XXII Mistrzostwa Kensei w skokach na ścieżce. Imprezę honorowym patronatem objęła Małgorzata Zyśk [...]
0 komentarzy
Wołomin - bezpłatne przejazdy w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego

Ząbki – bezpłatna komunikacja w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie zarządzenia Nr 0050.59.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 czerwca 2024 r. w  dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca 2024 [...]
0 komentarzy
Ząbki - Umowa na remont drogi w ul. Stanisława Wyspiańskiego podpisana!

Ząbki – Umowa na remont drogi w ul. Stanisława Wyspiańskiego podpisana!

Została podpisana umowa na remont drogi w ul. Stanisława Wyspiańskiego. Zakończenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.