LXXXI sesja Rady Miasta Ząbki

Sesja Rady Miasta Ząbki

Najbliższa LXXXI sesja  Rady Miasta Ząbki odbędzie się 26 lipca 2023 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Transmisja obrad sesji rady dostępna będzie pod linkiem: https://transmisjaobrad.info/channels/3/miasto-zabki

Projekty uchwał znajdują się na stronie BIP: https://bip.zabki.pl/projekty-uchwal-przedlozone-radzie-miasta-lxxxi-sesja#cnt

Porządek obrad:

 • Otwarcie sesji.
 • Przyjęcie porządku sesji.
 • Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2023.
 • Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2023‑2036.
 • Uchwała w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 6 w Ząbkach.
 • Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakłady Opieki Zdrowotnej – Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za 2022 r.
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. (ul. Broniewskiego)
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. (ul. Wyszyńskiego)
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. (ul. 11 Listopada)
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. (ul. Batorego)
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul. Wigury)
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul. Nowej 377m)
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul. Sobieskiego)
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul. Nowa 198m)
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul. Piłsudskiego)
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. (ul. Jana Pawła II)
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. (ul. Radzymińskiej)
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. (ul. Parkowa)
 • Uchwała w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Ząbki zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2023/2024.
 • Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nagród sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.
 • Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. (Dąb Ronikiera)
 • Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. (Dąb Ząbek)
 • Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. (Jesion Agnieszka)
 • Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. (Wierzba Nina)
 • Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 • Uchwała w sprawie odmowy anulowania skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub najmu socjalnego lokalu. (K)
 • Uchwała w sprawie odmowy anulowania skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub najmu socjalnego lokalu. (L)
 • Uchwała w sprawie odmowy anulowania skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub najmu socjalnego lokalu. (G)
 • Uchwała w sprawie przekazania skargi według właściwości.
 • Informacja Burmistrza o działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz pytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 • Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z realizacji funkcji od ostatniej sesji Rady.
 • Zamknięcie sesji.

Transmisja obrad na Transmisjaobrad.info: https://transmisjaobrad.info/channels/3/miasto-zabki

Projekty uchwał na stronie BIP: https://bip.zabki.pl/projekty-uchwal-przedlozone-radzie-miasta-lxxxi-sesja#cnt

Więcej informacji z Ząbek

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

W dniach od 23 do 30 kwietnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego. Obszar Data rozpoczęcia Data zakończenie [...]
0 komentarzy
Małgorzata Zyśk zwycięża w II turze

Małgorzata Zyśk zwycięża w II turze

W II turze wyborów samorządowych w Ząbkach rywalizowały ze sobą dotychczasowa burmistrz miasta, Małgorzata Zyśk  i Edyta Kalata. Urzędująca burmistrz Ząbek, Małgorzata Zyśk [...]
0 komentarzy
Ząbki - od poniedziałku kolejny etap przebudowy Szwoleżerów

Ząbki – od poniedziałku kolejny etap przebudowy Szwoleżerów

Firma Dowbud-C II Sp. z o.o. Sp. k. realizująca na zlecenie Miasta Ząbki przebudowę środkowego odcinka ul. Szwoleżerów (odcinek od ul.Zielenieckiej do ul.Kościuszki) [...]
0 komentarzy
Ząbki - informacje dla wyborców II tura

Ząbki – informacje dla wyborców II tura

Ponowne głosowanie, II tura wyborów Burmistrza Miasta Ząbki,  będzie przeprowadzona w dniu 21 kwietnia 2024 r.  od godz. 700 do godz. 2100 w [...]
0 komentarzy
Bezpłatna komunikacja ząbkowska w dniu II tury wyborów 21.IV

Bezpłatna komunikacja ząbkowska w dniu II tury wyborów 21.IV

W dniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Miasta Ząbki w dniu 21 kwietnia 2024 r. (niedziela) przejazdy autobusami Ząbkowskiej Komunikacji Miejskiej będą bezpłatne dla [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.