LXXXIV sesja Rady Miasta Ząbki

Sesja Rady Miasta Ząbki

LXXXIV sesja Rady Miasta Ząbki  odbędzie się 27 września 2023 roku o godz. 900 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku sesji.
 3. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2023.
 4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2023‑2036.
 5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z miejsc parkingowych na drogach wewnętrznych i parkingach stanowiących własność Miasta Ząbki oraz wysokości opłat za to korzystanie.
 6. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul. Łodygowa)
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. (ul. Jana Pawła)
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej. (ul. Popiełuszki)
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej. (ul. Popiełuszki)
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. (ul. 11 Listopada)
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej. (ul. Powstańców)
 13. Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie zgody na stosowanie innej stopy procentowej dla rat niespłaconej części ceny sprzedaży nieruchomości.
 14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 15. Uchwała w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych.
 16. Informacja Burmistrza o działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz pytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z realizacji funkcji od ostatniej sesji Rady.
 18. Zamknięcie sesji.

 

Więcej informacji z Ząbek

Pożar przy ulicy Chełmżyńskiej, przy granicy z Ząbek

Dziś o godzinie 10:23 strażacy z OSP Ząbki  zostali skierowani do pożaru na terenie zakładu segregacji odpadów znajdującego się przy ulicy Chełmżyńskiej w [...]
0 komentarzy
Ząbki - Festiwal Dmuchańców w Parku Szuberta

Ząbki – Festiwal Dmuchańców w Parku Szuberta

Weekendowy Festiwal Dmuchańców w Parku Szuberta już w najbliższy weekend w godz. 12:00-17:00. Wstęp z Jestem z Ząbek – Karta Mieszkańca bezpłatny! Bez [...]
0 komentarzy
Gość Życia – Teresa Urbanowska zaprasza – Małgorzata Zyśk burmistrz Miasta Ząbki

Gość Życia – Teresa Urbanowska zaprasza – Małgorzata Zyśk burmistrz Miasta Ząbki

W programie „GOŚĆ ŻYCIA – Teresa Urbanowska zaprasza” rozmawialiśmy z Małgorzatą Zyśk, burmistrz Miasta Ząbki. O zasadach działania bonu żłobkowego, ząbkowskim budżecie obywatelskim, [...]
0 komentarzy
Ząbki - Kolejne nasadzenia zieleni

Ząbki – Kolejne nasadzenia zieleni

Na miejskich skwerach dzieje się! Uzupełniamy nasadzenia i naprawiamy rabaty, które się nie przyjęły lub zostały zniszczone w poprzednich latach. Zaczęliśmy od tawuł [...]
0 komentarzy
Ząbki - Wpłata II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Ząbki – Wpłata II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Urząd Miasta Ząbki przypomina o obowiązku dokonania opłaty (II raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2024 r.  Opłatę należy uiścić [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.