LXXXIV sesja Rady Miasta Ząbki

Sesja Rady Miasta Ząbki

LXXXIV sesja Rady Miasta Ząbki  odbędzie się 27 września 2023 roku o godz. 900 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku sesji.
 3. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2023.
 4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2023‑2036.
 5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z miejsc parkingowych na drogach wewnętrznych i parkingach stanowiących własność Miasta Ząbki oraz wysokości opłat za to korzystanie.
 6. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul. Łodygowa)
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. (ul. Jana Pawła)
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej. (ul. Popiełuszki)
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej. (ul. Popiełuszki)
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. (ul. 11 Listopada)
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej. (ul. Powstańców)
 13. Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie zgody na stosowanie innej stopy procentowej dla rat niespłaconej części ceny sprzedaży nieruchomości.
 14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 15. Uchwała w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych.
 16. Informacja Burmistrza o działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz pytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z realizacji funkcji od ostatniej sesji Rady.
 18. Zamknięcie sesji.

 

Więcej informacji z Ząbek

Miasto Ząbki ponownie liderem w powiecie wołomińskim!

Miasto Ząbki ponownie liderem w powiecie wołomińskim!

Ząbki po raz trzeci zostały uznane Liderem Powiatu Wołomińskiego według Rankingu Gmin, który organizowany jest przez Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Rankingi są corocznie przygotowywane [...]
0 komentarzy
Ponad 228 tys. na przebudowę skrzyżowania ul. Wolności i Piotra Skargi w Ząbkach

Ponad 228 tys. na przebudowę skrzyżowania ul. Wolności i Piotra Skargi w Ząbkach

Miasto Ząbki otrzymało kwotę 228 071,00 zł na przebudowę skrzyżowania dróg gminnych ul. Wolności i ul. Piotra Skargi w Ząbkach. Umowę podpisali dzisiaj [...]
0 komentarzy
Ząbki - Praca dla Referenta w Urzędzie Stanu Cywilnego

Ząbki – Praca dla Referenta w Urzędzie Stanu Cywilnego

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent lub referent w Urzędzie Miasta Ząbki (Urząd Stanu Cywilnego). I. Wymagania niezbędne: 1. Spełnienie [...]
0 komentarzy
Ząbki - wyprzedaż garażowa w Pasażu Orla już 2 grudnia!

Ząbki – wyprzedaż garażowa w Pasażu Orla już 2 grudnia!

Wyprzedaż garażowa odbędzie się 2 grudnia od godziny 10.00 do 14.00 (sobota) w pasażu przy ul. Orlej. Obowiązują zapisy dla Sprzedających chcących wziąć [...]
0 komentarzy
Sesja Rady Miasta Ząbki

Sesja Rady Miasta Ząbki

Najbliższa sesja Rady Miasta Ząbki odbędzie się w środę, 29 listopada 2023 r. w UM Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, o godzinie [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.