Marcin Kasenko – Jesteśmy dobrze przygotowani

Po ostatnim tragicznym wypadku na autostradzie w Berlinie, w którym zginęło wielu Polaków zadawaliśmy sobie pytanie: czy polskie służby są odpowiednio przygotowane do tego typu akcji? W Berlinie akcja przebiegła wzorowo, my również nie mamy się czego obawiać. W Klembowie zostały zorganizowane manewry, w których udział wzięły służby ratownicze z naszego powiatu, tym samym udowodniły, że są odpowiednio przygotowane na taką ewentualność.Na jednej, z głównych arterii Klembowa dochodzi do zderzenia cysterny z samochodem osobowym w wyniku, czego zbiornik ulega rozszszczelnieniu i wycieka z niego toksyczny ładunek. Zachodzi obawa, że dojdzie do skażenia pobliskiej rzeki. Na miejscu pojawiają się służby ratownicze. Dzięki szybkiej i sprawnej akcji, osoby uwięzione w samochodzie osobowym zostają uwolnione i przewiezione do szpitala, jednak dochodzi do wybuchu i pożaru. Ponieważ kierowca cysterny uciekł z miejsca zdarzenia, cysternę trzeba zabezpieczyć a nieznaną toksyczną zawartość przepompować do innej cysterny i nie dopuścić do dalszego wycieku.
Takie sceny można było zobaczyć w środę (6 października)na głównej drodze przebiegającej przez Klembów. Na szczęście był to jedynie scenariusz ćwiczeń służb powiatowych, realizowany pod kryptonimem ?OSA2010? przez Wdział Zarządzania Kryzysowego Starosty wołomińskiego
Miejsce zdarzenia oraz strefy w jego rejonie zabezpieczone zostały przez Policję pod nadzorem Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie podinsp. Roberta Makowskiego, akcję ratowniczo gaśniczą, polegającą na uwolnieniu osób uwięzionych w samochodzie, udzielenia im pierwszej pomocy, a także zabezpieczenia toksycznego wycieku przeprowadzili strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, przy udziale druhów ochotników Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie pod kierownictwem zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie mł. bryg. Bogdana Jarczewskiego. Zabezpieczenie pomocy medycznej nadzorował z-ca Dyrektora Szpitala w Wołominie Mirosław Harasimczuk. Za określenie toksyczności wyciekającego ładunku oraz odkażenie terenu odpowiadała drużyna Zespołu Ratownictwa Chemicznego z DJ Chemicals w Wołominie nadzorowana przez Bogdana Domagałę. Zniszczony wrak pojazdu oraz cysternę usunął zespół ratownictwa drogowego pod nadzorem Krzysztofa Zawadzkiego. Całość podejmowanych działań koordynował Starosta Maciej Urmanowski. Za realizację ćwiczeń odpowiedzialny był Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa, Paweł Kaczmarczyk.
Dla potrzeb zaistniałego zdarzenia rozstawiony został pneumatyczny namiot sztabowy gdzie Starosta zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w skład, którego wchodzili kierownicy poszczególnych służb. Na podstawie spływających meldunków podejmował kolejne działania i kierował akcją ratowniczą na miejscu zdarzenia.
Możnaby zadać pytanie, dlaczego teraz? Dlaczego cysterna z toksyczną Aniliną? I przede wszystkim, dlaczego Klembów? Otóż odpowiedź na te pytania są bardzo prozaiczne. Zdarzenia, do jakich doszło w ostatnim okresie na autostradzie pod Berlinem oraz wyciek toksycznego ługu na Węgrzech pokazują, iż służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo powinny stale być w pełnej gotowości i stale powinny doskonalić swoje umiejętności we wspólnym działaniu.
Dlaczego Anilina? Bo przez teren powiatu wołomińskiego rocznie przejeżdża blisko 800 ton tego bardzo toksycznego ładunku a jest to tylko jedna z wielu toksycznych substancji, jakie codziennie są przewożone przez teren całego powiatu.
Dlaczego Klembów? Bo cysterny z niebezpiecznymi ładunkami jeżdżą po terenie całego powiatu, jednakże to na terenie gminy Klembów, w Emilianowie znajduje się baza paliw, do której codziennie przyjeżdża setki cystern. Skażenie terenu będące wynikiem zdarzenia drogowego z udziałem cystern przewożących toksyczne ładunki zaraz po lokalnych powodziach i podtopieniach, to jedna z najbardziej prawdopodobnych sytuacji, z jaką możemy mieć do czynienia.
Sama akcja pokazała jak sprawnie potrafią zadziałać i współdziałać ze sobą służby Straży Pożarnej Państwowej i Ochotniczej, Policji, Pogotowia Ratunkowego, Inspekcji Sanitarnej i Weterynaryjnej, Zespołem Ratownictwa Drogowego, no i w tym przypadku przede wszystkim Drużyną Ratownictwa Chemicznego.
Wśród obserwatorów ćwiczeń powiatowych byli inspektorzy Zarządzania Kryzysowego ze wszystkich gmin, przedstawiciele WKU, PCPR, WIOŚ oraz przedstawiciele powiatów: wyszkowskiego, węgrowskiego i legionowskiego, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu wołomińskiego Burmistrz Zielonki – Adam Łossan, Burmistrz Kobyłki – Robert Roguski, a także gospodarz, wójt Gminy Klembów, – Kazimierz Rakowski, oraz zastępca Starosty – Ryszard Węsierski.
Po zakończeniu ćwiczeń odbyło się posiedzenie w urzędzie Gminy Klembów gdzie podsumowano i omówiono cały przebieg akcji. Przeprowadzone ćwiczenie pozwoliło wychwycić wszelkie niedociągnięcia i nieprawidłowości. Jednakże podstawowym wnioskiem było to, iż procedury jak współdziałanie poszczególnych służb biorących udział w ćwiczeniach wypadły pozytywnie i sprawdziły się. Bezsprzecznym pozostaje fakt, iż sytuację taką zawdzięczamy dzięki zaangażowaniu prezesa DJ Chemicals, Bogdana Domagały, który jest ekspertem w dziedzinie chemii, a prowadzona przez niego drużyna ratownictwa chemicznego dysponuje bazą zaplecza technicznego będącą ewenementem w skali województwa. Z pomocy i doświadczenia posiadanego przez Bogdana Domagałę korzystają nierzadko służby w kraju  i zagranicą.
Można, założyć, że służby powiatowe są dobrze przygotowane do działań w sytuacjach kryzysowych. Ideałem byłoby gdyby fakt ten udowadniany był jedynie w sferze ćwiczeń i treningów, a nie w rzeczywistych zdarzeniach.

Komentarze

komentarzy

Jedno przemyślenie nt. „Marcin Kasenko – Jesteśmy dobrze przygotowani

  1. Wszystko tak piękne się udało, tylko jest jeden problem, numer alarmowy 112 nie działa !!!! Służby w gotowości tylko jak się maja dowiedzieć że są potrzebne? Widziałem nie tak dawno nie ćwiczenia ale wypadek i nijak nie można było dodzwonić się do tych którzy mają ratować. Na ćwiczeniach wszystko się zgadza a życie pisze swoje scenariusze. Gratuluję optymizmu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.