Mareccy seniorzy biorą sprawy we własne ręce

herb_marki

Zakończyła się rekrutacja do nowego organu doradczego w mieście. Na zaproszenie  burmistrza odpowiedziało dziesięciu  reprezentantów środowisk seniorskich.

Marecka Rada Seniorów rozpocznie funkcjonowanie w marcu jako organ doradczy dla burmistrza i rady miasta. Zadaniem rady seniorów będą: integracja środowisk osób starszych oraz wzmacnianie i wspieranie udziału seniorów w życiu lokalnej społeczności. Do kompetencji członków rady należeć będzie m.in. opiniowanie programów zdrowotnych, monitorowanie potrzeb osób starszych oraz nawiązywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób starszych.
Powołanie Mareckiej Rady Seniorów jest następstwem warsztatów z udziałem mareckich seniorów, podczas których opracowano diagnozę potrzeb lokalnej społeczności 60+. Jesienią ubiegłego roku odbyło się kilka spotkań, na których seniorzy wspólnie uzgodnili zasady powołania i funkcjonowania Mareckiej Rady Seniorów. W listopadzie rada miasta dała zielone światło dla powołania rady seniorów przyjmując jej statut, a w lutym burmistrz ogłosił nabór kandydatów. Osoba chętna do pracy w radzie seniorów powinna mieć ukończone 60 lat oraz zebrać poparcie co najmniej dziesięciu mareckich seniorów. Na ogłoszenie odpowiedziało dziesięciu przedstawicieli środowisk seniorskich, którzy chcą mieć wpływ na kształtowanie polityki senioralnej w Markach. Obecnie trwa weryfikacja formalna zgłoszeń przez komisję wyborczą. Prace Mareckiej Rady Seniorów ruszą pełną parą w marcu.

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.