Marecki Budżet Obywatelski 2022

Marecki Budżet Obywatelski 2022

Burmistrz Miasta Marki zaprasza do udziału w pracach Zespołu ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. W skład zespołu wejdą przedstawiciele burmistrza, rady miasta, organizacji społecznych działających na terenie miasta oraz mieszkańcy.

Kandydatury mogą zgłaszać właściwe ciała statutowe organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Marki oraz pełnoletni mieszkańcy Marek niezrzeszeni w organizacjach pozarządowych działających na terenie miasta Marki. Zgłoszenia można dokonać do 1 marca do godz. 14:00 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który należy:

 • w wersji papierowej złożyć w kancelarii Urzędu Miasta Marki,
 • wysłać pocztą na adres Urzędu Miasta,
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Marki,
 • za pośrednictwem profilu ePUAP,
 • przesłać skan drogą elektroniczną na adres zdecyduj@marki.pl.

Każda organizacja pozarządowa może zgłosić do prac Zespołu jednego, pełnoletniego  kandydata.

Członkowie Zespołu swoją pracę wykonują nieodpłatnie. Wyłonienie dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz dwóch mieszkańców do udziału w pracach Zespołu nastąpi w drodze publicznego losowania, które odbędzie się 16 marca 2020 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Wydziału Promocji, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta Marki w Zespole Szkół nr 1 przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 96. Dopuszcza się losowanie bez udziału osób trzecich, transmitowane on-line na profilu Miasta Marki na portalu społecznościowym Facebook, w przypadku obostrzeń, które mogą zostać wprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z powodu ograniczeń wprowadzonych w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

Zadaniem Zespołu jest dbanie o prawidłowy przebieg konsultacji społecznych, zgodnie z Regulaminem Mareckiego Budżetu Obywatelskiego, w tym w szczególności: monitorowanie przebiegu akcji informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców Miasta uprawnionych do udziału w konsultacjach, wstępna weryfikacja formalna złożonych projektów zadań, wstępna ocena projektów zadań pod względem merytorycznym, przekazanie prawidłowych i pozytywnie ocenionych projektów zadań do kancelarii Urzędu, w celu weryfikacji, przez odpowiednie komórki organizacyjne, co do możliwości realizacji proponowanych zadań, po pozytywnej weryfikacji – ocena projektów zadań i podjęcie decyzji o dopuszczeniu ich do procedury głosowania, ocena procesu wdrażania Mareckiego Budżetu Obywatelskiego oraz przekazanie tej oceny Burmistrzowi.

Zespół ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego zostanie powołany zarządzeniem burmistrza na okres do 31 grudnia 2022 roku.

W 2021 roku w skład Zespołu ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego wchodzili:

 • Katarzyna Dąbrowska – przewodnicząca (przedstawiciel NGO),
 • Jolanta Buczyńska – Bobel (przedstawiciel NGO),
 • Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc (przedstawiciel rady miasta),
 • Andrzej Nadolski (przedstawiciel rady miasta),
 • Barbara Jóśko (mieszkaniec),
 • Waldemar Budziłek (mieszkaniec),
 • Ada Gajek- sekretarz (przedstawiciel burmistrza),
 • Dariusz Pietrucha (przedstawiciel burmistrza).

 

Więcej informacji z Marek

Budowa przepustu drogowego w Markach

Budowa przepustu drogowego w Markach

UM Marki ogłosił przetarg na wybudowanie przepustu drogowego przy skrzyżowaniu ulic Wołodyjowskiego i Wiśniowieckiego. Na oferty potencjalnych wykonawców czeka do 14 lipca (godz. [...]
0 komentarzy
Marki - budująco na Budowlanej

Marki – budująco na Budowlanej

Już nie ma śladu po budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Budowlanej. W tym miesiącu zakończyły się roboty, które mogły być zrealizowane m.in. dzięki [...]
0 komentarzy
Wakacyjna strefa w Parku Wolontariuszy

Wakacyjna strefa w Parku Wolontariuszy

Warsztaty, zajęcia sportowe, spotkanie ze zwierzętami, budowa makiety, święto holi – przy Sportowej w lipcu i sierpniu będzie się działo Nie każdy z [...]
0 komentarzy

Nocne Marki opanowały Marki

25 czerwca Marki stały się mekką biegaczy. Tego dnia zorganizowano już ósmą edycję imprezy pod nazwą Nocny Marek. Ponad pół tysiąca biegaczy i [...]
0 komentarzy
Rozpoczęło się asfaltowanie ulicy Hallera w Markach

Rozpoczęło się asfaltowanie ulicy Hallera w Markach

Rozpoczęło się asfaltowanie kolejnego odcinka ulicy Hallera. Wykonawca – firma Usługi Transportowe Budowlane i Drogowe Ireneusz Ziemiecki – ułożył warstwę wiążącą. Obecnie trwają [...]
0 komentarzy

Marecka biblioteka zmienia weekendowe plany

Z przyczyn niezależnych od organizatorów nie odbędzie się przedstawienie teatralne zaplanowane na najbliższą sobotę (2 lipca). Ale nie zamierzamy się nudzić i w [...]
0 komentarzy
Więcej kodów Legimi

Więcej kodów Legimi

Biblioteka Publiczna w Markach  informuje, że zwiększyła liczbę dostępnych kodów Legimi z 80 do 120. Umożliwiają one dostęp do ponad 140000 ebooków i [...]
0 komentarzy

Nowe projekty sportowe dla mieszkańców Marek

10 organizacji pozarządowych otrzymało dofinansowanie z miasta Marki do projektów na rozwój sportu Do drugiego w tym roku konkursu na wsparcie rozwoju Sportu [...]
0 komentarzy
Marki włącz się na wakacje!

Marki włącz się na wakacje!

W sobotę i niedzielę w Parku Wolontariuszy przy ul. Sportowej odbędą się na warsztaty „Zaczynamy wakacje” podczas których dzieci będą robiły latawce i [...]
0 komentarzy
Nowe stacje KołoMarka

Nowe stacje KołoMarka

Do Marek powrócił KołoMarek  w rozbudowanej wersji. W tym roku  do dyspozycji jest siedem stacji, a w nich 105 rowerów (w tym cztery [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.