Marki – deratyzacja

Szczury pojawiają się wszędzie tam, gdzie mieszkają ludzie i powstają miejsca, które mogą być ich stołówką. Są to m.in. miejsca gromadzenia odpadów, lokale gastronomiczne i inne. Wyrzucanie odpadów żywieniowych w miejscach do tego nieodpowiednich również sprzyja pojawianiu się szczurów. Jak się okazuje szczury – to cisi towarzysze człowieka od setek lat.

Czasem jednak ich populacja może wzrosnąć i szczury pojawiają się częściej, a przede wszystkim są zauważalne nawet w ciągu dnia.

Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obligują radę gminy, która przyjmując regulamin utrzymania czystości i porządku wskazuje obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

Zgodnie z przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Marki, przyjętego Uchwałą Nr LXVI/704/2023 Rady Miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Marki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 roku poz. 5580), obowiązkowej deratyzacji podlegają następujące obszary:

1) zabudowane:

  • obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa i/lub przechowywania i/lub składowania produktów rolno-spożywczych i gospodarki odpadami,
  • lokalami gastronomicznymi wraz z terenem pod podwyższonymi podestami ogródków gastronomicznych,
  • obiektami, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie,
  • obiektami handlowymi branży spożywczej,
  • budynkami gospodarczymi przeznaczonymi do hodowli zwierząt, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 1) Regulaminu;

2) zajęte pod miejsca gromadzenia odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej.

Na wyżej wskazanych obszarach, deratyzację przeprowadza się minimum dwukrotnie w ciągu roku, tj. w następujących okresach (miesiącach):

  • kwiecień-maj danego roku kalendarzowego,
  • listopad-grudzień danego roku kalendarzowego.

Wyżej wskazane obszary podlegają obowiązkowej deratyzacji, przy czym w przypadku innych nieruchomości taką deratyzację należy przeprowadzać w przypadku wystąpienia populacji szczurów.

Warto pamiętać, że ważną rolę w ograniczaniu populacji gryzoni na terenach miejskich pełnią wolno żyjące koty. Dlatego od wielu lat Marki pomagają wolno żyjącym kotom m.in. poprzez wykonywanie zabiegów weterynaryjnych, dokarmianie w okresie jesienno-zimowym itp.

Więcej informacji z Marek

Trasa Mostu Północnego w Markach

Trasa Mostu Północnego w Markach

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się 21 lutego 2024 roku o godz. 17 00 i będzie prowadzona w formie on-line [...]
0 komentarzy
Marki - zmiany godzin pracy Urzędu Stanu Cywilnego

Marki – zmiany godzin pracy Urzędu Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego w UM Marki, 21 lutego (środa) będzie czynny tylko do godz.16.00; 23 lutego (piątek) w godzinach 8.00 – 12.00.   [...]
0 komentarzy
Marki - ruszyły zapisy na Bieg Tropem Wilczym

Marki – ruszyły zapisy na Bieg Tropem Wilczym

12 edycja ogólnopolskich biegów Tropem Wilczym, organizowanego w celu upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych zaplanowana została na 03 marca 2024 roku. Biegacze wystartują spod remizy Ochotniczej [...]
0 komentarzy
Zostaw 1,5 procent podatku w Markach

Zostaw 1,5 procent podatku w Markach

Jak co roku, UM Marki zachęca  do przekazania podczas rozliczania podatku dochodowego 1,5 procenta podatku na rzecz mareckich organizacji pozarządowych. Każda złotówka przekazana [...]
0 komentarzy
To już 9. edycja konkursu "Kobieta z Marką".

To już 9. edycja konkursu „Kobieta z Marką”.

Konsultacje społeczne w sprawie przyznania dodatkowego wyróżnienia „Nagroda Mieszkańców” w konkursie „KOBIETA Z MARKĄ 2024”. Do 12 lutego przyjmowane były zgłoszenia kandydatek od [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.