Marki – działania odstraszające dziki

Marki - działania odstraszające dziki

Od kilku lat na terenie Marek, ale i innych gmin powiatu wołomińskiego zauważalny jest wzrost liczby dzików bytujących na terenach miejskich. Dzik łatwo przyzwyczaja się do dostępu do pożywienia i niestety chętnie rozmnaża się w miastach.

Zatrważające jest, że wiele osób świadomie lub nieświadomie prowadzi dokarmianie dzików. Każdy, kto wyrzuca bioodpady na niezagospodarowane działki tworzy miejsce do dokarmiania dzików. Opadłe owoce, warzywa, obierki, skoszona trawa i inne bioodpady wyrzucane w sposób niezgodny z przepisami ustawy śmieciowej stają się pokarmem dla dzików.

Na terenie Marek obowiązuje ZAKAZ dokarmiania dzików.

Tereny leśne wokół miast sprzyjają pojawianiu się dzikiej zwierzyny na terenach zurbanizowanych. Starajmy się to ograniczać. Dlatego pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska regularnie rozsypują środek odstraszający dziki w miejscach zgłaszanych przez mieszkańców. Tygodniowo to około 20 kg środka – zaznacza Magda Zupka z Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W bieżącym tygodniu dotarła do Marek partia nowego preparatu odstraszającego, który imituje zapach sierści drapieżników, które są zagrożeniem dla dzików. Będziemy go rozsypywać w rejonach wskazanych w zgłoszeniach mieszkańców, które trafiają do urzędu miasta. Preparat jest całkowicie nietoksyczny i bezpieczny dla ludzi i zwierząt. Jest środkiem o  długim czasie działania, przy normalnych opadach deszczu działa nawet do 2 tygodni.

To kolejna partia preparatu odstraszającego dystrybuowana na terenie miasta  w przestrzeni publicznej oraz przekazywana mieszkańcom w formie „pakietów antydzikowych”. W ostatnich miesiącach zużyto ponad 400 kg preparatu odstraszającego.

W ciągu ostatnich kilku tygodni zwiększyła się liczba zgłoszeń dotyczących dzików na terenie miasta. Urząd Miasta podjął rozmowy z kołem łowieckim, ale ze względu na występowanie ASF (Afrykański Pomór Świń) i ograniczenia prawne nie ma możliwości odłowienia dzików i wywiezienia ich poza teren miasta.

Wciąż w porozumieniu ze Starostą Wołomińskim i kołami łowieckimi szukamy nowych rozwiązań, które zminimalizują występowanie dzików w Markach. Jutro w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołominie zwołano spotkanie w sprawie ograniczenia populacji dzików na terenie powiatu z udziałem służb starosty, Nadleśnictwa, kół łowieckich i przedstawicieli gmin. Mamy głęboką nadzieję, że podczas spotkania uda się wypracować rozwiązania, które szybko i skutecznie zmniejszą populację dzików na terenach zabudowanych.

Dlatego, oprócz rozsypywania zapachowego środka odstraszającego, we współpracy z Fundacją Przyjaciele Braci Mniejszych prowadzimy regularne odstraszanie dzików m.in. środkami pirotechnicznymi (hukowymi). Jeśli usłyszycie Państwo strzały na terenie miasta, proszę się nie obawiać. Nikt nie strzela do dzikiej zwierzyny w terenie zabudowanym. Nikomu nic się nie stanie. Działania te mają na cele przepędzenie dzików na tereny leśne.

Warto zaznaczyć, że Marki oprócz działań zmierzających do przepłaszania dzików z terenów miejskich zapewniają kompleksową opiekę innym zwierzętom dzikim wolno żyjącym. Jako jedyni w powiecie wołomińskim współpracujemy z Lasami Miejskimi m.st. Warszawa w zakresie dostarczania dzikich ssaków do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt. Każde zwierzę ranne lub poszkodowane w zdarzeniu drogowym trafia do specjalistów i jest mu udzielana fachowa pomoc – – informuje marecki ratusz

Apelujemy, aby:

  • w żadnym wypadku nie zbliżać się do dzików, które pojawiają się na terenach zabudowanych: nie głaskać młodych, nie próbować karmić z ręki;
  • na widok dzików nie krzyczeć, ale rozmawiać donośnym głosem;
  • spacerując z psem trzymać go zawsze na smyczy. Ujadający i atakujący pies może być przyczyną szarży dzika;
  • nie przeganiać dzików w miejsc, z których nie ma ucieczki. Zagrożone mogą próbować ataku;
  • nigdy nie dokarmiać dzików, nie wyrzucać odpadów żywnościowych w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
  • utrzymywać czystość i porządek na posesjach – zbierać opadłe owoce i warzywa, kosić trawy, zamykać śmietniki przy posesjach, nie pozostawiać worków ze śmieciami obok kubłów;
  • naprawić ogrodzenia, aby zmniejszyć możliwość wejścia dzika na posesję.

 

Więcej informacji z Marek

Marki - kreatywne warsztaty szycia

Marki – kreatywne warsztaty szycia

Powracają  kreatywne warsztaty szycia dla dorosłych. Podczas najbliższych zajęć powstaną torby do zadań specjalnych. Ich zalety? Pojemność i oryginalność. Idealnie sprawdzą się w [...]
0 komentarzy
Nowe deklaracje odpadowe na ePUAP

Marki – deklaracje odpadowe bez wychodzenia z domu

Do 24 lutego 2023 roku należy złożyćnowe deklaracje odpadowe. Można to zrobić w tradycyjnej formule, odwiedzając Wydział Podatków i Opłat, można też ten [...]
0 komentarzy
Szkolenie dla organizacji pozarządowych w PSONI Koło w Kobyłce

Marki – wniosek o mały grant

W dniu 26 stycznia 2023 r. w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [...]
0 komentarzy
Jak podatek PIT zmienia Marki

Jak podatek PIT zmienia Marki

Po raz kolejny UM Marki przedstawia  budżet miasta za pomocą aplikacji „Na co idą moje pieniądze” dzięki któremu mieszkańcy w łatwy sposób mają [...]
0 komentarzy
Marki - wniosek o mały grant

Marki – wniosek o mały grant

W dniu 26 stycznia 2023 r. w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.